Vad innebär seger över synd?

Vad innebär seger över synd?

Vad menar Bibeln med att vi ska vinna en “överväldigande seger”? Vem är den som segrar?

Seger är ett resultat av en personlig kamp mot synden i ditt liv. Kan man kalla det seger när du övervinner en frestelse, eller kan det först anses som seger när du inte ens frestas längre?

Vi kan se på det så här: Du kämpar ett krig mot synden i köttet. Alla krig består av individuella slag. Varje gång du vinner över en frestelse till att synda, har du vunnit ett slag. Du är ett steg närmare att vinna kriget.

När en oren tanke, eller andra frestelser, kommer upp, säger du "Nej!". Du ber till Gud om kraft, använder hans ord som vapen och besegrar frestelsen. Det är en seger, även om samma frestelse skulle dyka upp igen direkt efteråt. Det är ett nytt slag, en ny möjlighet för seger, och ännu ett steg mot det slutgiltiga målet att segra över all synd i köttet.

När du har segrat över en frestelse, så har du övervunnit synden. Bara för att du frestas till det samma nästa dag, innebär inte det att du inte segrade igår. Det är bara ännu en möjlighet till att övervinna synden, så att den en dag förintas helt.

En åker full av fiender

Tänk dig en åker full av fiender, som alla ser identiska ut. Det är ditt jobb att erövra åkern. Varje fiende är som en frestelse till synd. Denna gång är det en frestelse till en oren tanke. Men du övervinner den för att Guds ord ger kraft och styrka, och det råder ingen tvekan om att du, genom honom, är starkare än din fiende. Du säger: "Nej" och använder Guds ord som ett svärd till att slå ner den. Så vänder du dig om och ser ännu en fiende stå där, med samma frestelse. Det är utan tvivel en ny fiende. Den du just slog ner ligger fortfarande där på marken. Så fortsätter du på samma sätt, igen och igen. Och vad ser du när du ser dig runt? Fler fiender! Men du bara fortsätter. Om du har målet för ögat, det himmelska kamppriset, istället för det du kan få här på jorden, så finner du styrka till att hålla ut. Då blir kampen aldrig för tung. (Kol 3:1-4)

Frestelse efter frestelse. Du är inte färdig efter bara ett slag. Men bara för att frestelserna ständigt kommer, betyder det inte att du inte segrar. Det betyder bara att du har en mänsklig natur, ett kött, precis som alla andra människor på jorden. Du slår emellertid ner dessa fiender, en efter en. Och efter en stund stannar du upp, ser bakom dig och ser en åker full av fiender som aldrig kan fresta dig igen! Du gör framgång. Du är på väg att vinna kriget. (Hebr 12:1-2)

Ögonblick efter ögonblick övervinner du synden

Du kan tänka så här om synden du ser i köttet. Stolthet. Modlöshet. Olika saker som kommer upp från djupet av vårt kött. Du ser inte allt på en gång, eftersom du inte hade tålt att se det. Det är en åker om gången. Gud visar dig precis rätt mängd som du kan besegra på en gång. (1 Kor 10:13) Han gör det så att du kan bli frälst från synden så fort som möjligt, med minst möjligt lidande. Dagen kommer då du står på denna åker och ser dig runt utan att se en enda fiende. Du har hållit ut trofast, och åkern är din! Då blir du aldrig mer frestad på det området. Du har vunnit fullständig seger i denna kamp. Därefter tackar och lovprisar du Gud för att han har hjälpt dig och gett dig kraft till att kriga, och för att du nu är fri från den synden för alltid.

Seger = något nytt

Du är inte bara fri från synd, utan har dessutom fått gudomlig natur i stället för synd. Varje gång du segrar, blir en del av din natur, som tidigare var oren, ersatt med renhet. Allteftersom din mänskliga natur, synden i köttet, förintas, tar gudomlig natur dess plats. Kristi dygder ersätter de fula synderna. Du blir mer och mer lik Jesus. Mer och mer fylld av Guds fullhet. Din ande får en djupare och djupare kontakt med Gud, och du växer i vishet, vilket i sin tur gör nästa åker ännu lättare att tömma. Du blir en expert! (2 Petr 1:4-8)

Så kommer dagen då du står där fullkomlig. Då är allt borta. Inga fler åkrar att erövra. Vilken dag! Då är du redo att möta Jesus, som är det du verkligen kämpar för. Du kämpar för en evighet med honom. Då är du värd att kallas hans bror. (Rom 8:29; Hebr 2:11)

"Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat." Hebr 10:36.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.