Vad säger Bibeln om Antikrist?

Vad säger Bibeln om Antikrist?

Lite klarthet om ett fascinerande tema som ofta blir missförstått.

Antikrist är motsatsen till Kristus. Precis som Jesus kom till jorden för att göra Guds vilja kommer Antikrist för att göra Satans vilja. Han kommer att vara Satan uppenbarad i en mans skepnad.

Satans ambition är att bli som Gud när det kommer till makt och styrka och han jobbar för det med all sin makt, natt och dag. "Motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud." (2 Tess 2:4) Hans avsikt är att ersätta Gud och han kommer att sända Antikrist som ett redskap för att göra det. Antikrist kommer att förneka mänsklighetens behov för Gud och hävda sig själv som den här världens furste.

Men vilken slags värld är villig att acceptera Satans utsände som Herre? Är det möjligt att den världen vi lever i nu hamnar i ett sådant tillstånd?

Jesus Kristus, kommen i kött

Den rådande anden i världen är ”Antikrists ande” som har arbetat sedan församlingens tidigaste dagar (1 Joh 4). Denna ande kan summeras som varje ande som inte bekänner att Jesus är Kristus kommen i kött. Den påstår att Jesus hade något som vi inte har, att han var gudomlig, att han inte hade lustar och begär som en vanlig människa och att han därför inte kunde synda.

Antikrists ande … kan summeras som varje ande som inte bekänner att Jesus är Kristus kommen i kött.

Men om vi tror på det som står skrivet i Guds ord så hade han samma kött och blod som vi har.

"Eftersom nu barnen hade fått del av kött och blod, fick han på liknande sätt del av kött och blod." (Hebr 2:14)

Han hade samma lustar och begär så att han blev frestad och behövde kämpa för att hålla sig ifrån att synda. Jesus hade Guds Ande som vägledare och fick styrka och hjälp från sin Far i himlen. Tack vare sitt liv gjorde han det också tillgängligt för oss och därför kan vi följa honom på den väg som han har öppnat genom köttet tillbaka till Fadern.

Att erkänna detta betyder att vi måste göra en insats. Vi måste ta upp kampen som han gjorde, kampen mot synden som finns i vår mänskliga natur på grund av syndafallet i Eden lustgård. De flesta av oss är inte villiga att göra det och det är på det sättet som Antikrists ande får makt. Den visar människorna en lättare väg.

Skillnaden mellan Gud och mänskligheten

Synd är orsaken till skillnaden mellan Gud och mänskligheten. När synden avläggs förenas vi med Gud. Antikrists ande låter synderna som skiljer oss från Gud få leva genom att släta över dem med tolerans, kärlek och frihet. Guds ord säger tydligt vad som är rätt och fel, vad som är synd och vad som är rent. Men när tillräckligt många människor lever i synd – i till exempel otrohet – så räknar man det inte längre som synd. Guds lag förkastas och samhällets lagar – till slut även hela landets lagar – ändras för att möta denna justerade syn på vad som är rätt och fel.

Orenhet och synd får alltså lov att leva och mänskligheten växer längre och längre bort från Gud – det är precis det som är Satans avsikt. Största delen av världen har gett sig till den här anden för att den ger dem möjlighet att leva ett behagligare liv utan dåligt samvete. Det hände tidigt, dolt bakom religion, med syndernas förlåtelse utan att behöva avstå ifrån synden. Men i den här tiden som vi lever i nu så övertar humanismen mer och mer den roll som religionen hade förut. Mänskligheten blir mer självständig och styr sig själv istället för att bli styrd av en ”högre makt”.

Antikrist uppenbaras

Allt det här banar väg för Antikrist som kan komma och avlägsna alla förevändningar för religion. Han vill ta bort Gud helt. Han kommer att ge tecken och utföra under för att en gång för alla bevisa för världen att mänskligheten är självförsörjande. (Upp 13:13-14)

En kraft…som kan realisera människors tankar och drömmar om fred och harmoni på jorden…utan att det kostar dem något.

Mänskligheten är redo att omfamna en sådan person. En som inte stör det behagliga livet – en som kan vara en kraft utanför dem själva, som kan realisera människors tankar och drömmar om fred och harmoni på jorden; en värld av tolerans, kärlek och välvilja utan att det kostar dem något. Detta är Antikrist i stånd till att uppnå.

Namnet Antikrist har genom tiderna varit synonymt med ondska, men sanningen är att när han till sist uppenbaras, kommer människor inte att känna igen honom för vad han är. Han kommer inte att framstå som något motbjudande; tvärtom kommer han att vara någon som är duktig och ambitiös i att lösa världens problem. Han kommer främja det som redan håller på att bli realitet; att världen kan bli ett paradis skapat av människorna själva, utan Gud. Världen kommer att tro att med Antikrist vid rodret kan mänskligheten uträtta vad som helst.

"Det öppnade sin mun för att häda Gud, för att häda hans namn och hans tabernakel, dem som bor i himlen." (Upp 13:6)

När allt det här sker kommer Satan äntligen att ha det som han alltid har önskat sig. Han kommer att ses som Guds jämlike. Han kommer att ha kontroll över en värld som inte har behov för Gud.

Kristi brud

Men det finns de som inte har avvisat, och fortfarande inte avvisar, Kristi evangelium; de som är intresserade av att bli färdiga med synden som finns i dem själva för att kunna bli förenade med Gud. Dessa blir inte lurade och synd är fortfarande i allra högsta grad synd för dem (Rom 7:13). De kommer att få se Antikrist avslöjad; se vem han verkligen är, för att de har varit klarvakna inför varje ande som tål synd.

När detta händer kan de förvänta sig att Kristus kommer tillbaka för att hämta sin brud hem till sig. När de har blivit uppryckta och får ta emot sin belöning för sin trofasthet, kommer Antikrist att få fria tyglar (2 Tess 2:6-7). Detta kommer att bli en förskräcklig tid på jorden. Antikrists sanna, onda, natur blir då avslöjad. När det sen har blivit så illa som det kan bli, när behovet är som störst, kommer Kristus tillbaka igen tillsammans med sin brud.

Jorden får uppleva tusen år till för att lära sig hur rättfärdig, sann och god Guds fullkomna vilja är, fri från djävulens bedrägeri.

Därefter kommer Kristus att förtära Antikrist med sin muns ande och världen får se hur maktlös han egentligen är. Jesus kommer att överta makten och rikena på jorden. Satan blir då bunden och kastad i avgrunden och jorden får uppleva tusen år till för att lära sig hur rättfärdig, sann och god Guds fullkomna vilja är, fri från djävulens bedrägeri. De som har hållit sig rena från Antikrists ande och som trofast följt sin älskade Jesus i de fotspår han lämnat, kommer att leva och regera tillsammans med Kristus i detta tusenårsrike (Upp 20). Himmelriket kommer att vara deras i all evighet!

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.