Vet du varför Gud gav dig en kropp?

Vet du varför Gud gav dig en kropp?

Jesus hadde et legeme, akkurat som oss, og han forsto at han ikke var på jorden for å reagere etter sine egne lidenskaper og lyster.

5 min ·

Vår kropp är det största personliga kapital som vi har fått av Gud. Det är upp till oss att välja att ställa detta dyrbara redskap i Guds tjänst till hans ära, eller att förstöra det genom att ge efter för våra lustar.

Vilken sorts kropp gjorde Gud till Jesus? Han blev inte skapad som änglarna. Han skapades inte som Adam före syndafallet.

"Eftersom nu barnen hade fått del av kött och blod, fick han på liknande sätt del av kött och blod […] Därför måste han i allt bli lik sina bröder för att bli en barmhärtig och trogen överstepräst inför Gud och sona folkets synder." Hebr 2:14-17.

Människans kropp

Människans kropp föds med lustar och begär. (Gal 5:24) Vi föds med andra ord med tendensen att följa våra lustar och att synda – att göra vår egen vilja, att sätta egna önskningar först, att till huvudsak vara upptagna med vår kropp, våra behov och vår vilja. Det är människans naturliga tillstånd. Det är ett resultat av syndafallet i Edens lustgård. När Adam och Eva lät sig luras av djävulen till att vara olydiga mot Gud kom synden in i människans natur och ärvs sedan dess av alla deras ättlingar.

I motsats till detta säger Jesus: "[…] en kropp har du berett åt mig. […] Se, jag har kommit, Gud, för att göra din vilja. I bokrullen är det skrivet om mig." Hebr 10:5-7.

Gud gav Jesus en mänsklig kropp – precis som vår. Han ärvde också begären och lustarna i köttet. Trots det förstod Jesus att han inte befann sig på jorden för att reagera enligt dessa begär och lustar. Varför gav Gud en kropp till Jesus? För att göra Guds vilja, och göra det möjligt för oss att också göra det.

Blir vi frestade? Ser vi en annan lag i våra lemmar när vi vill göra det goda? Känner vi fortfarande synden närvarande i oss? (Rom 7:21-14) Om vi gör det måste vi ta för givet att Jesus upplevde det samma, eftersom han "blev frestad i allt liksom vi, men utan synd". Hebr 4:15. Synden fördömdes i denna kropp som Gud hade gjort. Han fördömde synden i kraft av en evig Ande. (Rom 8:3; Hebr 9:14)

I och med att vi har en likadan kropp som Jesus hade, och eftersom han har sänt oss samma eviga Ande som var med honom under hans tid på jorden måste vi tro att det är möjligt för oss att göra som han gjorde.

Kroppen är till för att göra Guds vilja.

"Vandra i Anden, så kommer ni inte att göra vad köttet begär." Gal 5:16.

Köttets lustar är ihärdiga. Ögonen vill se orena saker. Våra tankar vänder sig lätt till dåliga saker som ondska, avund, girighet, begär, eftersom sådant ligger naturligt för människans kött. Lustarna är orsaken till allt fördärv i världen (både stort och smått). Gud gav oss emellertid inte en kropp för att vi skulle ge vika för dess lustar och begär. Han gav oss en kropp för att göra hans vilja och segra över den onde.

"Komme ditt rike. Ske din vilja på jorden liksom den sker i himlen." Matt 6:10.

Vad är Guds vilja för oss? Vår helgelse. Att vi formas efter Kristi bild. Utan att frigöras från det som är mänskligt, är det omöjligt att helgas eller bli lik honom. Steg för steg, frestelse för frestelse dödar vi köttets begär. Vi frigörs från köttets krav genom att uppoffra vår egen vilja i Andens kraft. På så sätt får vi del i helgelse. Vårt naturliga sätt att reagera på kan ändras. Vi kan förvandlas. Vi behöver inte dö oförändrade från allt vi föddes med.

Jesu liv

Jesus sa: "Och vart jag går, det vet ni. Den vägen känner ni." Joh 14:4. Du kan börja med att leva i Anden och vandra i Anden nu, i dag! Kraften och visheten du behöver för detta finns lättillgängligt, gratis. Du måste ge upp dina egna egoistiska intressen, men det är oavsett inte värt att spara på dem. Alltihopa är bara evig förlust. Sök Gud och lär dig att älska honom högre än dina egna lustar! Guds kraft och vishet kommer till dig när du tror på honom och är lydig mot hans vilja.

Vilket evangelium vi har! "Alltid bär vi Jesu död i vår kropp, för att också Jesu liv skall bli synligt i vår kropp." 2 Kor 4:10. Jesu kropp var den första kroppen där denna död över synden skedde. Därför kallas det för "Jesu död". Den var så verksam i Jesu kropp att han aldrig syndade. Resultatet var att livet med Fadern uppenbarades på jorden genom hans kropp, så att lärjungarna kunde se det, höra det och beröra det. (1 Joh 1:1-4)

Det bästa vi kan göra med denna stora gåva vi har fått av Gud är att förhärliga honom genom våra liv. Jesu liv kan uppenbaras i våra kroppar som Gud har gett oss, så att det kan synas, höras och beröras.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.