Vad innebär det att tro på Gud?

Vad innebär det att tro på Gud?

Att tro på Gud är att tror att han är till, och att hans ord är sant. Detta påverkar självklart vår vardag …

Att tro på Gud innebär att leva efter hans ord

"Men utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Ty den som kommer till Gud måste tro att han är till och belönar dem som söker honom." Hebr 11:6.

Om man tror på detta, har man vila. Tro innebär inte att man känner att det är så, eller förstår att det är så. Tro innebär att man bygger sitt liv på Guds ord, inrättar sig efter Guds ord och räknar med att Gud som har sagt det, han styr och belönar.

Att tro på Gud betyder att behaga endast honom

"Ni slavar, lyd era jordiska herrar, visa dem respekt och vördnad av uppriktigt hjärta, så som ni lyder Kristus. Var inte ögontjänare som försöker ställa sig in hos människor, utan var Kristi slavar som helhjärtat gör Guds vilja." Ef 6:5-8

Att tro är att inrätta sitt liv efter detta ord. Den som vill behaga människor, får aldrig vila. Tror man däremot att Gud belönar den som söker honom, då har man vila. "Ni vet ju att var och en som gör något gott skall få sin lön av Herren, […]" Ef 6:8. Med andra ord betyder det ingenting vad människorna gör för oss som tror. Det goda som man gör, får man tillbaka av Herren. Det borde räcka för oss som tror.

Att tro på Gud är att leva inför honom i det dolda

"Var alltså inte rädda för dem. Ty ingenting är dolt som inte skall uppenbaras, och ingenting är gömt som inte skall komma i dagen." Matt 10:26.

"Det är vi som tror som går in i vilan." Hebr 4:3. När man verkligen tror att Gud är till, och tror att ingenting är dolt som inte kommer att uppenbaras, bevaras man från allt ont som man kan blir frestad till. Då är det inte svårt att göra gott i det dolda.

Lev inför Gud! Kräv ingenting och förvänta ingenting av människor. Det leder bara till besvikelse och strid. Lev för Gud: "Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus." Fil 4:6-7.

Detta är Guds ord. Att tro är att inrätta sitt liv efter Guds ord och tro att Gud är till och belönar den som söker honom.

När man kommer ut ur kärleken och klandrar sina medmänniskor, beror detta på att man inte tror. För de flesta svalnar kärleken när laglösheten tilltar. (Matt 24:12) Tron på att Gud belönar den som söker honom sviktar. De tror inte längre på att alla saker samverkar till det bästa för dem som älskar Gud, eller att man får tillbaka det goda som man gör. Endast de som är uppbyggda i tron, kan bevaras i kärleken. Utan att bevaras i kärleken kan man inte vara redo när Jesus kommer.

Ty nöden, som varar ett ögonblick och väger lätt, för alla dem som tror, bereder dem på ett oändligt rikt sätt en härlighet, som väger tungt och varar i evighet. (2 Kor 4:17)
Då blir man redo.


Artikeln publicerades först med titeln "Tro at Gud er til" i BCCs norska tidskrift "Skjulte Skatter" i december 1963.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.