Varför tillåter Gud lidande?

Varför tillåter Gud lidande?

Varför stoppar inte vår allsmäktiga Gud all smärta och lidande här i världen?

12 min ·

Hur kan en så kärleksfull Gud tillåta allt lidande på jorden? Kan inte Gud gå in och skapa en värld där lidande inte existerar? Kan han inte bara ta bort all smärta

Detta är en svår fråga och en mycket vanlig dessutom. För att förstå några av de stora frågorna runt detta tema måste vi se på Guds helhetsplan.

För det första så skapade Gud en värld utan lidande. Det var himlen och jorden före fallet. Alla änglar och allt hade skapats i harmoni med Gud och det rådde frid, glädje och perfektion. Det var precis som Gud önskade att det skulle vara.

En av änglarna däremot, Satan, valde att gå emot detta och gå sin egen väg. Han upphöjde sig själv och föreställde sig lika bra eller bättre än Gud. Detta var den första synden som skapade en separation mellan Gud och Satan. Satans väg befann sig utanför Guds välsignelse och var därför förbannad.

Gud behövde bevisa att syndens väg endast leder till lidande.

Guds skapelse var perfekt. De första människorna, Adam och Eva, hade fått en fri vilja, men de var rena och hade därför direktkontakt och gemenskap med Gud. Satan var full av ondska och ville förstöra denna harmoni. Han var övertygad om att människorna hellre skulle synda än att lyda Gud om de själva fick välja. Gud hade enkelt kunnat tysta honom eller tvinga honom att ändra åsikt, men han respekterar den fria viljan alldeles för mycket för det. Till och med den fria viljan som väljer att inte lyda honom. Så istället för att tvinga Satan tillbaka till ljuset önskade Gud att bevisa att syndens väg endast leder till lidande.

Orsaken till lidandet på jorden

Guds avsikt när han skapade jorden var att det skulle vara en fortsättning av friden och harmonin i himlen. Trots detta fick Satan tillgång till jorden och frestade Eva i Edens lustgård. När Satan gav Eva valet mellan att följa Guds väg eller syndens, hoppades Gud innerligt att hon skulle välja hans väg. Allt Gud önskade var att människorna skulle vara lyckliga och han visste att det enda sättet att vara det var att lyda. Tyvärr valde hon att tro på Satans väg – förbannelsens väg, och hon övertalade dessutom Adam att göra det samma. På grund av sin stora respekt för den fria viljan blev Gud tvungen att ta ett steg tillbaka och låta Adam och Eva skörda konsekvenserna av sina handlingar.

Allt lidande, all smärta och varje tår som har fallit på denna jord är ett direkt eller indirekt resultat av synd.

Allt lidande, all smärta och varje tår som har fallit på denna jord är ett direkt eller indirekt resultat av synd. Till och med naturkatastrofer inträffar på grund av att jorden är förbannad (läs Rom 8:20-21) Synd smutsade ner allt och blev värre och värre med tiden. När en person syndade, orsakade han lidande för sig själv och för andra runt honom. Till och med jorden led. Världens natur blev fulare med taggar och tistlar. Detta var inte för att Gud överdrev straffet utan ett resultat av de lagar som Gud hade gjort före han skapade jorden. Han visste att synd skapade lidande. Det är därför han försöker få oss att inte göra det.

Varför gör inte Gud något för att få stopp på lidandet?

Gud hade när som helst kunnat gå in och stoppa lidandet. Han hade kunnat sträcka ut sin hand och rädda oss från smärtan. Han är trots allt allsmäktig. Saken är bara den att om han gjorde det kan han aldrig bevisa att Satan har fel. Synd orsakar lidande. Gud vet det. Nu vill han bevisa det för hela skapelsen.

Gud avskyr att se sin skapelse lida. Han längtar efter att det ska ta slut och längtar efter att kunna sträcka ut sin hand och hjälpa oss. Guds mål är att få slut på allt lidande för evigt. Han vill att hela skapelsen ska existera i samma perfekta harmoni som fanns i begynnelsen, men denna gång utan att någon kan föra med synd i den nya skapelsen. Därför måste han bevisa att det endast är synd som leder till lidande och elände. Och för att göra det måste han spela efter reglerna som han själv har skapat.

Guds avsikt med skapelsen

Guds avsikt med oss är inte bara att bevisa att synd leder till lidande, utan först och främst bevisa att ett liv utan synd leder till glädje, frid och harmoni.

”Jag, den ringaste av alla heliga, har fått denna nåd att bland hedningarna predika evangeliet om Kristi outgrundliga rikedom och att upplysa alla om hur den hemlighet förvaltas, som från evighet har varit dold i Gud, alltings Skapare. Så skulle Guds vishet i sin mångfald nu genom församlingen göras känd för härskarna och väldigheterna i den himmelska världen. Detta var det eviga beslut som han utförde i Kristus Jesus, vår Herre.” Ef 3:8-11.

Så även om Gud måste låta jorden skörda syndens konsekvenser, är han faktiskt mycket mer intresserad av att låta dem som väljer att tjäna honom få smaka välsignelsen av det.

Detta är kärnan i Guds plan och den slutgiltiga stöten mot Satan. Genom att sända sin egen Son Jesus till jorden kunde han en gång för alla bevisa att det är möjligt att övervinna Satan och hans bedrägeri. Som människa blev Jesus frestad på samma sätt som vi, men valde att göra Guds vilja i alla situationer istället för sin egen, så att han på detta sätt aldrig syndade. (Hebr 4:15, Hebr 5:7-9) När Jesus korsfästes och ropade ”Det är fullbordat” var segern total. Satan hade aldrig kunnat överta kontrollen av Jesus ande, som därmed kunde återvända till Gud i helt perfekt skick full av gudomlig natur. Och inte nog med det. Jesus öppnade även vägen för andra.

Nu formar Gud en brud till Jesus Kristus som ska visa att seger över synd ger äkta glädje och frid, genom att leva rent och heligt så som han gjorde. Detta är församlingen, där Guds mångfaldiga visdom uppenbaras för hela skapelsen.

Och denna glädje är inte bara en belöning som vi får i evigheten. Det börjar redan här.

Så även om Gud måste låta jorden skörda syndens konsekvenser, är han faktiskt mycket mer intresserad av att låta dem som väljer att tjäna honom få smaka välsignelsen av det.

 “Lida till kroppen”

Alla lider och lidandet som en person går igenom är inte nödvändigtvis proportionellt med mängden synd de har begått i sitt eget liv, men Jesu lärjungar, Guds främsta tjänare, vet hur de kan vända detta lidande till sin egen fördel.

Lidandet som en människa går igenom är inte nödvändigtvis proportionellt med mängden synd de har begått i sitt eget liv.

I 1 Pet 4:1 står det: ”Då nu Kristus har lidit till kroppen, skall också ni beväpna er med samma sinne. Ty den som får lida till kroppen har slutat synda.” Fysiskt lidande i sig självt gör inte slut på synden. Tvärtom visar den invändiga synden sig i form av frestelser till vrede, bitterhet och modlöshet när personen ifråga får uppleva smärta, förlust och tragedi. Men en lärjunge gör som sin Mästare Jesus gjorde, nämligen tar dessa tankar, nekar dem och dödar dem. På så sätt dör en liten del av synden.

Detta kallas att ”lida till kroppen”, eftersom det att neka köttet att få leva ut sina begär är det samma som att neka din egen vilja och det är smärtsamt. Det är detta som Jesus gjorde under sin tid på jorden och detta är Guds vilja med oss. Resultatet blir emellertid att synden övervinns och ersätts med dygder.

När tillräckligt många människor medvetet väljer att lida till kroppen istället för att synda och lida konsekvenserna för det kan Gud äntligen säga till Satan ”Se, din väg fungerar inte. Synd leder bara till lidande, men det finns människor som väljer min väg. De väljer att inte synda och det har bevisats gång på gång. Du har inget att komma med!”

Sedan följer domen.

Evigheten

Föreställ dig Guds vrede mot Satan när domens dag äntligen har kommit efter att ha hållit tillbaka i flera tusen år. Han var tvungen att se sin skapelse lida år ut och år in, i sekel efter sekel, i väntan på att människorna skulle vända sig mot till honom och lyda hans vilja, så att han kunde förinta synden för alltid.

Ju mer vi väljer att lyda Gud här på jorden, desto fortare kommer domens dag.

Men nu har äntligen dagen kommit för fred. Efter att allt har blivit sagt och gjort kommer Satan att kastas i eldhavet och allt lidande, smärta och elände kommer att vara borta för evigt.

Om vi lyder Guds vilja istället för vår egen som är smittad av synd, står vi på Guds sida och blir redskap till att utföra hans plan. Ju mer vi väljer att lyda Gud här på jorden, desto fortare kommer domens dag. Ju fler människor som väljer att lida till kroppen (döda sin synd) och inte följa sina syndiga lustar och begär, desto fortare kommer Jesus tillbaka för att göra slut på allt lidande.

Vad kan jag göra?

Det är svårt att sitta och se på lidandet som sprider sig över världen och inte veta vad man kan göra, men de som är trofasta mot Gud har makten och ansvaret att lindra lidandet och göra världen till en lite bättre plats för sin omgivning där de befinner sig.

Vi kan välsigna dem runt oss genom att förneka synden som så lätt frestar oss och som orsakar osämja och olycka.
Istället för att svara med hårda ord, kan vi vara milda och vänliga. Istället för att vara egoistiska kan vi vara generösa. Vi kan kämpa för rättfärdighet och medlidande när vi ser orättfärdighet och grymhet.

Vi kan också be eftersom “mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön.”  Jakob 5:16. Bön är ett mäktigt vapen mot mörkret i världen. Om vi lever rättfärdigt får även vår bön kraft till att hjälpa. Vi kan be för att bota, för barmhärtighet, för de fattiga, för dem i nöd eller för världsledare och regeringar. Vi kan be för att ljus, liv och barmhärtighet ska fylla världen så mycket som möjligt. Gud hör sådana böner.

Bön är ett mäktigt vapen mot mörkret i världen..

Ju mer vi lever i rättfärdighet, dödar vi vår synd och kämpar mot mörkret, desto fortare kan domens dag komma med slutet på all synd och lidande. ”Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt skall ni då inte leva, medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst – den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta.” 2 Petr 3:11-12.

Dagen för Jesus återkomst kommer snart när han ska hämta sin rena och fläckfria brud som har valt Guds vilja genom allt. Sedan kommer den stora finalen. Satan blir bunden och kastad i eldsjön för alltid. (Upp 20:10) Han kommer aldrig någonsin att kunna fresta någon att följa hans väg och orsaka elände och lidande. Då kan Gud äntligen skapa den nya jorden i perfekt fred och harmoni för evigt utan gråt, tårar, sorg, frestelse, synd, osämja, konflikt eller olydnad.

Vi kommer att leva tillsammans med Gud, Jesus och de heliga. Lidande kommer aldrig mer att existera någonstans i hela universum.

Allt kommer äntligen att vara bra igen för evigt.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.