Var en välsignelse

Var en välsignelse

Jesus säger att vi ska vara allas tjänare.

5 min ·

Deborah Falcao längtar efter att använda sitt liv för att tjäna Gud. På detta sätt kan hon bli en välsignelse för dem som hon kommer i kontakt med i livet. Att göra det hon kan för att göra livet gott för andra, så att Gud kan äras genom hennes liv.

I Lukasevangeliet 6:38 står det: “Ge, så ska ni få.” Denna vers hade Deborah länge hängandes på väggen tillsammans med ett citat av Elias Aslaksen, en av bröderna i BCC, som löd följande: “Ge ditt liv, så finner du det. Ge lite, så får du lite. Ge mycket, så får du mycket. Ge allt, så får du allt”

“Jesus säger att vi ska vara allas tjänare”, säger Deborah (Mark 9:35). “Om jag vill bli som Jesus, så måste jag efterfölja hans fotspår och vara en tjänare. Jag vill av hela mitt hjärta vara en välsignelse oavsett vart jag befinner mig. Ge upp mitt liv för att hjälpa de andra.”

Om jag vill bli som Jesus, så måste jag efterfölja hans fotspår

Dessa verser från en sång har inspirerat henne extra mycket:

Jesus, led du mina steg i livet,
Så jag tjänar när det möjligt är.
Alla, alla kan vi något giva,
Ett glas vatten, Du, min Gud, det ser.

Alla kan vi hjälpa, räcka handen
Där nu nöd och smärta trycker ned
Det är viktigt att förbli i Anden,
Om vi följa skall vår Mästare.

(Sång nr 162 från sångboken ”Herrens Vägar”)

Hur kan jag välsigna?

Deborah kom till slutsatsen att hon behövde ett förhållande till Jesus om hon ville välsigna de andra och göra gott för personerna i hennes liv. Efterfölja hans fotspår i sitt eget liv.

“Då kan jag få innehåll och något att välsigna med. Jag måste bli färdig med min egen vilja och söka Guds vilja och göra den istället. Jag vet att det inte är något som jag kan klara själv, men Gud kommer att ge mig den styrka och hjälp som jag behöver. Hans Ande kommer att visa mig på vilket sätt jag kan välsigna de andra om jag använder min tid till att bygga upp en kontakt med Gud.”

Om jag har ett liv med Gud så kan han leda mig och visa mig det bästa sättet att vara en hjälp på.

“Det behöver inte vara så att jag har en massa kloka ord att ge, utan jag kan snarare vara en uppmuntran med mina handlingar. Med det jag gör. Det är ofta det folk behöver allra mest. Kanske jag ser någon som sitter ensam, nedslagen. Då kan jag till exempel ge personen i fråga en kram eller ett leende, eller kanske bara säga några få uppmuntrande ord. Vara lydig med det som Gud lägger i mitt hjärta. Jag kan inte gå en annan väg när jag se någon som är nedslagen och uppgiven. Jag vet själv hur det är att gå igenom svåra perioder.

Om jag har ett liv med Gud så kan han leda mig och visa mig det bästa sättet att vara till hjälp på.”
“Ibland dyker en person upp i mina tankar och jag känner att jag måste be för personen ifråga. Gud lägger människor i mitt hjärta av en orsak och jag kan “stå i gapet” för dem (Hes 22:30). Jag kan vara en välsignelse även på det sättet, även om de kanske aldrig får veta att jag ber för dem. Om jag ser ett behov så måste jag vara trofast och vara “allas tjänare”.”

Här för att göra Guds vilja

Deborahs önskan är att vara nyttig i Guds hand. Hon tror att Gud leder och använder dem som är lydiga mot honom. Lydnad mot Guds maningar leder till Andens frukter: kärlek, godhet, mildhet osv. (Gal 5:22-23) Människorna behöver någon som är god mot dem och visar kärlek och tålamod.

“Om du har något, kan du ge något,”säger Deborah. “Det är inte möjligt att ge något till andra om man inget har själv.”

Lydnad mot Guds maningar leder till Andens frukter: kärlek, godhet, mildhet osv

“Jag är så glad för evangeliet och för att Bibeln blir så levande när jag läser den. Guds Ande pekar ut vad jag behöver ta itu med i mig själv – stolthet, klagan osv. Jag märker att jag blir fri när jag har blivit färdig med det och fullständigt gett hela min vilja till Gud. Jag blir fri till att tjäna och säga “Här är jag Gud för att gör din vilja” och vara redo att göra vad han än lägger i mitt hjärta. “

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.