Varför måste Jesus komma till jorden?

Varför måste Jesus komma till jorden?

Kanske kom Jesus för att göra mer än bara förlåta oss våra synder och betala vår skuld.

Någon måste komma till jorden och besegra Satan. Någon måste leva hela sitt liv utan att synda. Jesus ställde upp frivilligt.

“Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv.”

Johannes 3,16. Det er et vers jeg har hørt sitert så mange ganger. Men hva betyr det egentlig?

Johannes 3:16. Det är en vers som jag har hört citeras väldigt många gånger. Men vad betyder den egentligen?
“Så älskade Gud världen…” Det är förståeligt att Gud älskade världen eftersom han skapade den. Och eftersom han sedan skapade människan efter sin avbild är det fullt förståeligt att han även älskar oss. Men varför gav han oss sin Son? Varför måste Jesus komma till jorden?

Satan fick makt över mänskligheten

Jag tror att svaret ligger helt i början av första Moseboken. Vi läser om hur Gud skapade ett fullkomligt paradis och hur ormen lyckades lura Adam och Eva. Med syndafallet var jorden inte längre felfri och på grund av synd var människan inte längre obefläckad. Satan hade fått makt över mänskligheten.

Eftersom syndens lön är döden, hade Satan, som hade dödens välde, taget om syndarna.

Då de inte längre kunde tjäna Gud helt, gav Gud dem buden som skulle hjälpa dem att leva ett gott yttre liv. Men år efter år var de tvungna att offra syndoffer till Gud för att sona sina synder, eftersom de inte var i stånd till att besegra synden som fanns invändigt i den mänskliga naturen. Synden skapade en skiljemur mellan Gud och människorna och eftersom syndens lön är döden, hade Satan, som hade dödens välde, taget om syndarna.

Jesus syndade aldrig – och Satan förlorade sin makt

Tillsammans med sin Far såg Jesus ner från himlen och såg att mänskligheten led i synd. Jesus längtade också efter att dela det han hade i himlen med skapningarna som var skapade efter Guds avbild. Men hur kunde han sträcka sig över klyftan som skiljde jorden från himlen?

Det fanns bara ett svar. Någon var tvungen att gå ner till jorden och besegra Satan. Jesus anmälde sig frivilligt

Han antog en människas gestalt, med dess natur full av syndiga benägenheter, och i kraft av den helige Ande levde han ett liv i fullständig seger! Då han dog på korset förlorade Satan sin makt över människorna, i och med att Jesus aldrig hade syndat!

Om jag tar upp mitt kors dagligen precis som Jesus gjorde, tappar Satan makten över mig.

“Vi har inte en överstepräst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter, utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi men utan synd.” (Heb 4:15 ) Detta betyder att han stod emot varje frestelse i sitt kött och genom att ta upp sitt kors varje dag besegrade han allt och banade en väg genom det mänskliga köttet. Och därmed skapade han fotspår för oss att följa på samma väg!

Då Jesus hängde på korset trodde Satan att han äntligen hade lurat Gud. Men som han misstog sig! När Jesus stod vid porten till dödsriket kunde inte Satan anklaga honom för något i och med att han hade levt ett fullkomligt liv. Därmed blev Jesus själv ägaren av dödsrikets nycklar. Jesus hade äntligen gjort en bro över klyftan som skilde människorna från Gud.

Evigt liv för den som segrar

Jag tänker tillbaka på den andra delen av Johannes 3:16, där det står: “…för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv.". Det innehåller så mycket hopp för mig. Jag tror att Jesus kom och att han banade en väg som även jag kan följa. En väg som går rakt genom mitt kött och över klyftan som finns mellan Gud och mig själv. Det betyder att jag, tack vare Jesu offer, inte längre behöver slava under synden och om jag tar upp mitt kors dagligen  precis som Jesus så har Satan ingen makt över mig längre.

Med Guds hjälp kan jag få kraft till att besegra synden i mitt kött och när jag står emot Satan och synden kan något gudomligt och himmelskt komma fram i mitt dagliga liv. Gör jag detta så går jag precis samma väg som Jesus gjorde – en väg som leder rakt in i himmelriket. Jag ska dela evigheten!

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.