“Var noga med dig själv” – en källa till välsignelse

Anden kan vägleda oss till överflod av välsignelse, om vi är villiga att se och erkänna sanningen om oss själva.

Skriven av Arild Tombre
“Var noga med dig själv” – en källa till välsignelse

Var noga med dig själv för att pröva dina motiv

“Var noga med dig själv och din undervisning!”1 Tim 4:16.
“Pröva er själva om ni lever i tron, pröva er själva!”2 Kor 13:5.

Vi kan ju också säga: Pröva er själva om ni är i kärleken. Pröva er själva om ni är i ödmjukheten. Endast de som älskar sanningen förstår att pröva sig själva i Andens ljus. De prövar sig själva mot t ex 1 Kor 13, om de är i den kärlek som inte blir avundsjuk och söker sitt eget, utan som tål allt och aldrig försvinner.

Hur nödvändigt är det för en själ som älskar sanningen att pröva sina dolda motiv? 1 Kor 13 visar att både den som profeterar och den som är kunskapsrik och full av tro och som ger alla sina ägodelar till de fattiga, har en bra orsak till att pröva sig själv och sina motiv.

Pröva dig själv, så att Anden kan leda dig

Kapitel 7  i Romarbrevet, som är så fullt av ljus och hjälp att de som älskar sanningen ser det som en guldgruva, är ett resultat av att aposteln Paulus prövade sig själv. “För de rättrådiga går han upp som ett ljus i mörkret […]” Ps 112:4. De rättrådiga förstår att rannsaka och pröva sig själva. Därmed får den helige Ande möjligheten att vägleda dessa rättrådiga till hela sanningen, som i sin tur befriar dem från synd och egoism. I denna uppriktiga kärlek upptäckte Paulus t ex lagen att det onda fanns hos honom fast han ville göra det goda. Han insåg något om sig själv. Han blev helt fri från att leta efter något hos de andra. När vi finner denna lag, blir det helt slut med att klandra andra. På detta sätt blev Paulus i stånd till att hjälpa andra. Ja, att döma sig själv är den största hjälpen man kan vara för andra.

Var noga med dig själv, och lär känna Gud!

“Anden utforskar allt, också djupen i Gud.”1 Kor 2:10. Endast de som går i djupet när det gäller uppriktig självrannsakan leds av Anden till djupen i Gud. Här ligger vägen till att lära känna Gud. Sanningens Ande som lär oss att rannsaka och pröva oss själva och vishetens och uppenbarelsens Ande som ger kunskap om Fadern är den samma Ande: “Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Fader, skall ge er vishetens och uppenbarelsens Ande, så att ni får en rätt kunskap om honom.”Ef 1:17. Här ser vi det obeskrivligt välsignade resultatet av uppriktig självrannsakan: Vi får lära känna Herren. Ja, vishetens och uppenbarelsens Ande! Varför vill vi så gärna fyllas av den? Det enda motiv som håller i sanningens ljus är att vi längtar efter att få lära känna Herren. Det är för det ändamålet som Anden blev oss given.

Rannsaka dig själv i livets Ande, som frigör dig!

Om vi ser vidare på Rom 7, där Paulus grundligt har rannsakat sig själv, ser vi att detta gjorde honom varken modfälld eller försagd. Nej, han lovprisar Gud i Rom 7:25, och fortsätter: “Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Ty livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag.”Rom 8:1-2.  Det var i denna livets Andes ljus som Paulus rannsakade sig själv. Inte i “ljuset” av Åklagarens ande.

Vår ärkefiende vill nog gärna också att vi ser på oss själva, men med syfte att förlama oss och göra oss modfällda. Sanningens Ande däremot, som även är uppenbarelsens Ande förkunnar kommande ting och förhärligar Kristus och livet i Kristus för oss. (Joh 16:12-14)

 

Detta är en redigerad version av en artikel som först publicerades i BCCs norska tidskrift “Skjulte Skatter” under titeln “Selvransakelsens velsignelse”, i mars 2009.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag