Vem ska frälsa mig från denna dödens kropp?

Vem ska frälsa mig från denna dödens kropp?

Tillfångatas du av syndens lag, som Paulus blev? Vill du bli fri? Läs detta!

"Jag arma människa! Vem skall frälsa mig från denna dödens kropp?" Rom 7:24.

Vad är dödens kropp?

Dödens kropp är först och främst den kropp som dör en naturlig död, om inte Jesus kommer innan dess och förvandlar vår dödliga kropp.

När Paulus ser en annan lag i sina lemmar, som strider mot lagen i hans sinne och fångar honom under syndens lag, som är i hans lemmar, är det denna syndens lag ligger i hans dödliga kropp. (Rom 7:23)

Jag tillfångatas. Man tillfångatas endast av sina fiender. Anden strider mot köttet, och köttet strider mot Anden. Jag som alltid skulle stå på dess sida i denna kamp, blir ibland tillfångatagen av syndens lag i mina lemmar. Fast jag tjänar Guds lag med mitt sinne, så griper den andra lagen i mina lemmar tag i mig och gör att jag gör saker som jag absolut inte vill. Jag gör det jag hatar. (Rom 7:15,18)

Hur kan jag befrias från syndens lag?

Hur kan jag bli fri igen när jag nu så uppenbart har blivit fångad av syndens lag, den som är i mina lemmar? Det var ju inte jag med mitt bättre sinnelag som gjorde det jag inte ville ha gjort, utan synden i mig som blev för stark och tillfångatog mig. Denna tillfångatagning och de därav följande gärningarna kallas för "kroppens gärningar". (Rom 8:13) De ska dödas genom Anden, så att vi ska leva. Men om vi lever efter köttet, dvs om vi följer köttet med vårt sinne, ska vi dö. Därför står vi inte i skuld till köttet. (Rom 8:12)

Paulus frågar: Vem ska frälsa mig från denna dödens kropp?Det blir nog ingen annan än Gud som befriar oss från det, antingen genom förvandlingen i Kristi återkomst eller när vi somnar in i Kristus.

"Jag arma människa!" Jag gör det jag inte vill …

Någon vågar säga: Jag tjänar inte syndens lag med mitt kött! Till det kan jag bara svara: Du är högst ovetande på denna punkt, därefter talar du om saker som du inte har sett. Ingen kan tjäna Guds lag med sitt kött, och där som jag ännu inte har liv och ljus, måste det betyda att jag tjänar syndens lag med köttet. Du vill inte göra det, men ditt kött, där det inte bor något gott, tvingar dig till att göra saker som du inte skulle vilja göra. Och det trots att du tjänar Guds lag med ditt sinne.

Här kan vakandet i Anden hjälpa dig, så att du får se dina "kroppens gärningar" och döma dem. På så sätt blir du mer och mer förvandlad genom ditt sinnes förnyande, så att du kan pröva vad som är Guds vilja: det goda, välbehagliga och fullkomliga. (Rom 12:2) Eller som det står i Ef 4:23-26: "Låt er förnyas till ande och sinne och klä er i den nya människan, som är skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet. Lägg därför bort lögnen och tala sanning med varandra."

Även "goda människor" gör kroppens gärningar

Här har vi exempel på kroppens gärningar som ska dödas genom Anden: Låt inga smutsiga ord komma över era läppar […] Bedröva inte Guds helige Ande, som ni har fått som ett sigill för befrielsens dag. Lägg bort all bitterhet, häftighet och vrede, allt skrikande och förolämpningar och all annan ondska." Ef 4:29-31.

Du säger: Kan sådana saker komma från ett Guds barn? Ja, det förekommer dagligen, men man både sover och är blind, så de ser det inte själva. Andra däremot ser det tydligt och talar om det, för det mesta bakom ryggen, vilket i sin tur gör dem till baktalare. Efesierna hade fått den helige Ande (Ef 4:30), och trots detta inträffade sådana saker i församlingen. Om inte av alla, så iallafall av de flesta. Vi kan även hitta tillräckligt av exempel på detta i dagens församlingar.

Varför? Jo, synden i lemmarna fångar människan i större eller mindre grad. Till och med Paulus blev tillfångatagen så att han måste ropa: "Jag arma människa, vem ska frälsa mig från denna dödens kropp?" Rom 7:24.

När det nu var så och inte kunde vara på annat sätt, så säger han: "Gud vare tack, Jesus Kristus, vår Herre! Alltså tjänar jag själv med mitt sinne Guds lag, men med köttet tjänar jag syndens lag." Rom 7:25. Ingen annan kan göra det bättre. Köttet kan inte lyda Guds lag. Gud förväntar inte mer av oss, så länge vi tjänar Guds lag med vårt sinne.  När vi i tillägg, även med vårt sinne genom Anden, dödar kroppens gärningar, frigörs vi från det vi var fångna under. På detta sätt får vi en grundläggande medvetenhet om gott och ont, rätt och fel.

Just därför finns det inget fördömande för den som är i Jesus Kristus.

Livets Andes lag har nämligen frigjort mig (mitt sinne) från syndens och dödens lag. (Rom 8:1-2)

Vandra i ljuset – befrielse från syndens lag i denna "dödens kropp"

Jag tjänar inte syndens lag med mitt sinne. Och om synden inte blir mogen hos mig, kan den heller inte föda död. Dessa två lagar har livets Andes lag befriat mig från. Jag är emellertid inte frigjord från den andra lagen i mina lemmar, som tillfångatar mig under syndens lag, den som finns i mina lemmar. Denna lag frigörs jag från först allteftersom jag vandrar i ljuset som han är i ljuset. Då renar Kristi blod mig från all synd. Att vandra i ljus är att vandra i dom. Vi dödar kroppens gärningar genom Anden. Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. (1 Joh 1:7-8)

Någon kanske säger: Det här var komplicerat! Nej, det är tämligen okomplicerat för den som tänker på Herrens lag natt och dag. Om sinnet däremot är upptaget med intäkter och utgifter blir detta nytt, svårt och främmande. För den som tjänar Guds lag med sinnet är det emellertid rättframt och enkelt. Gud har kallat oss till denna tjänst nu när vi bär på denna "dödens kropp under vår tid som främlingar på jord".


Denna artikel publicerades i november 1934 i BCCs norska tidskrift "Skjulte Skatter" med titeln "Dødens legeme".
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.