Vem är kristen?

Vem är kristen?

Vem är kristen? Kan alla kalla sig för kristna? Kommer alla kristna att tillbringa evigheten tillsammans med Jesus?

Vem är kristen? Kan alla kalla sig för kristna? Kommer alla kristna att tillbringa evigheten tillsammans med Jesus?

Det är viktigt att förstå att en kristen inte nödvändigtvis är kristen bara för att personen är född i en kristen nation och kultur, eller i ett kristet hem. Ingen i den här världen föds som naturlig kristen. Även om en person associerar sig själv med, eller stöder, kristna principer innebär det inte att personen automatiskt är kristen. En människa kan på inget sätt bli en kristen med sin egen karaktärsstyrka, viljestyrka, kunskap, talang, sinne för rättfärdighet eller känslor.

Att "omvända sig" är inte bara ett uttryck

Människan är av naturen helt genomsyrad av synd. Den synden är känd av alla människor på jorden, både kristna och andra. Från hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, prostitution, stöld, falska vittnesbörd, hån, svart magi, orenhet och mycket mer. Alla människor är mer eller mindre bundna av dessa synder, och på grund av dessa är människan inte välbehaglig inför Gud. Vi är Guds fiender på grund av synden.

En kristen är därför en person som har insett allvaret av att vara Guds fiende. För hur kan en människa som lever i synd fly undan den Allmäktiges dom? På grund av denna insikt har den kristna mannen eller kvinnan ångrat sitt tidigare liv och blivit kristen. Med andra ord är en kristen en person som har omvänt sig.

Att "omvända sig" är inte bara ett uttryck. Det görs i praktiken. Vi omvänder oss från något och till något. Från till exempel okunskap till förståelse, från att slösa bort tiden till att arbeta, eller från att älska sig själv till att älska andra och göra gott för dem. Det att omvända sig är att vända sig bort från ont till att göra Guds vilja.

Det krävs en frälsare

Människans hjärta längtar efter en frälsare. En som kan rädda personen i fråga från den inneboende synden. Denna övergivelse till Gud, eller som vi tidigare har skrivit, omvändelsen, blir en troshandling. Tro på att Gud vill befria en från syndens makt så att man kan leva ett liv här på jorden som är välbehagligt för Gud. Den som ger sig hän på detta sätt har blivit en kristen.

En kristen är frälst från något, från något ont och till något gott. Detta sker inte på ett ögonblick. En kristen kan få syndernas förlåtelse på ett ögonblick, men det är endast inledningen till ett konstant efterföljande arbete. Efter omvändelsen blir den kristna gradvis frälst från den synden som hänger så fast vid honom. Han växer därför alltmer i frälsningen.

Jesus Kristus, Guds son, levde ett liv här på jorden som var välbehagligt för Gud. Det var på det sättet han, i Guds kraft, besegrade all synd som vi människor känner till. På det sättet blev han vår räddare. Nu kan vi också, precis som han, leva ett liv i seger över synden. Han har gett oss den helige Andes kraft som vägledare och styrker oss till att besegra det som vi fortfarande är bundna av, även fast vi redan är kristna och har omvänt oss.

Kristen kontra det att vara religiös

Jesus sa: " Inte skall var och en som säger Herre, Herre till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja."

Ordet "kristen" betyder "som Kristus", eller "att vara som Kristus". Det är därför något helt annat än att vara religiös. Att vara religiös är det samma som att vara intresserad av religion eller att följa religiösa traditioner. Det finns många olika religioner och typer av religiositet, även bland dem som läser Bibeln. Det att vara kristen, däremot, betyder att följa Jesu fotspår och bli så som han var här på jorden. Huvudsaken här är att göra, och inte hyckla.

Jesus sa: ”Inte skall var och en som säger Herre, Herre till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja.” Här ser vi att vi INTE kommer in i himmelriket bara för att Jesus Kristus, den rättfärdiga, dog för oss. Tron på honom måste resultera i att vi praktiserar rättfärdighet i våra personliga liv (Matt 7:21, och 2 Tim 2:19,22).

Läs mer Egenskaper hos en kristen.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.