Varifrån kommer mindervärde- och överlägsenhetskomplex?

Varifrån kommer mindervärde- och överlägsenhetskomplex?

Att segra över mindervärde- och överlägsenhetskomplexer är ingen liten sak. Som alltid visar Guds ord oss vägen.

Mindervärde- och överlägsenhetskomplex har orsakat all möjlig ondska här i världen sedan tidernas början (Jak 3:16). Att segra över ett mindervärde- eller överlägsenhetskomplex kanske inte är så enkelt, men i Guds ord hittar vi lösningar!

Varför är det så farligt med ett mindervärdekomplex? Jo, för att man är bunden av vad folk tänker. Man saknar frihet till att vara sig själv och för att inte tala om frimodighet till att utföra det Gud manar till inom en. Man förlorar friheten som finns i Kristus. Överlägsenhetskomplex emellertid får en att behandla andra med förakt eller avsky, eftersom de i ens egnaögon är mindre värda än en själv.

Det är tydligt att det inte är så Gud vill att det ska vara.

Övervinna mindervärde- eller överlägsenhetskomplex

För att övervinna ett mindervärdekomplex eller ett överlägsenhetskomplex är det väldigt intressant att tänka på varifrån de kommer.

Tielman Slabbert har den senaste tiden talat mycket om detta tema. Både mindervärdekomplex och överlägsenhetskomplex kommer av att se upp til något som verkar “stort”. Antingen att man tycker att man saknar något stort eller att man tycker att man är bättre för att man har något stort. Det kanske låter väldigt förenklat, men det är logiskt.

Varför känner man sig mindre värd än andra? Det beror på att man tycker att andra är smartare eller mer karismatiska, att deras rikedomar ger dem fördelar eller att deras gåvor och talanger på något sätt upphöjer dem över en själv, osv. Eller tvärtom. Om man anser sig vara mer framgångsrik eller komma från en bättre bakgrund, att ens sätt att göra något är mer rätt, osv, så känner man sig överlägsen andra. Det kan vara svårt att erkänna, men om man rannsakar sig själv ordentligt, kan det hända att man ser att det är så.

Sanningen är emellertid att detta endast är “stort” i människors ögon. De betyder i verkligheten ingenting för Gud och och står heller inte i Bibeln. Samhället och kulturen lurar oss till att se upp till saker, och vi har blivit inpräntade att tro på det mer än vi tror på Guds ord.

Världen ser upp till saker som pengar, skönhet, intelligens, stil, karisma, charm, inflytande, osv. Jesus sa: “[…] det som är högt i människors ögon är avskyvärt inför Gud.” Luk 16:15. Det sätter verkligen saker i perspektiv. Sådant gör inte människan extra värdefull i Guds ögon. Tvärtom hatar han att man värderar detta genom att se upp till eller se ner på andra, eller tillåter andra se upp till eller ner på en själv på grund av dem! Gud har ett helt annat sätt att mäta värde.

Vad är värdefullt for Gud?

Man behöver bara läsa hans ord för att se vad han värderar högt. I Galaterbrevet 5 skriver Paulus till exempel om Andens frukter. “Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot.” Gal 5:22-23. Och i 1 Kor 13:13: ” Nu består tron, hoppet och kärleken, dessa tre, men störst av dem är kärleken.” Och: “Han har kungjort för dig, o människa, vad gott är. Vad begär väl Herren av dig annat än att du gör det som är rätt, att du älskar barmhärtighet och vandrar i ödmjukhet med din Gud?” Mika 6:8. Genom att tillbringa tid med Skrifterna öppnas ögon för det som har ett sant och evigt värde.

Det gör också att man fort ser egna brister. Den mänskliga naturen är verkligen motsatsen till Guds ord. Det står emellertid också bland annat att “jag förmår allt i honom som ger mig kraft.” och att “han som har börjat ett gott verk i er också skall fullborda det”. Det innebär att Gud visar dig hur du ska få tag i dessa dygder, om du längtar efter att få del av dem (Fil 4:13; Fil 1:6).

Det är Anden som verkar i dig och manar till förvandling när du börjar se att din mänskliga natur inte stämmer överensmed Guds ord. Då måste du ödmjukt erkänna sanningen och hålla med hans dom. Denna ödmjukhet kommer inte av dåligt självförtroende, utan snarare av en önskan om att följa hans maningar och förneka sin egen vilja, så att hans vilja kan utföras genom dig! Genom att förneka avund lär man sig istället att vara tacksam, osv. Det fungerar på samma sätt på alla områden. Oro och otro kan förvandlas till tro och tillit till Gud. Stolthet och skryt blir mildhet och ödmjukhet. Detta är ett förvandlande verk som Gud utför inom en när man är villig och lydig (Fil 2:13).

Se människor genom Guds ögon

På så sätt lär man sig att se människor så som Gud ser dem. Det blir slut på att se ner på dem från inbillade höjder eller upp på dem på grund av inbillade brister. Man lär sig att se på dem med kärlek, tålamod, vänlighet, osv. Gud formade alla till sin egen avbild, dig också! Man kan inte förakta det Gud har skapat efter sin egen avbild! Och inte bara det, man börjar även se sig själv ur Guds perspektiv! Man börjar se sitt eget sanna värde.

“Då ni alltså har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden.” Kol 3:1-2.

Dessa verser är faktiskt nyckeln. Allt som tidigare tycktes vara “stort” visar sig vara värdelöst jämfört med härligheten av att uppnå evigt värde när man har tankarna där ovan. Då blir man inte avundsjuk på eller känner sig hotad av andra. Man ser heller inte ner på någon. Man vet att Gud har fyllt ens liv med exakt de rätta situationerna, förmågorna och omständigheterna, som kan förvandla en till en ny skapelse. Man behöver inget mer än det.

“För min del vill jag aldrig berömma mig av något annat än vår Herre Jesu Kristi kors, genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen. Det har ingen betydelse om man är omskuren eller oomskuren. Det som verkligen betyder något är en ny skapelse.” Gal 6:14-15.


Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.