Varför behöver jag frälsning?

Varför behöver jag frälsning?

Det finns bara en sak som verkligen kan tillfredsställa dig.

7 min ·

Det finns en oro, eller ett gnagande tomrum, som du inte kan förklara. Eller kanske du skulle beskriva det som något "tungt", en skuldkänsla som du inte kan skaka av dig. Du försöker distrahera dig själv, men ingenting tycks fungera som du hade hoppats. Det finns en orsak till det.

Dina lustars tomhet

I Pred. 1:8 står det: "Ögat blir inte mätt av att se, örat blir inte fullt av att höra." Det står även: "Jag såg allt som görs under solen, och se, allt är förgängligt och ett jagande efter vind. Det som är krokigt kan inte bli rakt, och det som saknas kan inte räknas." Pred. 1:14-15.

Du längtar efter frid och glädje, men kan inte hitta det någonstans.

Det finns ett stort tomrum i det som är av denna värld! Oavsett hur mycket du uppnår, är du aldrig helt nöjd. Du längtar efter frid och glädje, men kan inte hitta det någonstans. Du kämpar och sliter, men på slutet av varje dag fattas dessa saker fortfarande i ditt liv.

Längtar du inte efter att bli frälst från detta tomrum?

Evigheten i ditt hjärta!

I Pred. 3:11 står det: "Också evigheten har han lagt i människornas hjärtan." Har du någon gång tänkt på detta? Det är precis vad Gud har gjort för dig. Han har lagt en längtan i ditt hjärta efter det som är vackert, rent och evigt! Har du känt denna längtan i ditt liv?

Han har lagt en längtan i ditt hjärta efter det som är vackert, rent och evigt!

Du är kanske inte alltid medveten om att den ligger där, men du känner den av och till. Ibland visar den sig när saker inte går enligt planen, när du är ledsen, besviken eller ensam. Andra gånger märker du den när du har uppnått något, eller når en milstolpe i ditt liv. Även när du lyckas kan du inte undvika tanken på att det måste finnas något mer. Du har en längtan efter det som är evigt, och ingenting av världen kan tillfredsställa denna längtan.

Så vad tillfredsställer den?

Källan till liv och glädje

Är det inte Gud som kan göra detta? Han är den som har gett dig ande, kropp och själ. (1 Mos. 2:7). Han är den som har skapat dig och gett dig liv. Han är själva källan till liv och glädje!

Sedan begynnelsen har Gud velat leda människorna genom deras ande. Men på grund av syndafallet har synden genomsyrat människans natur, så att mänskligheten har tappat förbindelsen med Gud (livets källa). Folk började följa sina lustar i stället för att följa sin himmelska Fader, och mänskligheten föll i ett stort mörker och tomrum.

Det är meningen att du ska ha ett förhållande med din Fader i himlen!

Detta är orsaken till att du känner som du gör. Detta är orsaken till att inget i denna världen kan tillfredsställa dig. Det är meningen att du ska ha ett förhållande med din Fader i himlen! Men i stället är du bunden av de syndiga lustarna och begären som finns i dig från syndafallet. Oavsett hur mycket du än försöker, kan du aldrig vara lycklig i detta tillstånd. "För syndens lön är döden …" Rom. 6:23.

En väg tillbaka till Fadern

Men lyckligtvis behöver du inte leva i detta eländiga tillstånd, där död och tomrum råder. Gud längtar efter att ha gemenskap med dig. (Jak. 4:5-8). Hans längtan är så stor att han sände sin egen Son, Jesus Kristus, till jorden för att befria dig från bojorna som binder dig på grund av att du lever efter dina lustar. Han besegrade just det som åtskiljer människorna från sin Skapare: synden, eller olydnad mot Guds goda och fullkomliga vilja. Synden fördömdes i hans kött när han förnekade sin egen vilja för att fullföra Guds vilja, och därför kunde han bana en väg tillbaka till Fadern. (Rom. 8:3, Luk. 22:42). Genom att följa Jesus och neka din egen vilja, har du nu möjligheten att komma in i ett förhållande med livets källa; han som kan ge dig allt du saknar i livet!

Gud den allsmäktige, din Skapare, han som varken har början eller slut, längtar efter att frälsa dig från synden och döden!

Detta börjar med omvändelse, genom att bestämma sig för att leva helt inför Gud, och fortsätter med din dagliga frälsning, som förvandlar din syndiga natur till något heligt och välbehagligt för Gud. Utan frälsning har du varken framtid eller hopp. (Rom. 8:13). Men med det, har du möjligheten att bli en ny människa; en människa full av glädje och frid i livet. Är det inte det du önskar?

Känner du inte att Gud bankar på ditt hjärtas dörr? Känner du inte att han rör vid ditt hjärta? Gud den allsmäktige, din Skapare, han som varken har början eller slut, längtar efter att frälsa dig från synden och döden! Han längtar efter att ge dig evigt liv. (Rom. 6:20-23). Han räcker ut sin hand till dig.

Sök Herren medan han låter sig finnas

"Varför ger ni ut pengar för det som inte är bröd, era inkomster för det som inte kan mätta?  Hör på mig, så skall ni få äta gott och njuta av utsökt mat. Böj ert öra hit och kom till mig!  Hör, så får er själ leva!  Jag vill sluta med er ett evigt förbund […]
Sök Herren medan han låter sig finnas, åkalla honom medan han är nära.  Den ogudaktige må överge sin väg, den orättfärdige sina tankar och vända om till Herren, så skall han förbarma sig över honom […]" Jes. 55:2-3, 6-7.

Varför leva ett liv som är så fjärran från Gud, när du i stället kan ha ett härligt liv och en framtid tillsammans med honom?

Gud vill i sin enorma kärlek och nåd frälsa dig från tomrummet och förstörelsen, som kommer av att leva efter dina lustar. Varför fortsätta leva efter som leder till död och förstörelse? Varför leva ett liv som är så fjärran från Gud, när du i stället kan ha ett härligt liv och en framtid tillsammans med honom?

Gud kallar på dig till att frälsas! Han kallar på dig till att lämna din gamla livsstil: dina syndiga vanor och all orättfärdighet. Han vill leda dig på en ny väg, så att du uppnår glädje, frid och vila i din ande.

Svarar du, eller svarar du inte din längtan i ditt hjärta?

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.