Vad innebär det att kämpa trons goda kamp?

Vad innebär det att kämpa trons goda kamp?

Paulus förmaning i 1 Tim 6:11-14 visar att tro kräver handling, men vad betyder det?

Att kämpa trons goda kamp innebär att vi förblir i trons ord oavsett vad vi känner eller tror att vi förstår. Jesus sa "Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar." Joh 8:31.

Låt inte synden härska

Det står skrivet: "Låt dig inte besegras av det onda utan besegra det onda med det goda." Rom 12:21. Vi har lidelser och begär som vill det motsatta. Vi har ett mänskligt förnuft som säger: "Det här är omöjligt. Då kan de göra vad de vill med mig och köra över mig helt och hållet", osv. Paulus förmanar oss: "Så skall också ni se på er själva: ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Synden skall därför inte härska i er dödliga kropp, så att ni lyder dess begär." Rom 6:1112.

Att kämpa trons goda kamp innebär att vi förblir i Ordet i kraft av Anden, ser oss själva som döda för våra känslor och vårt mänskliga förnuft och inte tillåter synden härska i vår dödliga kropp genom att lyda dess lustar. Vi måste göra det Jesus säger: Ta vårt kors dagligen och förneka oss själva. (Luke 9:23) Även Paulus säger samma sak: Men om ni genom Anden dödar kroppens gärningar skall ni leva." Rom 8:13.

Detta kan inte göras utan kamp och lidande. Petrus säger så här: "Då nu Kristus har lidit till kroppen, skall också ni beväpna er med samma sinne. Ty den som får lida till kroppen har slutat synda […]" 1 Petr 4:1. Det är därför vi måste lida i köttet om vi ska kunna bli fria från synden. Det uppstår lidande i köttet om vi ska döda det som väller upp från köttet i kraft av Anden, så att begären inte ska få styra. Synden härskar och vi lider istället i vårt samvete om vi inte lider i köttet.

Kämpa den goda kampen: Slaveri eller frihet?

Många vill inte erkänna denna kamp och lidande. Det är inte ovanligt att präster använder sin förmåga till att presentera det kristna livet som enkelt och så härligt som bara möjligt. De förklarar hur Jesus har gjort allt, vilket gör att vi inte behöver göra något. De säger: ”Jesus har lidit för oss. Han dog för oss och han frälste oss helt. Vi behöver bara tro på hans fullkomliga verk, så lever vi automatiskt ett segrande liv. Så länge vi ser upp på Jesus, kommer Andens frukter som vi kan läsa om i Gal 5:22 till oss.

De kan proklamera "full frihet" i Kristus trots att de ser personer som de tjänar fortsätta leva i alla möjliga synder, och trots att de själva inte har seger. De lever i girighet, avund och otukt. De har kommit in i en falsk frihet som förvandlar nåd till ett utsvävat liv (Judas 4). De kan inte tåla denna lära, eftersom de har vänt bort sitt öra från sanningen och mot sagor (2 Tim 4:2-4)

Kämpa den goda kampen: Ett rop om handling

De som vill vara trofasta mot sanningen vet att ett segrande liv i Kristi dygder inte är något som kommer automatiskt. Därför talar skrifterna om en smal väg och om korset, självförnekande, lidande och död. Skrifterna är fulla av allvarliga förmaningar. De använder ord som: "[…] arbeta med fruktan och bävan på er frälsning […]" Fil 2:12. "Kämpa för att komma in genom den trånga porten." Luk 13:24. ”Ge akt på dig själv och på din undervisning, och håll troget ut med den." Tim 4:16. "Öva dig i stället i gudsfruktan." 1 Tim 4:7. "Gör därför allt ni kan för att i er tro visa dygd […]" 2 Petr 1:5. "Var desto ivrigare, mina bröder, att göra er kallelse och utkorelse fast." 2 Petr 1:10. Jesus sände den helige Ande just för att vi skulle ha kraft till att kämpa trons goda kamp.

När man emellertid predikar om att kämpa den goda kampen, för att kunna förbli i hans ord och sträva mot helgelse ropar folket: "Slaveri!" Du strävar i din egen kraft! Du vill helga dig själv!" osv. De är Kristi kors fiender. Det kan man se på deras beteende (Fil 3:18-19) Detta är orsaken till att de inte känner samhörighet med varandra på samma sätt som Fadern och Sonen har samhörighet. Trots detta vill de inte erkänna det som står skrivet i Jak 4:1-4. De har vänt sig bort från sanningen till lögnen. De är inte sunda i tron (Tit 1:13)

Sunda förmaningar

Låt oss hellre välja att höra på den sunda läran, den sunda tron, och Paulus sunda förmaningar!

"Men du gudsman, håll dig borta från sådant! Sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet. Kämpa trons goda kamp, sök att vinna det eviga livet som du blev kallad till och som du bekände dig till genom att inför många vittnen avlägga den goda bekännelsen. Inför Gud, som ger liv åt allt, och inför Kristus Jesus som inför Pontius Pilatus avlade den goda bekännelsen, uppmanar jag dig: bevara det som han har befallt rent och oförfalskat, till vår Herre Jesu Kristi ankomst, […]" 1 Tim 6:11-14.

Detta är en redigerad version av en artikel som publicerades i BCCs norska tidskrift "Skjulte Skatter"i juni 1961 under titeln "Strid troens gode strid!"
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.