Vad menade Jesus när han sa, "Jag har kommit, Gud, för att göra din vilja”?

Vad menade Jesus när han sa, "Jag har kommit, Gud, för att göra din vilja”?

Jesu ord var grunden för hela frälsningsverket! Vad gjorde han, och hur påverkar det oss?

4000 år efter att han blev kungjord kom Jesus, av kvinnans släkt, full av tro och segersanda för att krossa sin ärkefiende Satans huvud. (1 Mosebok 3:15) I samma stund som han trädde in i världen inleddes den viktigaste perioden i mänsklighetens historia, och han sa:"Se, jag har kommit, Gud, för att göra din vilja. I bokrullen är det skrivet om mig."Hebr 10:7.

Denna vilja var tydlig. Det gällde total förintelse av Satans makt över människan. För detta hade Gud förberett en kropp till Jesus. Efter köttet, en kropp av Davids släkt. (Rom 1:3)

Han var inte den första med en sådan kropp. Genom 42 släkter hade Gud använt kroppar av denna släkt till att uppenbara sig i Israels historia, men även Satan hade haft tillgång till att fortsätta sitt arbete i dessa 42 släkters kroppar. Ta Salomo till exempel. Han byggde ett tempel till Gud efter den bild som Gud hade gett David genom en skrift av sin hand. (1 Krön 28:19) Och trots att Gud gav honom vishet och kunskap i så hög grad besegrade Satan honom genom många kvinnor.

Även Jesus fick en bild av Guds hand i bokrullen. En bild av en ny skapelse, ett nytt heligt tempel, som han skulle bygga. Inte utanför sin kropp, som Salomo, utan invändigt i sin kropp, en jordisk kropp. En sådan kropp hade varit Satans arbetsfält och maktområde genom 42 släkter. Matt 1:17. Nu skulle Jesus under den helige Andes vägledning besegra Satans makt totalt. Det skulle bli en Kristi kropp, där Kristus har fullt herradöme. Guds bud skulle ordna allt. En kropp där Satan skulle kastas ut för gott. Detta arbete var enormt.

Jesus inledde detta arbete med dessa enkla ord: Se, jag har kommit, Gud, för att göra din vilja. I bokrullen är det skrivet om mig. Då koncentrerade Gud allt sitt välbehag på sin älskade Son. Allt guld, silver, koppar, speciella kläder, ja allt yttre, mänskligt, glittrande skick och vackert utseende försvann, och allteftersom utrotades även all mänsklig storhet och yttre laglig och formell religiositet. (Jesaja 53:2) Även altaret försvann med offren. Till och med det gamla prästämbetet försvann. I Jesu hjärtas dolda människa uppstod en ny offertjänst och ett nytt prästämbete.

Allt flyttades från att befinna sig utanför kroppen till att befinna sig invändigt i Jesu kropp. Jesus själv blev prästen som bar fram offren som Gud visade honom. När Gud fördömde en synd i Jesu kött, reagerade Jesus med det som Paulus kallar "Jesu död". (2 Kor 4:10) Jesus fullbordade dödsdomarna över den fördömda synden. Denna död tog livet av begäret och lustarna i köttet och tog bort synden i köttet, något som tidigare hade varit omöjligt. (Hebr 10:4) Det kors som Jesus bar varje dag blev det altare där självlivets blod ständigt rann.

På så sätt byggde Jesus ljudlöst, ingen kunde se eller höra det, sten på sten det nya templet till en bostad för Gud. (Ef 2:22) Genom lydnad mot Guds bud bevarade Jesus gemenskapen med Gud. Ordet blev kött och ljuset blev synligt. Allt detta blev till genom dessa enkla ord som Jesus sa i början: "Se, jag har kommit, Gud, för att göra din vilja.” Tänk att vi har en sådan förlöpare! På uppståndelsens morgon blev det tydligt att allt lidandet som detta arbetet hade orsakat inte kunde jämföras med den härlighet som Gud uppenbarade på honom. (Rom 8:18)

I bokrullen står det inte bara skrivet om Jesus, utan även om oss. Även vi har en skrift av Guds hand med en bild av Sonen. Ärad vare Gud att Anden kan göra denna bild så levande för oss att vi älskar honom och villigt följer en sådan segerherre med stor lust.

Artikeln publicerades först med titeln "Se, jeg kommer Gud!" i BCCs norska tidsskrift "Skjulte skatter" i februari 2003.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.