Vad innebär det om jag inte hör Guds röst?

Vad innebär det om jag inte hör Guds röst?

Vad händer när jag helt enkelt inte vet vilken väg Gud vill att jag ska gå?

Som kristen vill jag ju självklart fatta beslut som överensstämmer med Guds vilja, men vad händer när jag inte vet vilken väg Gud vill att jag ska gå?

Förr eller senare i livet måste alla fatta beslut. Vilken skola bör jag välja? Vem ska jag gifta mig med? Borde jag flytta hit eller dit? Listan är lång och i och med att frågorna blir större och viktigare så borde väl Gud svara tydligare och tydligare?
Det kan vara svårt att höra Guds röst och veta vilken väg man ska välja. Jag ber till Gud om hjälp, men för det mesta är det inte profetiska drömmar, syner eller starka känslor som leder mig den ena eller den andra vägen. Det kan verka som om Gud inte svarar överhuvudtaget.

Gör allt inför hans ansikte

Det står i Kolosserbrevet 3:23: ”Vad ni än gör, gör det av hjärtat, så som ni tjänar Herren och inte människor.” Detta är huvudsaken. Det är inte alltid så viktigt vad vi gör, utan varför och hur vi gör det Gör jag det av hela hjärtat för att jag älskar Herren? Eller ligger det några egoistiska orsaker bakom mitt beslut?

Det står även i Matteus 7:7: ”Bed och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er.” Gud är mer än villig att visa oss sin vilja, men han vill också att vi ska göra en insats – söka hans vilja. Då har han lovat att vi ska finna den. Så om jag ber och letar och bultar och gör allt för Herren, så kan jag vara säker på att han visar mig sin vilja. Hans vilja är kanske inte alltid det som vi förväntar oss och den kan uppenbaras för oss på oväntade sätt, men om vi verkligen är intresserade så hittar vi den.

Guds vilja – god, fullkomlig, och som behagar honom

Enkelt sagt är just detta hela Guds vilja.

”Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom.” Romarbrevet 12:2. Enkelt sagt är just detta hela Guds vilja. Att vi förvandlas genom sinnets förnyelse, så att vi kan pröva vad som är Guds vilja. Det är något som vi kan göra oavsett om vi bestämmer oss för att bli läkare eller lärare, flyttar till ett annat land eller stannar hemma. Det finns alltid möjligheter till att förvandlas och förnyas oavsett vart jag än befinner mig.

Så hur bestämmer jag mig? Jag kan fråga mig själv: Är det gott? Behagar det Gud? Är det fullkomligt? Om svaret verkar vara ja, så gör det! Pröva vad som är Guds vilja. Pröva den. Den som söker ska finna.

Förnyelse av mitt sinne

Oavsett utfall kan jag uppleva, när jag ser tillbaka, att det jag gjorde faktiskt var smittat av egoism, krav på andra osv. Detta är inte i överensstämmelse med Guds vilja, men i och med att jag fattade mitt beslut i tro och med en brännande önskan om att tjäna Gud kan han nu visa mig hur jag kunde ha gjort det bättre och när jag skulle ha gett upp min egen vilja. Jag måste gå tillbaka och be om förlåtelse och ordna upp i allt. Det är just detta som är Guds vilja för oss; att lära oss ödmjukhet, lära att leva som en lärjunge. Uppenbarelsen kom inte som förväntat. Genom att avslöja mina fel och brister, kan jag nu, i och med att jag söker Guds vilja, använda det till att förvandlas. Detta är förnyelsen av mitt sinne.

En lärjunge är inte en som vet och gör allt fullkomligt direkt.

En lärjunge är inte en som vet och gör allt fullkomligt direkt. Ett liv som lärjunge betyder att följa Jesus, Mästaren, och lära av honom. Det innebär att lyssna till Guds röst varje dag och leva välbehagligt inför honom. På detta sätt kommer vi dagligen se mer och mer av detta: ”Jag skulle ha gjort det bättre. Ge mig styrka och visdom, Gud, till att ödmjuka mig och göra det bättre nästa gång!” Och nästa gång praktiserar jag det som Guds röst säger, och gör det bättre. Jag blir mer och mer som min Mästare dag för dag. Det är det som det innebär att vara en lärjunge!

Jag kommer att finna möjligheter till att höra Guds röst och göra hans vilja, oavsett vart jag än bor.

Jag kommer att finna möjligheter till att höra Guds röst och göra hans vilja, oavsett vart jag än bor. Jag kommer att finna mitt eget liv, min vrede, min stolthet, min envishet och egoism. Genom att döda detta förvandlas jag mer och mer till att bli som Jesus och på detta sätt gör jag Guds vilja!

Är inte detta ett hoppfullt evangelium? Man kan egentligen inte välja fel!

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.