Var finner jag ett liv som bär med sig evigheten?

Var finner jag ett liv som bär med sig evigheten?

Hoppas du på evigt liv? Hur kan du få del av det medan du ännu lever här på jorden?

Ett liv som bär med sig evigheten

"Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen, finns inte Faderns kärlek i honom. Ty allt som finns i världen, köttets begär och ögonens begär och högmod över livets goda, det kommer inte från Fadern utan från världen. Och världen och dess begär förgår, men den som gör Guds vilja förblir i evighet." 1 Joh 2:15-17.

Där ser vi. Det finns inget annat liv i denna värld som har evigheten i sig än det liv som överensstämmer med Guds vilja.

Vad menar aposteln med att köttets begär, ögonens begär och högmod över livets goda inte kommer från Fadern, utan från världen? Det betyder att det inte är Fadern, vår skapare, han som gett oss livet, som står bakom detta omättliga begär. Det gör däremot denna världens gud. Han, om vem Jesus säger: "Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de skall ha liv, ja, liv i överflöd." Joh 10:10. Den ena plundrar dig, den andra berikar dig. Tjuven stjäler livsglädjen, mördar livsviljan och förstör din framtid.

Begär kan inte tillfredsställas

Detta är en nödvändig grundförståelse att ha i livet. Att vi har lustar och begär i vårt kött kan vi inte rå för. Men vi måste vara medvetna om att de finns där som ett resultat av syndafallet. Vi är skapade med sinnen, som Gud hade tänkt skulle användas till att glädja oss över och värdesätta skapelsen, i all renhet. Paulus skriver till exempel om maten: "[…] som Gud har skapat för att tas emot med tacksägelse av dem som tror och känner sanningen." 1 Tim 4:3. Ett naturligt behov som tillfredsställs kan tas emot med tacksägelse, alltså i tacksamhet. Ett begär däremot kan inte tillfredsställas, i tacksamhet. Det är omättligt och ostoppbart, som en eld som kräver mer och mer. Begäret ger inte människan något. Det bara tar. Man står tomhänt kvar, utan glädje och tillfredsställelse.

Judas skriver om resultaten av detta: "De knotar och klagar och följer sina begär." Judas 16. Man skulle kunna tro att de skulle bli tacksamma och glada av att få sina begär tillfredsställda. Frukten av begäret är knot och klagan, besvikelse och bitterhet. Ett sådant liv bär inte med sig evigheten.

Tacksamhetens frukt

Det glada budskapet är att detta begär kan, genom tro, korsfästas, för: De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär." Gal 5:24. Frukten av detta bli tacksamhet, som är en av livets och rättfärdighetens frukter. Man får något, blir berikad, och kan kvittera med tacksägelse!

"Gud har skänkt oss evigt liv, och det livet är i hans Son." 1 Joh 5:11. Det är bara det livet som kan levas i samhörighet med Sonen och i lydnad mot han som har evigheten i sig.

Tänk vilka löften i evangeliet: Liv i överflöd! Göra Guds vilja och förbli i evighet!

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.