Maria: Välsignad är hon bland kvinnor

Maria: Välsignad är hon bland kvinnor

Hur var Maria i stånd till att ta emot den stora uppgiften som Gud gav henne?

De flesta av oss har hört historien om Jesus otaliga gånger. Hur ängeln Gabriel berättade för Maria att hon skulle föda Guds Son till världen. Vi fokuserar på hur jungfru Maria valdes ut bland alla kvinnor i världen till att bli Jesu mamma. Gud utvalde henne till att föda sin egen Son! Allt detta låter helt otroligt.

Verkligheten för 2000 år sedan

Men låt oss ta ett steg tillbaka. Detta var över 2000 år sedan. Vilken effekt hade en oväntad graviditet haft innan historien om Kristus blev känd i historien? Maria var en god flicka och förlovad med en gudfruktig och rättfärdig man. Folk hade förmodligen dragit förhastade slutsatser och antagit det värsta.

Jag kan föreställa mig tankarna som surrade i hennes huvud medan ängeln Gabriel stod framför henne. Hur skulle det se ut när Maria blev gravid länge före giftermålet? Josef skulle säkert bli sårad och tro att hon hade varit otrogen, och det kunde leda till avvisning, att bli undviken av sina kära, och troligtvis till och med stenad till döds. Vem skulle trots allt tro att Gud hade gjort detta mirakel i henne, utan att någon kunde vittna om att det var sant? Hon måste ha vetat om att hon kunde bli bemött med stort förakt och skam om hon tog på sig uppgiften som Gud hade gett henne.

Och trots det svarade hon enkelt och förtröstansfullt: "Se, jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt."Luk 1:38. Utan att tveka, med full tillit till Guds planer för hennes liv, tog hon emot både välsignelsen och prövningarna som säkert skulle komma för att göra det som ängeln hade sagt.

Så kan jag följa Marias exempel

Accepterar jag det villigt och värdigt när Gud minner mig om att göra något, att vara lydig mot det jag läser i hans ord, eller när han pekar på något som borde ha gjorts annorlunda? Litar jag på att han vet och planerar allt. Att hans tankar är högre än mina tankar? Även när det går mot förnuftet? När det logiska inteär att göra som Gud säger till mig. Hur reagerar jag då?

Det kan vara lättare att göra Guds vilja när jag vet att välsignelse följer den. Men hur är det när folk ser på mig som lite konstig? När min familj är oenig med mig när jag gör det som står skrivet? Eller kanske jag blir mobbad för att vara religiös, avvisad för att ha "diskriminerat" andras handlingar och beteende, föraktad för att inte acceptera synpunkter och åsikter som är populära i dagens samhälle. Hur är det då? Tänker jag på välsignelsen, när jag vet att jag blir missförstådd, föraktad eller avvisad av världen? Hur är det med min tillit då?

Marias kärlek till sin Gud och hennes önskan om att vara lydig mot hans ord vägde tyngre än priset av hån och skam. Hon visste att hon kunde bli föraktad på jorden i sin tid, och trots det accepterade hon Guds plan för henne. Hon är verkligen välsignad bland kvinnor. (Luk 1:42)

Det är viktigt att jag följer Marias exempel och framställer mig som en Guds tjänare, villig till att göra som han ber om, oavsett jordiska konsekvenser, när Gud ber mig om att offra och jag vet att det finns ett pris att betala, som min ära, mitt ego, mitt goda namn och rykte, och allt annat han visar mig för att frälsa mig.

Tänk bara på de strålande resultaten som kom av Marias enkla lydnad! Gud kunde låta sin enfödde Son födas in i världen så att vi kunde få evigt liv! Lydnad är dyrbart för Gud som kan ha ge omfattande och fantastiska resultat som vi inte ens kan drömma om. Gud belönar dem som tjänar honom rikligt.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.