Vad säger Bibeln om otrohet?

Vad säger Bibeln om otrohet?

Vad räknas som “otrohet” i Guds ord, och vad är konsekvenserna av det?

5 min ·

Otrohet (hor) förekommer när två människor som inte är gifta med varandra ingår ett sexuellt förhållande

Bibeln fördömmer denna handlingen tydligt: “Du skall inte begå äktenskapsbrott.” (2. Mosebok 20:14) Den kränker äktenskapslöftet om att vara trogen mot sin make/maka.
“Äktenskapet skall hållas i ära bland alla och den äkta sängen bevaras obefläckad. Ty otuktiga och äktenskapsbrytare skall Gud döma.” (Heb 13:4) “Allt har han gjort skönt i sin tid”, står det i Predikaren och tiden för sexuellt umgänge är för en man och en kvinna innanför äktenskapets ramar. Att ha ett sådant förhållande innan man är gift eller med en annan partner efter att man har gift sig är direkt olydnad mot Guds vilja. Även om din make/maka skulle gå med på ett utomäktenskapligt förhållande blir det inte mer acceptabelt i Guds ögon.

Fly sexuell omoral

Paulus varnar klart och tydligt mot allt sådant uppförande: “Fly bort från otukten! All annan synd som en människa begår är utanför kroppen, men den otuktige syndar mot sin egen kropp.” (1. Kor 6:18) Det att Gud har gett oss en kropp är ett stort privilegium och vi kan använda det till att ära honom som gav det. “Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige Ande, som bor i er och som ni har fått av Gud, och att ni inte tillhör er själva? Ni har blivit köpta och priset är betalt. Så förhärliga då Gud i er kropp!” (1. Kor 6:9-20)

Det att Gud har gett oss en kropp är ett stort privilegium och vi kan använda det till att ära honom som gav det.

Möjligheten för att använda våra kroppar till Guds ära understryks i 1. Tess 4:3-5: “Detta är Guds vilja: att ni helgas, att ni avhåller er från otukt, och att var och en av er vet att skaffa sig hustru på ett helgat och hedervärt sätt. Det får inte ske i lidelser och begär liksom bland hedningarna som inte känner Gud.” Helgelse är processen som föregår i dem som hänger sin kropp i lydnad till Guds vilja, och resultatet blir att de får del av hans helighet (hans eget liv och natur).

I Det nya testamentet sträcker Jesus definitionen av otrohet eller hor till att inkludera en potentiell dold intention i hjärtat: “Ni har hört att det är sagt: Du skall inte begå äktenskapsbrott. Jag säger er: Var och en som med begär ser på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta.” (Matt 5:27-28) Han understryker även den extrema inställningen man bör ha för att undvika sådan synd: “Om ditt högra öga förleder dig till synd, så riv ut det och kasta det ifrån dig! Det är bättre för dig att en av dina lemmar går förlorad än att hela din kropp kastas i Gehenna. Och om din högra hand förleder dig till synd, så hugg av den och kasta den ifrån dig! Det är bättre för dig att en av dina lemmar går förlorad än att hela din kropp kommer till Gehenna.” (Matt 5:29-30).

Frestad som oss, men utan att synda

När vi frestas av orena tankar, kan vi komma ihåg att Jesus invigde en väg ut ur synden för oss alla: “Ty vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid.” (Heb 4:15-16) Vid nådens tron får vi den hjälp vi behöver: “Eftersom han själv har lidit och blivit frestad, kan han hjälpa dem som frestas.” (Heb 2:18)

Otrohetens kortvariga glädje försvinner fort, men sorgen man skördar är väldigt långvarig.

För en kristen finns ingen varande lycka utanför Guds vilja. Otrohetens kortvariga glädje försvinner fort, men sorgen som man skördar är väldigt långvarig. Välsignade är alla de som väljer att lida, precis som Jesus, genom att göra Guds vilja och inte ge vika för frestelsen.  Då blir vi en välsignelse och ett exempel där vi är och får del av den ständigt ökande glädjen av ett trofast liv medan vi befinner oss här på jorden och därefter i all evighet.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.