Varför tror folk på en 2000 år gammal bok?

Varför tror folk på en 2000 år gammal bok?

Hur kan Bibeln hjälpa oss idag?

Trots att det skrevs för så länge sedan framkallar Bibeln att fortfarande starka och varierande reaktioner idag.

De flesta är eniga om att “älska din nästa som dig själv” och “Var i stället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra” är goda riktlinjer att leva efter. Faktum är att andra religioner lär ut liknande saker. Så vad är det som gör Bibeln så speciell att den fortfarande kan hjälpa oss i livet än idag?

Är Bibeln fortfarande relevant idag?

Bibeln behandlar roten till vårt största problem som människor, nämligen synden. Det är vår egenvilja som handlar mot Guds vilja och som gör saker svårt. Tänk på de radikala orden Jesus sa i Matt 5:29: “Om ditt högra öga förleder dig till synd, så riv ut det och kasta det ifrån dig! Det är bättre för dig att en av dina lemmar går förlorad än att hela din kropp kastas i Gehenna.”

Bibeln behandlar roten till vårt största problem som människor, nämligen synden.

Jesus menade inte att människor ska skada sig själva, utan ville snarare påvisa hur allvarligt synd är. Detta uttalande var sant på hans tid och är fortfarande lika sant i vår tid, med alla dessa lätta källor för orenhet. Vår situation har förändrats, men den mänskliga naturen är den samma.

Tidens ande

I dagens samhälle har alla möjliga synder blivit accepterade och normala. Otukt, lust, girighet och egoism har alla blivit en del av normalt liv. Tänk på trycket av att bli något stort här i världen, kanske till och med på andras bekostnad. Tänk på all orenhet på TV, i filmer och på internet. Idag kan det till och med verka konstigt om man inte ger efter för dessa frestelser till lust och egoism som så tydligt talas emot i Bibeln!

Vår situation har förändrats, men den mänskliga naturen är den samma.

Finns det några fördelar av att följa denna “Tidens ande”? antingen personliga eller för samhället i sin helhet? Tvärtom! Hur många familjer lider inte på grund av otrohet? Vilken grund lägger du för ditt eget liv på detta område, och för dem som ser dig som en förebild? Bibeln visar oss hur vi kan få nåd genom Jesus och stå emot dessa frestelser i våra tankar så att vi kan bli helt fria och rena!

Jesu liv

I Bibeln kan vi läsa om Jesu liv, vår förelöpare, som gjorde det möjligt för oss att leva utan synd. Han ”var lik sina bröder i allt” (Hebr 2:17) och “blev frestad i allt liksom vi, men utan synd.” (Hebr 4:15). Han syndade aldrig, trots att han frestades på alla områden precis som vi!

Han dog som Guds obefläckade lamm för våra synders förlåtelse, men det är inte allt han gjorde för oss. Han lämnade även fotspår efter sig för oss att följa (1 Pet 2:21). Jesus själv sa ”Var och en som gör synd är syndens slav … [men] om nu Sonen gör er fria, blir ni verkligen fria.” (Joh 8:34-36) Aposteln Paulus förmanar: “Synden skall därför inte härska i er dödliga kropp [i den kropp som du har nu!], så att ni lyder dess begär." (Rom 6:12) Är det en frihet som tilltalar dig? Eller vill du förbli syndens slav?

Vad väljer du att följa?

Om du vill leva efter dina egna själviska lustar, hysa agg eller trycka ner andra för att framstå bättre än dem, då är det mycket behagligare att välja att inte tro på Bibeln. Bibeln förkastar sådant själviskt beteende. Priset för att få ditt liv i harmoni med Guds ord är att ge upp din egen vilja fullständigt. De flesta är inte villiga att betala detta pris, men att välja att inte tro på något gör det inte mindre sant.

Det kostar allt, men du får allt tillbaka

Blir du lätt rädd eller ångestfylld? Blir du lätt arg, avundsjuk eller svartsjuk? Tänker du hela tiden på saker som folk har sagt eller gjort som irriterar dig? Bibeln kan hjälpa dig att bli fri från detta så att livet blir lätt. När en person tror helt och hållet på Guds ord, är det fullt möjligt att förvandlas. Det kostar allt, men du får allt tillbaka. Den som förut klagade blir full av tacksamhet. Den snåla bli generös. Lögnaren blir ärlig och pålitlig.

Känner du en uppriktig längtan efter seger över synd i hjärtat? Om så är fallet, är du villig att ge upp allt för att få det? Väljer du att tro på orden i Bibeln och låta dem förvandla ditt liv?

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.