Varför är det så svårt att tro?

Varför är det så svårt att tro?

Har du någon gång hört dig själv eller andra säga: “Jag kan inte tro på Guds ord, jag klarar inte det”?

4 min ·

Har du någon gång hört dig själv eller andra säga: "Jag kan inte tro på Guds ord, jag klarar inte det"? Just detta utlåtande hörde jag från en ung människa som stod framför ett vägval i livet.

Men är det över huvud taget fråga om att klara tro?

Jesus säger i Matteusevangeliet 23:37: "Hur ofta har jag inte velat samla dina barn, så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte."

Det var alltså viljan Jesus efterfrågade när han önskade samla Israels folk, men han var tvungen att erkänna att det var många som inte ville tro.

Jesus kallar på oss genom Guds ord, men frågan är om jag vill tro på det

Det samma gäller i dag. Jesus har i sin barmhärtighet kallat på oss genom Guds ord, men frågan är om jag vill tro på det.

Tro kräver inte speciella förmågor eller kunskaper, och tron är heller inte bara förunnad några få speciellt hängivna och andliga personer. Tro är något som var och en kan gripa och besluta sig för att göra. Tro har med lydnad att göra (Rom 1:5 och 16:26).

Men varför är det då så svårt att tro?

Vi kan se på historien i Bibeln om Israels folk i öknen. De hade fått löfte om ”det lovade landet”, ett land som flödade av mjölk och honung. De hade otaliga gånger upplevt att Gud hade hjälpt dem, men de var ändå tvungna att vandra runt i öknen i fyrtio år, för att till slut dö där, utan att få komma in i löftets land.

Varför valde de att dö i sin otro?

Jo, de oroade sig nog för att kämpa mot fienderna i landet, och var inte villiga att kämpa och lida för att få del i löftet.

Tron för mig till lydnad mot Guds ord

Om jag som människa i blind tillit ska kasta mig ut i tro på att Guds ord är sant, måste jag samtidigt vara villig att gå in i ordet och göra det som står skrivet. Tron för mig till lydnad mot Guds ord, och här krävs det en fast vilja och beslutning eftersom det kommer att leda till kamp när jag ska ge avkall på allt mitt eget. Men då kommer jag också att få tillbaka allt – som det står skrivet i Uppenbarelseboken 3:21: "Den som segrar skall få sitta hos mig på min tron, liksom jag själv har segrat och sitter hos min Fader på hans tron."

Det är bara frågan om jag vill!

Det kommer att verka dumt för många att säga att man tror enfaldigt på att detta löfte ska uppfyllas för en. Sanningen är att en levande tro på en sådan vers kan föra mig till ett lyckligt liv och ett hopp och evig härlighet tillsammans med Jesus.

Det är bara frågan om jag vill!

Detta beslut kan jag ta när som helst, och det kan börja med den här enkla bönen: "Käre Gud, hjälp mig att tro på dig."

Gud är entusiastisk över sådana trosbeslut vare sig det gäller din första späda suckan om frälsning, eller steget vidare i lydnad och kamp mot fienden. Han kommer strax att styrka viljan till det goda och ge en större tro, så det blir lättare och lättare att välja vägen i trons lydnad.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.