Vem är Jesus för dig?

Vem är Jesus för dig?

Ingen kan tjäna två herrar…

Vem är Jesus för dig?

Har du gett hela ditt hjärta och liv till honom som är Herre och Mästare – eller är han endast ett syndaoffer för dig?

Man kan inte tjäna två herrar

Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andre, eller hålla fast vid den ene och förakta den andre. Man kan inte tjäna både Gud och mammon (Matt 6:24) Man kan inte tjäna både Gud och mammon (det som tillhör denna värld). Man kan skilja tro från resten av världen, men då “leker man bara kyrka” på söndagar och lever efter egna lustar resten av tiden. Tror du att Gud nöjer sig med det? Är det inte hela ditt hjärta och liv som Jesus vill att du ska ge honom, så att han kan komma in där och ha gemenskap med dig där? När man fortsätter att hålla fast i något av denna värld, hindrar man Jesus från att komma in och regera på hjärtats tron.

När man fortsätter att hålla fast i något av denna värld, hindrar man Jesus från att komma in och regera på hjärtats tron.

Jesus sa: “Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike.” Johannes 3:3. En ungdom som känner att tron inte är relevant eller värdefull är inte född på nytt. Vår mänskliga förståelse kan inte se något värde i att tro utan att vara född på nytt och man ser heller inte relevansen mellan tro och karriär eller andra intressen. Men allt blir nytt när man är född ovanifrån (även ens andliga liv) och hjärtat får upplysta ögon för att se världen på ett annat sätt

Vi har bara tid för det vi tar oss tid till. Jesus sa: “Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också!” Matt 6:33. När vi söker det som tillhör världen på bekostning av Guds rike så tjänar vi fel mästare. Guds välsignelse kan inte ligga över vårt jordiska arbete när vi söker vårt eget framför Guds rike.

Ett liv med Gud

Ett liv med Gud måste prioriteras. Gud tar då hand om alla andra aspekt i vårt liv, inklusive vår karriär, även om det kanske inte blir som vi hade tänkt oss. I Guds händer är allt som det bör vara; vårt liv blir välsignat och och fruktbart, och vi lever varje dag i samhörighet med Jesus. De, vars kärlek till Jesus är ljummen, kommer att spys ut ur hans mun (Upp 3:16), eftersom han nitälskar i sin kärlek för alla dem som tillhör honom.
Det kan säkert vara mycket som stör i livet, men det är möjligt att ha en förbindelse med Jesus mitt i allt detta! Vi behöver inte vänta på att det ska bli lugnt omkring oss för att be till honom. Istället kan vi ha en personlig förbindelse med honom, be till honom när som helst och i vilken situation som helst, väl medveten genom tron om att han bor i våra hjärtan.

Vi behöver inte vänta på att det ska bli lugnt omkring oss för att be till honom.

Av naturen brukar vi dela in våra liv: detta är arbete, detta är fritid och det som är kvar (om det finns något till övers) är min “andliga tid”. Men Jesus vill vara en del av alla aspekt av vårt liv Är Jesus Herre över ditt liv eller är han något mindre? Han kommer inte att acceptera något mindre än att vara Herrarnas Herre och Konungarnas Konung.

Välj idag vem du vill tjäna!

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.