Vad menar Bibeln egentligen med att tro?

Vad menar Bibeln egentligen med att tro?

Att tro är mer än bara en bekännelse av att Bibeln är sann.

4 min ·

När du verkligen tror på Bibeln manar det dig till handling! Tron är inte en passiv känsla.

Att tro är mer än en intellektuell bekännelse av att Bibeln är sann. Tro är också mer än att lita på att Bibeln är inspirerad av Gud. Äkta tro betyder att tro på att Gud lever, att han är aktiv och att han är mycket intresserad av mig själv idag.

“Men utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Ty den som kommer till Gud måste tro att han är till.”(Hebr. 11:6). Här står det att Gud är till, inte att han en gång var! Läs hela kapitlet i Hebr. 11 och du kommer att få insikt i hur troshjältarna i Det gamla förbundet övervann enorma hinder och allvarliga problem genom sin tro. De tjänade den levande Guden som hjälpte dem på otroliga sätt.

Tro är inte passiv

Tro på Gud tvingar dig till handling, som det står i sista delen av Hebr. 11:6 ”… och att han belönar den som söker honom.” Troshjältarna sökte Gud flitigt och var mycket aktiva i sin tro. ”I tro byggde Noa i helig fruktan en ark…” (Hebr. 11:7). I dag måste även vi flitigt söka Gud genom att läsa, tro och helt enkelt lyda hans ord och tro på att han kommer att belöna vår flit.

I dag måste även vi flitigt söka Gud genom att läsa, tro och helt enkelt lyda hans ord och tro på att han kommer att belöna vår flit.

Hur belönar Gud dem som flitigt söker honom? Det finns många exempel på det genom hela Bibeln. Läs till exempel 2 Pet. 1:4 och du kommer att se att Gud har ”gett oss sina dyrbara och mycket stora löften…” och att vi, genom dessa löften, ska “få del av gudomlig natur, sedan ni kommit undan det fördärv som på grund av begäret finns i världen”

Ett dyrbart löfte

Att få del i gudomlig natur är en fenomenal belöning och inte något mystiskt. Gudomlig natur är helt enkelt Andens frukter: kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning, som vi kan läsa om i Gal. 5: 22-23. Ett annat sätt att beskriva gudomlig natur på är Jesu liv, som kan uppenbaras i vår dödliga kropp. (2 Kor. 4:11).

Återigen krävs det flitighet och lydnad för att få del av dessa Andens frukter. Vi måste ”komma undan det fördärv som på grund av begäret finns i världen.” (2 Petr. 1:4). Vi måste alltid bära Jesu död med oss i vår kropp. (2 Kor. 4:10). Denna process, där vi slipper undan korruptionen, inklusive synden som finns inom oss, och upplever det att fyllas med Andens frukter, är själva essensen i Det nya förbundet.

Jesus har segrat och han har gjort det möjligt för dig och mig att segra på samma sätt.

Genom sin levande tro upplevde troshjältarna i Det gamla förbundet Guds mäktiga kraft till att förinta sina fiender och motståndare. I Det nya förbundet har Gud gjort något ännu härligare. Han har förintat synden som finns i människonaturen i Jesu kött. (Rom. 8:3). Gud tvingade inte Jesus, utan Jesus trodde snarare själv och lydde Gud i alla situationer i sitt liv.

Jesus har segrat och han har gjort det möjligt för dig och mig att segra på samma sätt. (Upp. 3:21). Han kan frälsa oss helt och hållet!

“Jesus sade till honom: "Om du kan, säger du. Allt förmår den som tror.” (Mark. 9:23)

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.