Vad krävs för vara långmodig?

Vad krävs för vara långmodig?

“Långmodighet” är kanske inte det vanligaste ordet i vardagens vokabulär, men det är en av Andens frukter, resultatet av en invändig rensning.

Långmodighet har en annan verkan än tålamod. Medan tålamod används till att bära det som angår oss själva och till att hålla ut i vår egna personliga kamp, är långmod att kunna bära och tåla andras svagheter. Guds långmodighet med oss är enorm. (Ps 86:15) Även vi förmanas till att vara långmodiga. (1 Tess 5:14; Ef 4:2;  Kol 3:12)

Varför ska vi vara långmodiga?

Det krävs långmodighet för att tåla varandra. Utan långmodighet uppstår förtal, strid och kiv. Långmodigheten kräver, precis som alla gudomliga dygder, att något dör bort i vårt kött så att vi kan iklä oss den. På det sättet rensar den oss invändigt, medan den bär andra utvändigt.

Långmodighet är motsatsen till högmod. Den högmodiga kan inte tåla eller överse andras fel och brister, medan den långmodiga inte bara överser svagheten utan även förlåter och tål den usle i sin uselhet. Han har även hopp om frälsning och förvandling oavsett hur djup, bred och ihållande uselheten är.

Ju mer långmodighet vi klär oss i, desto mer dör vi bort från högmodet i vårt kött. Och ju mer vi frigörs från synden, desto större hjälp, tröst och till nytta kan vi bli för andra. Om jag ska tjäna andra, måste jag tåla deras brister. Det kräver att jag klär mig i långmodighet. Därför måste alla Herrens tjänare vara långmodiga och växa i långmodighet. Långmodighet går hand i hand med ödmjukhet och det att vara liten i egna ögon.

Vår egen och andras frälsning

Långmodighet är en av Andens frukter. (Gal 5:22) Vi uppnår det genom tro och lydnad. Guds långmodighet blir oss till frälsning för att han tål oss i det oändliga. Det är han som verkar i oss, när vi ångrar synden och hatar oss själva, tills dess att vi stycke för stycke tar emot frälsningen.

På samma sätt blir även vår långmodighet till frälsning för andra.

"Den som är långmodig har gott förstånd." Ordspr 14:29.
"Förstånd gör en människa tålmodig" Ordspr 19:11.

På detta förstår vi att den som, genom Guds Andes ledning, har uppnått stort andligt förstånd och vishet är i stånd till att vara långmodig. Och av sådana kan andra lära och efterfölja deras exempel. (2 Tim 3:10)


Detta är en redigerad version av en artikel som publicerades under titeln "Langmodighet" i BCCs norska tidskrift "Skjulte Skatter" i februari 1930.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.