Väntar du på ett mirakel?

Vad är det som krävs för att vi ska lyda?

Skriven av Nellie Owens
Väntar du på ett mirakel?

Vad är det som krävs för att vi ska lyda?

Bibeln är proppfull av mirakel. Gud delade Röda havet, han sände mat från himlen till israeliterna i deras nöd och uppväckte till och med Jesus från de döda!

Jesus utförde också många mirakel på sin tid. Han botade de blinda och de lama, förvandlade vatten till vin och återuppväckte döda.

De flesta hade tyckt att det hade varit otroligt att uppleva något liknande.

Man skulle kunna tro att man aldrig skulle tvivla igen efter att ha upplevt sådana saker.

Föreställ dig att du var en av israeliterna som Moses förde ut från Egypten och som nu står mitt i Röda havet som Gud precis har delat på mitten. Du går på sandbotten med två enorma väggar av vatten på båda sidor. Kanske du till och med kan se fiskar i vattenväggarna. De simmar förvirrade runt, medan du vandrar mot trygghet och frihet.

Eller att du var en hantverkare i Betania. En man som heter Lasarus och som du känner väl har varit död i fyra dagar. Du hjälpte till att bära hans kropp till graven och såg hans familj sörja över sin förlust. Och nu, efter att Jesus Kristus har befallt honom att komma ut ur graven, lever han igen! Han går fram till dig och ger dig ett varmt handslag.

Man skulle kunna tro att man aldrig skulle tvivla igen efter att ha upplevt sådana saker.

Beroende av tecken och under

Trots det är det precis vad som händer för många. Trots att folket såg och upplevde sådana saker, tvivlade de fortfarande. (Ps 106:13, Joh 12:37) Få litade ovillkorligt på att Gud skulle ta hand om dem, till och med efter att han gång på gång hade visat dem att det var precis det han skulle göra.

“Och Herren sade till Mose: “Hur länge skall detta folk förakta mig? Och hur länge skall de vägra tro på mig trots alla de tecken jag har gjort ibland dem?” 4 Mos 14:11

Men det är viktigt att inse att mirakel i sig själva, hur fascinerande de än är, inte är tillräckligt för att tillfredsställa oss.

Det ligger naturligt för oss människor att tvivla. Vi litar på våra sinnen, vad vi ser, hör och känner. Detta resulterar i att vi ofta ifrågasätter Gud eller ber om tecken eller mirakel innan vi väljer att lyda honom. Därför har mirakel utan tvekan haft en stor roll i historien. De beskrivs i Guds ord som en hjälp för läsare att tro, till och med idag. (John 20:31) Men det är viktigt att inse att mirakel i sig själva, hur fascinerande de än är, inte är tillräckligt för att tillfredsställa oss. Det enda som verkligen tillfredsställer oss är det som mirakler och under är menade att framkalla, nämligen tro.

En levande tro

Vi behöver levande tro på Gud! Denna tro sträcker sig mycket längre än att bara tro att Gud existerar. Levande tro handlar om att vi litar på Gud i alla situationer och söker hans vilja oavsett vad vi ser och känner. Levande tro handlar om att tro på Guds ord och profeternas ord, på Jesus Kristus och apostlarna även utan några tydliga tecken eller mirakel. Och till sist, men inte minst, handlar levande tro om lydnad även när man inte förstår allt.

Om vi verkligen tror på Gud borde vårt liv överensstämma med hans ord. När Guds ord säger till exempel ”Gör er inga bekymmer”, så ska vi inte sitta och oroa oss över vår ekonomi eller hur omöjlig och hopplös vår situation verkar. Vi ska heller inte förvänta oss att det börjar regna pengar ner från taket. Nej, vi ska vara lydiga mot Guds ord och medvetet ta upp kampen mot oro och tvivel genom att neka dessa tankar tillträde.

Vi bör heller inte förvänta oss att Gud kommer och ordnar allt på ett mirakulöst och otroligt sätt när vi lider, känner oss vilsna eller förvirrade. Nej, vi måste glädja oss precis som Paulus skriver och välja att tacka Gud för prövningarna som vi möter istället för att klaga och bli bittra. Vi måste tro att Gud använder varje situation för att förvandla oss helt och hållet, även när vi inte förstår eller våra känslor är fullständigt i botten.

Om vi verkligen tror på Gud borde vårt liv fullständigt överensstämma med hans ord.

Resultatet

En sådan tro och lydnad mot Gud gör att vi blir orubbliga och fasta. Vi litar på honom och vill göra hans vilja, vilket leder till att han kan göra fantastiska saker för oss. (Josua 3:5) De som tvivlar och som inte vill tro och göra Guds ord däremot ”liknar havets våg, som drivs och piskas av vinden.” (Jak 1:6) Sådana människor är beroende av yttre saker. De distraheras lätt, blir förvirrade och modlösa och på grund av sin brist på tro kan inte Gud utföra något verk i deras liv.

Gud vill inte att vi ska vara beroende av yttre tecken och mirakel. Att bli vittne till ett mirakel är en temporär sak, men tro och lydnad mot Gud har evigt värde. Det är även detta som Gud hela tiden vill att vi ska göra, tro på honom ovillkorligt och göra hans vilja utan våra egna krav, förväntningar och reservationer. “…utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Ty den som kommer till Gud måste tro att han är till och belönar dem som söker honom” Hebr 11:6

Vänta inte på ett tecken, ett under eller ett mirakel. ”För in allt tionde i förrådshuset, så att det finns mat i mitt hus. Pröva mig nu i detta, säger Herren Sebaot, om jag inte kommer att öppna
för er himlens fönster och låta välsignelse strömma ut över er i rikt mått.
” Malaki 3:10

Om du gör detta och väljer att tro på den levande Guden och lyda hans ord. Om du överlämnar ditt liv till honom helt oreserverat kommer du med säkerhet uppleva hans rika välsignelser och mäktiga kraft i ditt liv!

Ladda ner e-bok gratis

Jeg er korsfestet med Kristus

Skriven av Elias Aslaksen

Detta norska häfte baserar sig på Paulus ord i Gal 2:20: “Jag är korsfäst med Kristus, och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig”. Här förklarar Elias Aslaksen betydelsen av detta, och hur läsaren kan ge samma vittnesbörd för sitt eget liv som Paulus kunde ge.