Varje frestelse är en skräddarsydd möjlighet till att ta ställning

Varje frestelse är en skräddarsydd möjlighet till att ta ställning

Hur utnyttjar jag dessa möjligheter?

7 min ·

Jag växte upp med all möjlighet att leva ett kristet liv. Jag hörde ofta om seger över synden och att jag inte behövde slava under begär som kom från mitt kött, men istället slösade jag bort största delen av min ungdom.

Jag sov för mitt himmelska kall och litade på mig själv och min egen förståelse av rätt och fel. Detta hjälpte mig för det mesta att undvika misstag, men jag hade ingen framgång i min invändiga strid, den strid mot begär och lustar som finns inom mig. Jag hade absolut ingen kraft att stå emot dessa. Faktum är att jag till och med började frukta för frestelserna i och med den stora makten som de hade över mig. Jag kände att synden inom mig var för stark för att övervinna och att jag inte hade något annat val än att ge efter. Det var så starkt att jag ibland till och med kunde känna mig fysiskt sjuk när jag försökte stå emot.

Nu när jag tänker tillbaka är jag säker på att det bara berodde på Guds nåd att jag inte kastades in i en värld av tomhet och elände, för det var verkligen åt det hållet jag var på väg.

Ta fasta på budskapet

“Därför måste vi så mycket mer ta fasta på det vi har hört, så att vi inte driver bort med strömmen.” Hebr 2:1. Detta var verkligen sant i mitt liv. Jag hade inte brytt mig om att ”ta fasta på det jag hade hört.” Fast jag hade svaret på hur jag kunde bli fri rätt framför näsan så var jag ointresserad och självbelåten, vilket resulterade i att jag snabbt drev iväg från det liv jag borde leva. Ibland undrade jag varför Guds ord inte var tydligare och mer levande för mig, men i mitt hjärta visste jag att jag inte hade erkänt sanningen om mig själv att jag var en slav under synden.

I mitt hjärta visste jag att jag inte hade erkänt sanningen om mig själv att jag var en slav under synden.

Prövning av din tro

En stor vändpunkt för mig var när jag började inse att varje prövning var en möjlighet att erkänna och döda min synd. Versen i Jakobs brev 1:2-3 blev levande för mig när jag behövde det som mest: ”Räkna det som den största glädje, mina bröder, när ni råkar ut för alla slags prövningar. Ni vet ju att när er tro sätts på prov, så gör prövningen er uthålliga.“

Denna vers fick mig att börja inse att frestelser inte behövde ha någon makt över mig och att jag istället kunde se varje frestelse som en skräddarsydd möjlighet att se mitt kött för vad det verkligen är och neka alla tankar som vällde upp. Om jag gör det varenda gång det sker så börjar jag dra upp synden med roten och blir till slut fri från den helt och hållet.

Med tiden blev denna världs bedrägeri med sina lustar och begär allt tydligare för mig. Jag började inse att den korta njutningen av synden, som förut alltid hade verkat så frestande, inte var värd att ge efter för. Jag kunde se att de frestelser som drev mig förut egentligen var helt tomma.

Jag började inse att den korta njutningen av synden, som förut alltid hade verkat så frestande, inte var värd att ge efter för.

Upphöra med ”jag” och ”mig”

Trots min nya inställning dröjde det länge innan jag började inse att ”jaget” med sina åsikter och önskemål fortfarande orsakade problem i mitt liv. Jag var fortfarande tvungen att dra upp roten till stolthet, envishet och förlitande på eget resonemang som satt så djupt i mig. Jag försökte övervinna synden i egen kraft genom att göra det jag trodde var bäst eller rätt att göra, vilket resulterade i att jag föll gång på gång.

När jag äntligen började inse att det inte var möjligt i min egen kraft så fick jag uppenbarelsen om att jag måste lita på Gud i alla situationer, inte bara när det passade mig. Visst hade jag tagit emot Gud i mitt liv och sörjt över mina synder, men jag hade aldrig förberett mig på striden i förhand. Det hade aldrig passat eller varit en prioritering för mig att förbereda mig på de dagliga situationerna som jag visste jag skulle hamna i och som resultat av detta följ jag pladask när frestelserna kom.

Jag försökte övervinna synden i egen kraft genom att göra det jag trodde var bäst eller rätt att göra, vilket resulterade i att jag föll gång på gång.

Ett aktivt kristet liv

Prövning efter prövning lärde jag mig värdet av att använda Guds ord som ett vapen. Ett vapen som hade mer kraft i sig än vad mitt eget förnuft och tankar någonsin kunde ha. Jag kan få styrka bara genom att öppna min Bibel och läsa verser som 1 Korintierbrevet 10:13: “Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast, han skall inte tillåta att ni frestas över er förmåga, utan när frestelsen kommer, skall han också bereda en utväg, så att ni kan härda ut” Om jag så skulle plågas av en ström av frestelser dag och natt så blir jag aldrig mer frestad än vad jag klara. Det är ett löfte som jag har fått!

Om jag är trofast och vaken för Gud gör han mig beredd när frestelserna börjar välla upp inom mig. Ett kristet liv är aktivt och inte passivt. Det hjälper inte att verka överraskad när djävulen kommer som ett rytande lejon under dagen. Jag vet att han kommer och det är mitt jobb att vara förberedd.

Varje frestelse är en möjlighet till att ta ställning, en möjlighet att visa vilken sida jag står på.

Jag slösade bort många år innan jag beslutade mig för att bli färdig med det som finns inom mig, men när Satan kommer för att påminna mig om mitt förflutna så kan jag berätta för honom om hans framtid. Varje frestelse är en möjlighet till att ta ställning, en möjlighet att visa vilken sida jag står på. Om jag beväpnar mig med Guds ord och går framåt dag för dag, situation för situation, så vet jag att det är fullt möjligt med en otrolig förvandling i mitt liv.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.