Vem är jude?

Vem är jude?

“Vem är jude?” Många judar söker efter sin identitet och detta är då en fråga som ofta ställs i Israel.

“Vem är jude?” Många judar söker efter sin identitet och detta är då en fråga som ofta ställs i Israel.

Som en vanlig jude, på den tiden bosatt i Israel, läste jag i Nya testamentet när jag fick en väldig uppenbarelse. Att det egentligen inte är det yttre liv jag lever som gör mig till jude, utan det att sanningen är skriven och lagen (Torah) uppfylls i mitt hjärta.

När jag hade erkänt denna sanning, gladde jag mig och började leva efter det. Aposteln Paulus (Saulus) var en mycket religiös jude när han levde och i Nya testamentet skriver han i sitt brev till romarna: Den är inte jude som är det till det yttre, och omskärelse är inte något som sker utvärtes på kroppen. Den är jude som är det i sitt inre, och hjärtats omskärelse sker genom Anden och inte genom bokstaven. En sådan får sitt beröm, inte av människor utan av Gud. Rom 2:28-29.

Tjäna Gud av hjärtat

Om man lever ett fint, religiöst judiskt liv, kan man bli stark i sig själv och väldigt självrättfärdig. Kanske man glömmer Gud i alla sina dagliga sysslor. Med den nya insikten får man en ny längtan efter att göra Guds vilja, med glädje, av hjärtat. Inte som något man måste göra!

Den som är jude i det dolda, han är jude

Jag blev kristen (en jude i hjärtat) eftersom jag fick denna längtan efter att leva för Gud, att tjäna honom med glädje och inte leva för mig själv och min egen rättfärdighet. När jag började leva detta liv upptäckte jag att mina lustar och naturliga benägenheter stod emot Guds lagar som var skrivna i mitt hjärta. Med hjälp av Guds nåd förnekade jag mig själv och slutade att leva efter dem.

I Hebreerbrevet, kap 8:10 står det: Detta är det förbund som jag efter denna tid skall sluta med Israels hus, säger Herren:
Jag skall lägga mina lagar i deras sinnen och skriva dem i deras hjärtan. Jag skall vara deras Gud, och de skall vara mitt folk.

Samma möjligheter för judar och hedningar

En annan stor uppenbarelse för mig som jude var det att det inte är någon skillnad mellan jude och hedning i den levande Guds församling. Då vi alla har fötts med samma själviska natur, har vi alla samma möjlighet till att frälsas och bli en “ÄKTA JUDE” som inte är annorlunda än andra människor. Detta var verkligen stort för mig för jag ville inte ha någon specialstatus som jude.

Vi har alla samma möjlighet till att frälsas

Paulus skriver om detta i Rom 3:9: Hur är det då? Har vi något företräde? Nej, inte alls! Vi har ju redan anklagat både judar och greker för att alla vara under syndens välde. Han skriver vidare i vers 10-18 om synderna som finns uppenbarade i alla människor.

För att stadsfästa detta ännu mer skriver Paulus i Rom 10:12-13: Det är ingen skillnad mellan jude och grek. Alla har en och samme Herre, och han ger sina rikedomar åt alla som åkallar honom. Ty var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst.

Paulus skriver på andra ställen om denna stora uppenbarelse och som jude är jag väldigt tacksam för det.

Må Gud hjälpa andra i Israel som har fått nog av sin synd och att vara fången under sina egna lustar och sitt hyckleri. Må deras ögon öppnas för detta befriande budskap på samma sätt som de öppnades för mig.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.