Vet du vem Jesus är?

Vet du vem Jesus är?

Jesus frågade sina lärjungar: “Vem säger folket att Människosonen är?” (Matteusevangeliet 16:13). Det visade sig att mänskorna inte visste vem han var. Så är det i stort sett även idag.

Jesus frågade sina lärjungar: "Vem säger folket att Människosonen är?" (Matteusevangeliet 16:13). Det visade sig att mänskorna inte visste vem han var. Så är det i stort sett även idag.

Jesus frågade sina lärjungar: "Och ni, vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade: Du är Messias, den levande Gudens son. Jesus sade till honom: Salig är du, Simon, Jonas son. Ty kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min Fader som är i himlen." (Matteusevangeliet 16:15-17).

En man av kött och blod

Jesus var en vanlig man av kött och blod, av Davids släkt (Romarbrevet 1:3). Han hade inget ståtligt yttre, hans utseende tilltalade inte dem som såg det (Jesaja 53:2). Inte ens hans lärjungar visste vem han var. De hade inte upptäckt att Jesus dagligen hade burit sitt kors inom sig redan i trettio år och därmed övervunnit all synd som han hade blivit frestad till (Hebreerbrevet 4:15 och Uppenbarelseboken 3:21).

Länge innan korsfästelsen på Golgota skedde det en annan, fördold död på korset i Jesu kropp

Under den tiden kunde Gud uppenbara sig i Jesus helt förbehållslöst. Länge innan korsfästelsen på Golgota skedde det en annan, fördold död på korset i Jesu kropp (Lukasevangeliet 9:23), och på det sättet hade Guds levande ord blivit kött och bodde bland dem (Johannesevangeliet 1:14). "Gud med oss" hade blivit bokstavligen sant.

Det som var fördolt för de andra fick Petrus en uppenbarelse om från himlen: Han såg att den här mannen var den levande Gudens Son, Kristus, den utlovade Messias. Jesus sa att Petrus var salig. Alla som får Jesus uppenbarad för sig blir obeskrivligt lyckliga.

Uppenbarelse om Jesus

Petrus var olärd. Han tillhörde inte de skriftlärda. Det gjorde däremot aposteln Paulus. Men Paulus sa att han tog emot Guds evangelium eftersom Gud hade beslutat att uppenbara sin Son i honom, och att han då inte frågade människor till råds (Galaterbrevet 1:16). Det har ingen betydelse vilken utbildning vi har. Utan uppenbarelse från vår himmelska Far så förblir Jesus okänd för oss, fast vi har en kristen uppfostran och vet att Jesus blev korsfäst på Golgata.

Utan uppenbarelse från vår himmelska Far så förblir Jesus okänd för oss, fast vi har en kristen uppfostran

Men varför får inte alla uppenbarelse om Jesus? Varför finns det så många olika och felaktiga uppfattningar om honom? Vem får en uppenbarelse från Gud i himlen? En av Jesu lärjungar frågade en gång: ""Herre, hur kommer det sig att du vill uppenbara dig för oss och inte för världen?" Jesus svarade: "Den som har mina bud och håller fast vid dem, han är den som älskar mig. Den som älskar mig skall bli älskad av min Fader, och jag skall älska honom och uppenbara mig för honom."" (Johannesevangeliet 14:21-22).

Det räcker inte att man kallar sig religiös och sjunger om Jesus; han visar sig inte för världen. Det är när man av kärlek till Jesus är villig att hålla hans bud som man verkligen älskar honom och inte tillhör världen. Det betyder att man tror på Skriften som det står. Då kan man fly bort från världen och dess makt och utvecklas så att man "(…) når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son" (Efesierbrevet 4:13).

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.