Vår frälsare Jesus Kristus

Vår frälsare Jesus Kristus

Att ha Jesus som frälsare innebär mycket mer än bara att få syndernas förlåtelse!

Miljontals människor känner Jesus som sin frälsare. De tänker på honom som den som har förlåtit dem deras synder. Detta är en underbar sanning – han har förlåtit oss. Men han kan också bli vår frälsare i en ännu djupare grad, vilket innebär mycket mer än bara syndernas förlåtelse.

I det gamla förbundet var det också möjligt att få syndernas förlåtelse. På den stora försoningsdagen blev de renade från alla sina synder. (3 Mos 16:30) Men de hade självklart ständigt behov för förlåtelse, år efter år. Detta skall Aron ha med sig när han går in i helgedomen: en ungtjur till syndoffer och en bagge till brännoffer. (3 Mos 16:3) För att få förlåtelse måste folket i Israel offra blod från tjurar och lamm och bockar som ett syndoffer.

Mer än förlåtelse

Jesus kom för att erbjuda oss mycket mer än förlåtelse – han kom för att ge oss en fullständig förvandling! Han förstod att syndoffer aldrig skulle kunna föra människor till ett nytt och förändrat liv. Han kom för att frälsa oss från vår synd. Detta betyder att vi inte behöver fortsätta att synda år efter år. Blodet från tjurar och bockar kunde inte ta bort synden, men det kunde Jesus. (Hebr 10:4)

Jesus som föregångare

Jesus kom ner till oss med det samma kött (människonatur) som barnen har. (Hebr 2:14-16) Han upplevde samma frestelser som vi gör. Jesus besegrade dem medan han var en människa, utan att synda en enda gång! (Hebr 4:15) Hur kunde han det? På grund av hans lydnad kunde Gud fördöma synden i hans kött medan han levde, det vill säga innan hans fysiska död på Golgata. Han dog av egen fri vilja redan länge innan han blev korsfäst på ett träkors. (Rom 8:3)

Jesus blev fullkomnad genom de dagliga lidandena. (Hebr 2:10) Han uthärdade lidandena för att kunna föra många av oss till den samma härlighet. Han är vår hövding, och han blev fullständigt frälst från all synd i sitt kött, det som han ärvde genom syndafallet. Om vi går i hans fotspår och låter Anden göra sin verkan, kan synden också dödas i vårt kött, så vi inte längre har något att skaffa med synd. (1 Petr 4:1, 1917 års övers.)

Vi kan sluta helt upp med att synda om vi tar emot Jesus som vår frälsare. Detta innebär att det faktiskt är möjligt att sluta att bli arg, förnärmad och avundsjuk. Vi behöver inte längre vara bundna av «ögonens begär». (1 Joh 2:16) Då kan vi formas efter Jesu bild. (Rom 8:29) Han var den förstfödde bland många bröder. Vilken frälsare!

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.