Varför det är avgörande för alla att segra över synden

Varför det är avgörande för alla att segra över synden

Ditt liv beror på detta.

3 min ·

Du vill vara en god människa. Du vill välsigna och vara en äkta hjälp; betyda något. Men det är något som hindrar dig.

Det är något som hindrar dig från det rena livet du längtar efter att leva. Det hindrar dig från att uppnå de eviga rikedomarna, som finns i Kristi evangelium. Det förorsakar elände och oro. Det är en destruktiv kraft med djupa rötter i vår egen mänskliga natur. Det är synden.

Synden och dess efterverkningar

Synden binder dig! På grund av synd har du inte förmågan att vara genuint god. Allt du gör och säger är färgat av din egen egoism. Du är av naturen fokuserad på att uppfylla dina lustar och du jagar ständigt efter ära och erkännande. Är du inte trött på att leva ett sådant liv?

Synden binder dig! På grund av synd har du inte förmågan att vara genuint god.

Bibeln säger att syndens lön är döden. (Rom. 6:23) (Döden – en komplett och fullständig avsaknad av liv.) Detta beror på att synden skiljer dig från Gud; din skapare och livskälla. Synden bryter ner gemenskap och leder till all korruption och tomhet.

Om du fortsätter att leva efter dina egna lustar och syndiga tendenser, kan du aldrig få den sanna kraften, glädjen eller välsignelsen som Skriften talar om. Istället blir du beroende av förgängliga nöjen och fortsätter att slava efter allt som världen har att erbjuda. Död, mörker och förtvivlan kommer att prägla utfallet av ditt liv.

En härlig frihet!

Men lovad vare Gud att det inte behöver vara så! Du behöver inte vara bunden av syndens och dödens makt! Jesus Kristus, Guds egen Son, har banat en väg ut från den syndiga naturen som du har ärvt från syndafallet. Han själv besegrade synden och döden, och nu inbjuder han dig till att följa honom på denna väg; en väg som leder till härlig frihet! Ser du att ditt liv står på spel? Evig glädje och frid står på spel! Varför fortsätta leva efter egna lustar och syndiga begär, som endast leder till död och förstörelse, när du kan leva ett liv upprest med Kristus? När du kan få evigt liv?

Du uppnår glädje och frid, och får evigt liv och äkta gudomlig natur.

Ett segrande liv ger dig friheten du längtar efter, till att tjäna Gud och de andra med ett rent, uppriktigt hjärta. Det ger dig möjligheten att förmedla värme, glädje och hjälp till dem runt dig. Det gör det möjligt att sätta stopp för dina syndiga lustar och till att reagera med godhet och renhet i alla livets situationer. Genom att leva ett liv med fullständig seger över synd, får du ärva alla löften. Du uppnår glädje och frid, och får evigt liv och äkta gudomlig natur. Är det inte det du vill? Om svaret är ja, så förklara en dödsdom över all synd i dag! Synden behöver inte ha herraväldet över dig. Du är kallad till att segra!

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.