Vad innebär det att vandra i ljuset?

Vad innebär det att vandra i ljuset?

Livet blir fritt och gott när jag vandrar i ljuset, och mitt samvetet är alltid rent och lätt. Men hur vandrar man i ljuset egentligen?

5 min ·

"Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd." 1 Joh 1:7.

Den bästa förklaringen på ljuset står i Ps 119:105: "Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig."

Vad är ljuset?

Ljuset är Guds ord. Att vandra i ljuset är att rätta in mitt liv efter Guds ord, så att ordet blir mitt liv. Att inget jag gör står i konflikt med Guds ord.

"Detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er, att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, så ljuger vi och handlar inte efter sanningen." 1 Joh 1:5-6.

Mörkret är synden. Ljuset är sanningen. Det visar mig var jag fortfarande har synd i mitt kött. Mitt jobb är att älska sanningen och erkänna att det finns synd i mitt liv, som måste rensas bort. Då kommer Guds ord till mig med den rätta vägen att vandra, och jag väljer Guds ord framför mina egna begär i frestelsens stund. Detta gör att Ordet blir till liv i mig.

Ljuset visar mig sanningen

Låt oss säga att jag hör någon tala ont om mig. Min omedelbara reaktion är att bli sårad, arg och förolämpad. Då kan ljuset komma och visa mig att det faktiskt är min egen stolthet och ego, som får mig att reagera så, oavsett om det de säger är sant eller inte. Sanningen är att min reaktion kommer från synden i mitt eget kött. Orden " Jag säger er: […] be för dem som förföljer er" och "Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd" kommer till mig (Matt 5:44, Jak 4:6).

Nu har ljuset visat mig att det fortfarande finns mörker inom mig, som stolthet, självgodhet och äregirighet. Om jag hade varit helt fri från detta hade inget som andra hade sagt om mig, kunnat påverka mig överhuvudtaget. Jag kan välja att antingen älska ljuset och välja Guds ord, eller att fortsätta i mörker. Att välja Guds ord och använda det som ett vapen mot den synd jag ser är det samma som att låta Jesu blod rensa mig från synd. Det innebär att jag erkänner sanningen, hatar synden i mitt eget kött och förnekar den.

Detta är ett enkelt exempel, men när jag älskar ljuset får jag se vad som fortfarande måste rensas ut ur mitt liv, stort eller smått. Utan ljuset befinner jag mig i mörker, utan att kunna se varken den stora röran som finns i mitt kött eller hur jag behöver förvandlas. Ljuset är dom, och när vi, steg för steg, går in i ljuset och är villiga att bli dömda, förvandlas vi efter Jesu bild.

Älska ljuset, vandra i ljuset

Många föredrar mörkret, eftersom det inte kräver något av dem. "Och detta är domen: ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte skall avslöjas. Men den som lyder sanningen kommer till ljuset, för att det skall bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud." Joh 3:19-21. Vad är det onda? Det är synden i mitt eget liv.

Livet blir fritt och gott när jag vandrar i ljuset. När jag vandrar i ljuset är även mitt samvete alltid rent och lätt. Jag har även gemenskap med de andra när jag vandrar i ljuset, eftersom jag väljer Guds ord framför mina egna lustar och begär, så fort jag ser något som kan komma emellan oss.

"De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär." Gal 5:24.

När jag älskar ljuset söker jag det så att det kan lysa upp varje område i mitt liv och avslöja synden. Jag blir ett ljusets barn. Där ljuset skiner växer det fram något nytt. Kärlek, glädje, vänlighet, långmodighet, och alla Andens frukter växer i ljuset.

"Ni var en gång mörker, men nu är ni ljus i Herren. Vandra då som ljusets barn." Ef 5:8.

Jag kan inte tvinga mitt personliga ljus på någon, oavsett om de är lärjungar eller inte. Det ljus som jag har fått av Gud är det som är rätt just för mig, och endast så mycket som jag kan bära där och då. Jag kan inte döma andra efter mitt eget ljus. Endast Gud känner människornas hjärtan och kan döma rättfärdigt.

De som vandrar i ljuset är Jesu Kristi lärjungar. "Jesus talade åter till dem och sade: ‘Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.'" Joh 8:12. Om vi är äkta lärjungar, som följer Jesus i ljuset, då blir 1 Joh 1:7 vårt liv!

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.