Var goda mot varandra!

Var goda mot varandra!

Ett tillgivet, gott hjärta är sällsynt. Få reda på varför vi alla egentligen har bra anledning till att visa medkänsla.

"Var i stället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra, liksom Gud i Kristus har förlåtit er." Ef 4:32.
"Var innerligt tillgivna varandra i broderlig kärlek."
 Rom 12:10.

När det kommer till kritan är en vanlig människa, en syndare, tämligen hårdhjärtad. Det krävs en djup och genomgående frälsning från synden, en radikal omskapning, för att bli ömsint (tillgiven) mot andra, t ex bröder mot bröder och systrar mot systrar.

Tillgivenhet är helt enkelt något sällsynt. Det som förorsakar tillgivenheten är förståelse och medlidande.

Man har ju själv samma syndiga tendenser som de andra, och vet av erfarenhet att det är svårt att övervinna dem. Just därför borde man ha medlidande med dem när de har fallit.

Det passar absolut inte att säga "Det kan jag inte förstå!" Däremot passar det att säga "Det var tråkigt, men jag förstår det ju så väl, och har all orsak till att visa medkänsla." Ja, tänk om det hade varit jag, eller du!

Vi har alla goda grunder till att radikalt söka frälsning från alla rester av hårdhet, så att det att vara tillgiven mot andra blir standardbeteendet i vardagen. Måtte det ske.
Artikeln blev först publicerad med titeln "Ømhjertethet" i BCC norska tidskrift "Skjulte Skatter" i februari 1966.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.