Varför avtar kristna väckelser?

Varför avtar kristna väckelser?

Hemligheten bakom att uppleva en konstant väckelse.

6 min ·

Be för väckelse! Vi behöver väckelse! Liknande uttryck är vanligt att höra i kristna samlingar. Många ser behovet av återupplivning av sin tro och för den helige Ande att göra ett enormt verk i dem.

Det råder inget tvivel om att andliga väckelser är extremt viktiga för kristna. De startas av Gud själv och används för att vända våra hjärtan och tankar tillbaka till honom. Väckelser för med sig liv och vitalitet. Guds helige Ande är extremt aktiv under en väckelse och kan uppnå mycket om den tas allvarligt.

Väckelser som tappar kraften

Trots detta ser vi gång på gång att de flesta religiösa väckelser dör ut. De börjar i kraft, men avtar efter en tid. Effekterna försvinner och en ny väckelse blir nödvändig.

Varför avtar de om de startas av Gud?

Ett exempel på detta är en av de största väckelserna i historien känd som Första stora uppvaknandet. Denna väckelse svepte genom det protestantiska Europa och de brittiska kolonierna i Amerika under 1700-talet och fick tusentals människor att söka efter ett personligt förhållande till Gud. Hela rörelsen höll i cirka tjugo år innan den dog ut. Den följdes av Andra stora uppvaknandet på 1800-talet. Ytterligare en uppstod i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet, som några historiker ser som ett "tredje" stora uppvaknande.

Men varför är det så? Varför avtar de om de startas av Gud?

Vandrar du i Anden?

Det som kanske präglar en kristen väckelse är närvaron av den helige Ande. Under en äkta väckelse talar den helige Ande kraftigt för att få oss att handla i vårt kristna liv. Den helige Andens maningar berör ofta människor starkt under en väckelse, både andligt och emotionellt.

Att vandra i Anden är att lyda Guds ord och vilja i våra liv.

Sådana tider bär tyvärr med sig en fara för att fördjupa sig i egna känslor utan att ta hänsyn till vad den helige Ande egentligen säger. Paulus skriver, "De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Om vi har liv genom Anden, låt oss då även följa Anden." Gal 5:24-25. Det räcker inte att bara "leva i Anden" och njuta av alla känslor och den stämning som väckelsen ofta ger. Vi måste även vara lydiga mot Andens maningar i vårt hjärta, huvudsakligen genom att (som Bibeln säger) korsfästa vårt kött med dess lidelser och begär.

Det innebär att vi förnekar oss själva, eller ger upp vår egen vilja, våra lustar och begär, så att Gud kan uppnå något i våra liv. Vi bestämmer oss för att lyda Guds vilja i alla situationer, även när det innebär att vi inte får vår vilja igenom. Att vandra i Anden innebär att vi lyder Guds ord och vilja i våra liv.

De tre vittnena

I 1 Joh 5:7-8 står det "Ty det är tre som vittnar: Anden, vattnet och blodet, och de tre säger ett och detsamma." Om vi lever ett äkta kristet liv, borde Anden, vattnet och blodet vara våra vittnen. De borde vittna om det liv vi lever.

Hur kan vi förvänta oss att Guds Ande ska fortsätta att arbeta kraftigt i oss, om vi inte är lydiga mot honom?

Anden är den helige Ande, som manifesterar sin kraft i våra liv och sporrar oss till perfektion. (Joh 16:14-16) När vi vandrar i Anden och lyder hans röst, vittnar han om att våra liv är rena och rättgående och ger oss andlig auktoritet.

Vattnet representerar vår invändiga rening som har tvättat bort all orenhet som ett resultat av Guds förlåtelse. (1 Joh 1:9) Och blodet representerar offret som har offrats i våra liv, som vittnar om det faktum att vi även lider med Kristus och ger upp vår egen vilja varje dag. (2 Kor 4:10-11)

Många människor har fått vattnets vittnesbörd, men uppnår aldrig Andens och blodets vittnesbörd. Det är en absolut nödvändighet att vi får blodets vittnesbörd i våra liv, att vi lyder Gud och hans ord. Väckelsen avtar snabbt utan blodets vittnesbörd i våra liv om personliga offer och lydnad. Och utan att lyda Anden får vi aldrig Andens vittnesbörd. Han måste helt enkelt dra sig tillbaka från våra liv, vilket gör att väckelsen avstannar. Hur kan vi förvänta oss att Guds Ande ska fortsätta att arbeta kraftigt i oss, om vi inte är lydiga mot honom?

Personlig väckelse

Gud vill inte att kristna väckelser ska avstanna. Faktum är att han vill att vi ska ha en inre, personlig väckelse varje dag. "Därför tappar vi inte modet. Även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag för dag." 2 Kor 4:16.

Det är tydligt att väckelsen aldrig avstannar i vårt liv, om vi lyder Guds ord och Ande i vårt dagliga liv!

Väckelsen hålls vid liv genom att vandra i Anden, lyda Guds ord och kämpa "tills blodet rinner" i vår kamp mot vår egen vilja eller iboende synd. (Hebr 12:4) Väckelsen avstannar aldrig i vårt liv, om vi lyder Guds ord och Ande i vårt dagliga liv!

Detta innebär emellertid inte att vi alltid känner dessa känslor och upplevelser som är kända för att följa med en utvändig väckelse. Det betyder snarare att vi väcks till Guds vilja varje dag. Istället för att bli "tröga att höra" Andens maningar kan vi väckas till handling varje dag och bli snabbare på att utföra Guds goda och fullkomliga vilja.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.