Vad säger Bibeln om kärlek?

Vad säger Bibeln om kärlek?

Den som inte älskar har inte lärt känna Gud, ty Gud är kärlek. 1 Joh 4:8.

6 min ·

Den som inte älskar har inte lärt känna Gud, ty Gud är kärlek. 1 Joh 4:8.

Vad är kärlek? När vi människor tänker på kärlek är det lätt att tänka på goda känslor, men äkta kärlek är inte beroende av känslor. Det handlar om så mycket mer än vad jag känner för någon. Oavsett om det handlar om romantisk kärlek eller kärlek för en familjemedlem, vän eller kollega, så ges och mottas kärlek baserat på vad jag själv får ut av det. Med vad gör jag när det kostar mig något att älska någon? Vad säger Bibeln om kärlek?

“Kärleken är tålig och mild, kärleken avundas inte, den skryter inte, den är inte uppblåst, den uppför sig inte illa, den söker inte sitt, den brusar inte upp, den tillräknar inte det onda. Den gläder sig inte över orättfärdigheten men har sin glädje i sanningen. Den fördrar allting, den tror allting, den hoppas allting, den uthärdar allting. Kärleken upphör aldrig.”1. Kor 13,4-8.

När jag kan göra allt detta trots mina känslor, oavsett vad andra gör, så är det kärlek. Jag känner mig inte kärleksfull när jag frestas till vrede, otålighet, till att söka mitt eget, tro det värsta eller till att ge upp hoppet för någon. Men när jag nekar dessa känslor tillträde och gläder mig, är långmodig, ödmjukar mig, fördrar andra, tål allt – det är äkta kärlek. Kärlek ger sitt liv, de naturliga reaktionerna och kraven som är en del av människans natur, och förväntar inget i gengäld.

“Ingen har större kärlek än att han ger sitt liv för sina vänner.” Joh 15:13.

Att älska först

”Kärleken består inte i att vi har älskat Gud utan i att han har älskat oss och sänt oss sin Son till försoning för våra synder.” 1. Joh 4:10. Det är fint om någon älskar mig och jag gengäldar dennes kärlek. Det är enkelt, men det är inget bevis på kärlek. Gud älskade oss innan vi älskade honom, och vi har inte gjort något för att förtjäna denna kärlek. Vad händer om någon behandlade mig dåligt? Vart är min kärlek då? Kärlek ger och inte bara till dem som är goda mot oss. Den älskar sina fiender, den älskar först och den försvinner inte oavsett om kärleken gengäldas eller inte. Den tål allt.

Kärlek ger och inte bara till dem som är goda mot oss.

“Jag säger er: Älska era ovänner och be för dem som förföljer er. Då är ni er himmelske Faders barn. Han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga.” Matt 5:44-45.

Gudomlig kärlek

“Om någon säger att han älskar Gud och hatar sin broder, så är han en lögnare. Ty den som inte älskar sin broder som han har sett, kan inte älska Gud som han inte har sett. Och detta är det bud som vi har från honom, att den som älskar Gud också skall älska sin broder.” 1. Joh 4:20-21.

Vår kärlek är inte större än vår kärlek till våra medmänniskor. Gudfruktig kärlek förändras inte av förhållandena. Den är fast förankrad.

Tendensen är att önska att de andra ska förändra sig. Vi känner att det är svårt att älska någon så som de är och kan önska att de vore annorlunda. Detta är ett bevis på att vi är mer upptagna av vår egen lycka och komfort än av kärlek för de andra. Vi söker alltså vårt eget.

Sanningen är att istället för att hoppas på att de andra ska förändra sig, måste vi finna synden i oss själva och rensa bort den. Synder som jag ser när jag har med andra att göra som t ex egenintressen, en ”jag vet bättre”-attityd, självgodhet, envishet osv. Om vi rensar bort dessa saker kan vi bära, tro, hoppas och tåla allt för de andra. Vi älskar dem som de är och vi kan be för dem med en uppriktig, gudfruktig kärlek och omtanke för dem.

Inga undantag

Och det finns inga undantag. Inga tankar om att ”den här personen förtjänar det inte” Jesus gav sitt liv för oss, det ultimata beviset på hur mycket han älskade oss och ingen har någonsin förtjänat detta mindre än vi. Att älska betyder inte att godkänna den andres synd eller säga att allt de gör är ok. Det är att bära dem, att be för dem, att tro på dem, att önska det bästa för dem. Det är handling oavsett vad jag känner. Då kan jag gå från att ha en naturlig motvilja mot någon till att älska dem på riktigt. Jag kan bara förmana, ge råd eller korrigera dem för att hjälpa dem och få dem att vända sig bort från saker som kan vara skadligt för dem om jag gör det på grund av äkta omsorg för dem.

Varenda en som jag möter ska känna en dragning till Kristus genom mig.

Varenda en som jag möter ska känna en dragning till Kristus genom mig. Kärlek är det som drar folk. Godhet, mildhet, tålamod, förståelse. Hur kan någon känna en dragning om de upplever mig otålig, högmodig, ohövlig, hatfylld osv?

Jag kan alltså be till Gud om att han visar mig hur jag får mer av det om jag känner att jag saknar äkta, gudomlig kärlek. Jag måste vara villig att ge upp min egen egenvilja och tänka på andra före mig själv.

Nu består tron, hoppet och kärleken, dessa tre, men störst av dem är kärleken. 1. Kor 13:13.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.