Vad innebär det att ta sitt kors dagligen?

Vad innebär det att ta sitt kors dagligen?

Jesus sa att man måste “ta sitt kors varje dag” för att vara hans lärjunge. Hur gör man det?

Ta ditt kors dagligen: Ett villkor för lärjungaskap

"Sedan sade han till alla: ‘Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig.'" Luk 9:23.

Vad menade Jesus när han sa att man ska ta sitt kors dagligen?

Att "ta sitt kors" är något du gör i dina tankar. När tankar som inte är välbehagliga för Gud kommer upp i ditt medvetande under dagens lopp "dödar du dem" på ett inre "kors".

Det kan handla om en dömande tanke mot din vän, eller kanske en muttrande tanke av missnöje över allt du måste göra i dag. När sådana tankar dyker upp i ditt medvetande, väljer du att förneka dem. Ditt medvetande står vakt framför dörren till ditt hjärta, och det är du som väljer vad som släpps in. Det är bara en frestelse när en syndig tanke dyker upp i ditt medvetande. Ett "förslag" av Satan. Du kan välja att neka denna tanke inträde till ditt hjärta! I praktiken innebär det att du förklarar dig oenig med tanken så fort du blir medveten om den. Du håller inte fast i den. Tanken möter ett bestämt "nej!" i ditt medvetande. Du tillåter inte tanken att passera ditt medvetande och få tillträde till ditt hjärta. Att ta sitt kors dagligen är att förneka dessa syndiga tankar.

Lida i köttet, upphöra med synden!

Det gör ont att gå emot det som du naturligt dras mot. Att förneka tankar som är naturligt för dig att tänka. Precis som ett fysisk kors orsakar lidande för kroppen, orsakar även detta metaforiska kors lidande i ditt kött, som är den del av dig som dras mot synden och som förnekas sina krav. Du har emellertid en bra orsak till att välja att göra detta, och det står skrivet i 1 Petr 4:1:

"Då nu Kristus har lidit till kroppen, skall också ni beväpna er med samma sinne. Ty den som får lida till kroppen har slutat synda."

Låt detta vara din motivation! Denna vers lovar faktiskt att du slutar synda om du lider i köttet, alltså tar ditt dagliga kors och förnekar syndiga tankar som dyker upp i dig under dagens lopp! Det är inte bara ett löfte som kommer att uppfyllas en okänd dag fjärran i framtiden. Du ser framgången hela tiden. Kanske du har en tendens att vara hård och kall mot dina vänner. När du säger "nej" i frestelsens stund, när dessa negativa tankar kommer, märker du med tiden att sådana tankar kommer alltmer sällan. Det blir lättare för dig att vara god, varm och snäll mot människorna i din omgivning. Detta är uppfyllandet av det löftet. Du blir mer och mer fri från synden på det området!

Att följa Jesus: Vad gjorde Jesus?

Det är detta äkta lärjungaskap handlar om. Det är ett liv som du lever dagligen, att efterfölja Jesus, din förlöpare. Vad gjorde Jesus i sittdagliga liv? Han var fast beslutad när han frestades: "Men ske inte min vilja utan din." Luk 22:42. Han tog sitt kors och förnekade sig själv. Hans frestelser resulterade aldrig i synd, varken i ord, tanke eller handling. Det står även att Jesus "ropade högt under tårar när han bad och åkallade den som kunde rädda honom från döden, och han blev bönhörd och tagen ur sin ångest." Hebr 5:7. Det är det som krävs för att trofast kunna ta sitt kors dagligen! Du måste ropa till din Gud om kraft till att hålla ut och kraft till att säga "nej" och fortsätta säga "nej" i frestelsens stund. Du måste ödmjuka dig själv och ha samma inställning som Jesus hade: "Ske inte min vilja, utan din."

Att ta sitt kors dagligen leder till förvandling. Du förblir inte samma person som du är i dag. Andens frukter tar platsen i din natur där du rensar bort synden. Istället för att vara snabb att döma och kritisera, eller gnälla och vara nedslagen, kan du utstråla kärlek, vänlighet och mildhet (Gal 5:22-23). Är inte det hoppfullt?

"Inte som om jag redan har gripit det eller redan har nått det målet, men jag jagar efter att gripa det, eftersom jag själv har blivit gripen av Kristus Jesus." Fil 3:12.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.