Varför tävlar du?

Varför tävlar du?

Söker du överlägsenhet i det som verkligen betyder något?

6 min ·

Tävling kan vara en stor utmaning för unga människor (och förmodligen för äldre också). Behovet av att vara "bäst". Den som har de roligaste skämten, gjort flest mål, den som är mest speciell, osv. Behovet att vara på topp på vad det än är man gör. Vad är rätt ståndpunkt att ha som kristen vars önskan är att leva helhjärtat för Gud?

Varför tävlar du?

Det är inget fel på lite tävling. Det är gott att sätta mål för sig själv, för att se hur högt man kan nå, att göra sitt bästa, eller att ha en vänlig tävling för att utmana en själv.

Men pröva dig själv. Varför gör du det? Är det på grund av stolthet, avund, egoism, ondska eller oenighet? För att du bryr dig för mycket om vad andra tänker om dig? Se till att dina handlingar inte styrs av köttets begär! Trampar vi ner andra i vår strävan att nå toppen? Som med allt annat måste vi känna efter om våra handlingar är smittade av synd, och då rensa bort den.

"Klä er därför som Guds utvalda, heliga och älskade, i innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod." Kol 3:12.

Varför måste allt vara en tävling?

Ofta, men inte alltid, kommer behovet av att tävla från mindervärdeskomplex, eller dålig självkänsla. Vi måste bevisa, åtminstone till oss själva, att vi är bäst på något, för att känna att vi är värda något. En annan orsak kan helt enkelt vara stolthet, som visar sig i behovet att vara bäst.

Sanningen är att det endast finns en sak som vi måste bevisa här i livet, och det är att vi har en brännande kärlek till Kristus. "Men allt det som var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristi skull. Ja, jag räknar allt som förlust, därför att jag har funnit det som är långt mer värt: kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som avskräde för att jag skall vinna Kristus." Fil 3:7-8.

Kan vi lära oss att se allt, inklusive vårt goda rykte, andras syn på oss, vårt ego, som avskräde för att kunna vinna Kristus? Vad kan vara mer värt än det?

Låt inte synden pressa dig. Du behöver inte "vara" någon. Det är inte viktigt vad andra tänker om dig baserat på dina "prestationer". Det som är viktigt är att vi kan stå inför Gud och veta att vi inte har synd på vårt samvete. Att vi är rena och oklanderliga. Det ger oss ett verkligt värde i himlens rike.

"Var och en som upphöjer sig skall bli förödmjukad, och var och en som ödmjukar sig skall bli upphöjd." Matt 23:12.

 

Vad är alternativet?

Här är ett bibliskt alternativ som verkligen är värt att tävla för:

"Vet ni inte att av alla löparna som springer på en tävlingsbana är det bara en som får priset? Spring så att ni vinner det. […] de för att vinna en segerkrans som vissnar, vi för att vinna en som aldrig vissnar." 1 Kor 9:24-25.

Ser du den kronan, som aldrig vissnar, som något värt att vinna, kosta vad det kosta vill? Gör allt av hela hjärtat som för Herren, på ett sätt som inte tillåter synden att leva. Hitta vart du är full av att söka ditt eget, vart du är stolt, segra över det och sök hellre de andras bästa. Sök överlägsenhet i det som verkligen betyder något. Sök efter att bli "den kärleksfullaste, mest generösa, den vänligaste, osv" Gör allt du gör så att Gud förhärligas och synden besegras.

Hade det inte varit fantastiskt om vi tävlade om att ha flest dygder? Att vara den ödmjukaste, kärleksfullaste, mest osjälviska, osv? Vilken värld vi då hade levt i, om alla tävlade om att vara som Kristus!

"Var inte självupptagna och stolta. Var i stället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte på ert eget bästa utan tänk på andras. Var så till sinnes som Kristus Jesus var." Fil 2:3-4.

Hur blir man fri från att leva så?

Genom bön, be Gud om att visa dig vart du lever för dig själv, vart synden uttrycker sig. Läs Guds ord, så att han kan avslöja för dig det rätta sättet att göra saker, så att du kan förstå hans vilja och justerar ditt liv efter det. Var ärlig om dina avsikter, erkänn sanningen om dig själv, döm synden för vad den är, hata orättfärdighet, och segra över det. Praktisera medvetet verserna i Filipperbrevet i ditt liv.

Vad är resultatet av att bli fri?

Istället för att vara bunden av stolthet och egoism, blir du fri till att tjäna och välsigna andra. Din skatt är i himlen istället för i saker på jorden och din dåliga självkänsla och alla dessa negativa känslor är inte längre relevanta i jämförelse med vad du håller på att bli, nämligen ett Guds barn fullt utrustat till goda gärningar. (2 Tim 3:17)

Människorna upplever Kristi godhet från ditt liv. Du blir ett ljus i denna värld. Du kan göra allt som du gör utan syndens krav! Din personlighet rensas och du kan göra allt i god anda, med goda resultat som ger starkare samhörighet, och skapar välsignade, rena band med människor utan att egenintresse kommer mellan er.

Detta inlägg finns tillgängligt

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.