Varför gjorde Gud sig besvär med att skapa mig?

Varför gjorde Gud sig besvär med att skapa mig?

Gud har önskat att jag ska leva, men varför?

En av de kanske vackraste och mest livsbejakande bibelverserna i Bibeln finner vi i Psaltaren 139 där David säger: "Benen i min kropp
 var inte osynliga för dig
 när jag formades i det fördolda,
 när jag bildades i jordens djup.
 Dina ögon såg mig
 när jag bara var ett foster. Alla mina dagar blev skrivna
 i din bok,
 formade innan någon av dem
 hade kommit.
" Ps 139:15-16.

Paulus skrev också i Ef 1:4: "[…] liksom han innan världens grund blev lagd har utvalt oss i honom för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom."

Gud har skapat var och en av oss nogrannt, individuellt och ‘underbart'." (Ps 139:14), så med tanke på hur avsiktligt han skapade oss måste vi förstå hans tanke om det liv han har gett oss.

En kropp har du berett mig

Jesus var verksam vid Guds sida redan när jorden skapades. Han jublade över världen, men hans glädje låg hos människorna. (Ordspr 8:22-31) När tiden var inne fick Jesus en kropp på jorden, som Människoson. I den kroppen skulle all Guds vilja utföras, inte kroppens egenvilja.

"[…] en kropp har du berett mig […] för att göra din vilja, Gud." Hebr 10:5-7.

När han hade fullbordat detta verk och öppnat en väg för människorna att efterfölja honom på, gav han tillbaka sin ande till sin Fader obefläckad av sin mänskliga natur och synden och full av gudomlig natur. Därefter sändes den helige Ande till jorden för att vägleda oss i Mästarens fotspår så att vi också kan få denna gudomliga natur. (Apg 1:1-4, 2 Petr 1:2-4)

Gud, andarnas Far (Hebr 12:9), som kände oss före jordens grund blev lagd, har även gett oss en kropp precis som han gav en till Jesus. Hans tanke är att vi ska följa i Jesu fotspår, så att Guds vilja blir utförd på jorden som den blir i himlen. (Matt 6:10) "Alltid bär vi Jesu död i vår kropp, för att också Jesu liv skall bli synligt i vår kropp." 2 Kor 4:10. På detta sätt prövas och renas vår ande som guldet i elden, för att bli värdig evigt liv. (1 Petr 1:6-7)

En perfekt plan för våra liv

Gud har förberett unika gärningar för var och en av oss att vandra i. (Ef 2:10, Fil 2:12-14) Han har en egen, unik plan för hur varje individ ska kunna besegra synden i sitt eget liv på fullkomligaste sätt, så att vår ande, som Gud nitälskar för, kan återvända till honom full av Kristi dygder; gudomlig natur. Så att vi får en fri och öppen ingång till vår Herre och Frälsare Jesu Kristi eviga rike. (2 Petr 1:2-11)

I vår kropp har vi även en mänsklig natur med en egenvilja som står i konflikt med Guds vilja. Detta innebär att vi måste kämpa en kamp mot köttets lustar och begär. Saker som sker i vår omgivning påverkar oss och gör att vi blir frestade. Tankar som inte är från Gud och som driver oss bort från vår kontakt med honom försöker tränga sig in. (Jak 1:14-15) Vi måste lida i köttet, korsfästa den mänskliga naturen och sluta synda på samma sätt som Jesus, som inte hade begått någon synd, och som inte hade svek i sin mun. (1 Petr 2:21-22, 1 Petr 4:1-2)

Gud vill dela sin egen natur med oss och meningen med vårt relativt korta tid här på jorden är just förvandlingen från mänsklig till gudomlig natur. (2 Petr 1:2-4) Vi måste arbeta på vår frälsning med fruktan och bävan om vi ska kunna föras fram "heliga och fläckfria och oförvitliga inför honom". (Kol 1:21-22, Fil 2:12)

Vi har inte tid att slösa bort tiden genom att följa vår egenvilja. Vi är här för att göra Guds vilja, och för att göra det måste vi vara extremt ödmjuka, erkänna våra mänskliga svagheter, och träda fram inför nådens tron där vi kan få den hjälp vi behöver för att besegra synden, så som Gud har menat för oss och lovat. (Hebr 4:16) Den helige Ande som visade vägen för Jesus genom hans kött visar även vägen för oss genom vårt. Därför står det i Rom 8:28: "Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut."

Guds önskan för oss

Vi har blivit utvalda och förutbestämda till att formas efter Jesu bild. (Rom 8:29-30) Guds önskan för oss är att vi får gudomlig natur, vilket innebär evigt liv. Vi är förutbestämda till att övervinna all synd och utgöra Kristi kropp, församlingen, i samma process till hans ära både på jorden och i evigheten. Detta är själva orsaken till varför han formade oss så underbart.

Därför förmanar Paulus oss att leva värdigt den kallelse vi har fått. Att vara ödmjuka och milda på allt sätt, visa tålamod och ha fördrag med varandra i kärlek och vara ivriga att bevara Andens enhet genom fridens band. Ef 4:1-6. På detta sätt gör vi vår kallelse och utkorelse fast. (2 Petr 1:10-11)

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.