Varför behöver jag den helige Ande?

Varför behöver jag den helige Ande?

Svaret är först och främst kraft.

5 min ·

Svaret är först och främst kraft.

Våra egna begränsningar

Hur goda dina intentioner än är, så är det omöjligt att få det liv som Skriften talar om på egen hand. Oavsett om du har en stark längtan. Du kan ha den starkaste längtan i världen. Trots den är du i verkligheten begränsad. Det finns gränser för hur mycket du klarar själv.

Du kan få en uppfattning av vad som är rätt och fel, antingen från din uppfostran eller omgivning. Ditt samvete kan hjälpa dig i viss grad. Och du kan kontrollera vad folk ser på utsidan. Men det finns ett bud som har med insidan att göra och som ingen ser om du håller eller inte: "Du skall inte begära." Begär är ett invändigt behov, och eftersom ingen kan läsa dina tankar, finns det ingen lag som kan arrestera dig för vad som föregår där.

Och det är där du möter väggen.

Kraft för det omöjliga

När du möter begäret som väller upp på insidan och tankarna som kommer i frestelsen, kan din egna mänskliga förmåga, dina karaktärsdrag och dina bästa intentioner endast hjälpa dig i viss grad, hur goda de än är.

Tänk på kung David till exempel. Han beskrevs som en man efter Guds eget hjärta, och inte ens han kunde leva ett liv helt fritt från synden. När det gällde hans egen önskan, begär och lustar stod han chanslös. Dessa begär och lustar ledde honom till fysiska överträdelser. (2 Sam. 11-12) Och David var en väldigt god man. Det är inte vem som helst vi talar om. I Ps. 51 läser vi om hans sorg över sin synd och ånger, men han hade inte den nödvändiga kraften till att besegra det.

Din egen mänskliga förmåga, dina karaktärsdrag och dina bästa intentioner kan endast hjälpa dig i viss grad.

Faktum är att vi alla har en fördärvad mänsklig natur, full av lustar och begär som strävar mot Guds vilja. I Bibeln kan vi läsa att dessa lustar inte bara måste förnekas, utan även "korsfästas", eller "dödas". (Rom. 8:13, Gal. 5:24, Kol. 3:5). Men vi är helt enkelt inte kapabla till att helt besegra dessa destruktiva lustar och begär i vår egen kraft. Vi behöver hjälp!

Under Jesus tid på jorden, lovade han att han skulle sända Hjälparen efter sin bortgång. Han sa även: "Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft …" Apg. 1:8. Och det är själva huvudsyftet för den helige Ande: att ge oss kraft och hjälp till att helt besegra synden, något som är omöjligt för den mänskliga naturen. (Rom. 8:1-17).

Obegränsad hjälp och vägledning

Ingen vet allt i början. Men det vet den helige Ande, eftersom han befann sig med Jesus genom hela hans liv. Han vet Jesu fotspår, som aldrig syndade som människa trots att han blev frestad i allt. (Hebr. 4:15, 1 Petr. 2:21.22).

Så den helige Ande kan vägleda dig, visa dig din egen synd och ge dig kraft till att besegra den synd som du är medveten om. Han kan också visa dig saker som du behöver rensas från, omedveten synd: saker som du inte nödvändigtvis ens var medveten om. Han kallas Sanningens Ande, Hjälparen och Läraren, och han kan träna dig i rättfärdighet och ge dig all kraft du behöver för att leva ett segrande liv!

Genom att lyda honom, kan du leva det trofasta liv som du har längtat efter.

Om du har den helige Ande, kan han faktiskt tydliggöra saker för dig. Det är inget mystiskt, som kräver meditation och där du hör en "mystisk röst" som säger till dig vad du ska göra. Anden kommer att vägleda dig i rätt riktning.

Och du kan lära dig att höra hans röst. Genom att lyda Guds ord och hans verkningar i ditt hjärta, kan du ställa in ditt öra, så att du hör allt tydligare. Anden kan vägleda dig genom allt, vilket är till stor tröst och även orsaken till varför han kallas Tröstaren.

Jesus beskrev Anden som skulle komma efter sin bortgång. Han sa: "Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er." Joh. 14:26.

Den helige Ande har mycket att säga dig. Han kan ge dig styrka, hjälp, tröst och vägledning. Genom att lyda honom, kan du leva det trofasta liv som du har längtat efter. Du kan ha gemenskap med Gud, och alltid vara inställd på att höra hans röst. Du kan bli en Kristi arvinge, en övervinnare, en som har en framtid, inte bara här på jorden, utan i all evighet!

Har du bett om att få den helige Ande?

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.