Varför händer detta mig?

Har du undrat detta när du hamnar i svåra situationer?

Skriven av William Kennedy
Varför händer detta mig?

Har du någonsin tänkt: “Varför händer detta?” när du hamnar i situationer som orsakar lidande? Har du känt dig bekymrad, orolig, nedslagen och tyckt synd om dig själv? Har tanken aldrig slagit dig att du hamnar i dessa situationer för att Gud faktiskt älskar dig och prövar dig för att du ska se din egen synd och bli förvandlad?

Prövningar är möjligheter!

Det krävs ganska mycket arbete av Gud för att få oss att se oss själva. Vår natur är full av stolthet, självsäkerhet, arrogans, ytlighet, och egoism. Guds önskan är att vi ska bli milda och ödmjuka i hjärtat som Jesus var. Vi ser inte alltid vilken effekt vår syndiga natur har på människorna i vår omgivning när vi säger eller gör saker. Vilken enorm nåd det är av Gud att han leder oss in i situationer där vi får ljus över det!

Ofta sänder Gud situationer eller personer som redskap för sådana prövningar. Därför ser vi det inte som prövningar från Gud. Faran ligger i att vi tillåter våra känslor at ta över. Vi kan känna oss felbehandlade, missförstådda, baktalade, översedda och bli missmodiga eller till och med bittra och skylla våra “problem” på andra människor eller situationer. (Hebr 12:15) Vår själ kan bli väldigt aktiv, eggad av Satan som inte vill något annat är att förblinda oss så att vi inte ser Guds nåd över oss.

Guds önskan för oss är att vi ska bli fruktbara träd fulla av Kristi dygder. Vi måste lära oss att se dessa prövningar som en möjlighet till att segra över vårt syndiga kött och bli formade efter Kristi bild. Det är Guds avsikt när han prövar oss, oavsett vilka redskap han använder sig av för att få fram det. Låt inte din själ trösta dig med mänskliga tankar och förnuft, så att du missar dessa möjligheter. Lyssna hellre på Anden, som leder dig till sanningen.

Sök din tröst i Gud

Det ligger naturligt för oss att tala om våra prövningar, försvara oss själva och söka mänsklig tröst. Se istället David som en förebild. I Psaltaren 38 och 39 står det att Davids vänner och släktingar hade vänt sig mot honom, och ville ta livet av honom. De la ut snaror för att fånga honom. Mitt i allt detta säger David att han var som en döv som inte hör, som en stum som inte öppnar sin mun. Han teg och öppnade inte sin mun, “ty det är du som har gjort det”, sa han. (Ps 39:9) Han såg att det var ett test från Gud, och han sökte sin tröst och sitt hopp i Gud.

“[…] så arbeta med fruktan och bävan på er frälsning, inte bara som när jag var hos er, utan ännu mycket mer nu när jag inte är hos er. Ty Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja skall ske. Gör allt utan att klaga och tveka.” Fil 2:12-14.

Detta är en viktig förmaning av Paulus! Det är livsviktigt att vi får ljus så att vi ser vår egen natur och kan rensas från den. Vi behöver hjälp till att se den. David bad i Ps 13:4 “Se till mig och svara mig, Herre, min Gud! Upplys mina ögon, så att jag ej somnar in i döden.”  Vilken sömn talar han om? Jo, att vi är nöjda med oss själva som ytliga och helt saknar nöd över oss. Gud sänder oss ljus, sanningen om oss själva, och om vi älskar sanningen kan vi vinna Andens frukter; rättfärdighetens frukter. Det är rättfärdigt av oss att ödmjuka oss under Guds mäktiga hand. (1 Petr 5:6-7) David skriver att Gud var frikostig med honom och barmhärtig. Kan vi se prövningarna på samma sätt? David var en man efter Guds eget hjärta.

Allt samverkar till det bästa för oss, om vi älskar Gud. (Rom 8:28) Var sen till att tala, och snabb till att höra, och du kommer att finna din tröst hos Gud, och inte hos människor. Trösten är det implanterade ordet, som kan frälsa din själ. (Jak 1:19-21) Detta ord skiljer själ och ande, led och märg, och är en domare över hjärtats uppsåt. (Hebr 4:12) Det skapar liv om vi lyder det vi hör.

Det finns en väg som vi måste vandra för att komma till Kristi liv. Därför står det: “Mina älskade, var inte förvånade över den eld som ni måste gå igenom till er prövning, som om det hände er något oväntat. Nej, gläd er ju mer ni delar Kristi lidanden. Då skall ni också jubla och vara glada, när han uppenbarar sig i sin härlighet.” 1 Petr 4:12-13. Paulus säger att våra prövningar “väger lätt och varar ett ögonblick”, vilket de även gör om vi ser de för vad de är. Vi borde aldrig fråga oss själva eller andra varför något händer. Svaret är alltid för att Gud ska kunna leda oss till en större grad av härlighet!