Vet du vilka tankar Gud har för dig?

Vet du vilka tankar Gud har för dig?

Genom tro på Gud kommer vi till den framtid som han har planerat för oss.

5 min ·

"Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp." Jer 29:11.

Guds har tankar om frid för oss alla och han vill ge oss en framtid och hopp. Därför sände han sin Son, den förstfödde, för att alla som tror på honom inte ska bli förtappade, utan ha evigt liv. (Joh 3:16) Det är genom tron på honom som man får del i denna frid och vila, och genom det får framtid och hopp.

Ett löfte för framtiden

Hela världen ligger i det onda och vantro har gripit tag i folket. De flesta tror bara på det som kommit fram genom människors vilja. Därför förlorar de även sin framtid. Livet styrs bara av jordiska begär. Livet är bra så länge det går som de vill, men när något går emot dem, när situationer uppstår som är svåra att bära, något som ständigt sker, då blir livet surt för dem själva och för deras omgivning.

Allt handlar om de jordiska behoven. Det andliga som bär på framtiden, är stängt för de allra flesta.

Abraham trodde däremot på Herren, och det räknades honom till rättfärdighet. (Rom 4:3) Gud blev så glad över att det fanns en som trodde på honom, att han på plats gav Abraham löfte om både ätt och land. I detta låg Abrahams framtid.

Lot, å andra sidan, saknade denna himmelska vision och sökte det gröna betet och denna världens härlighet. Detta val blev ödesdigert och genom det förlorade han inte bara samhörigheten med Abraham, utan även sin framtid. Tänk vilka möjligheter han hade haft. Han kunde ju bara ha löst tvisterna och fortsatt ha gemenskap med sin farbror, och fått del i hans välsignelse.

Välj rätt

Måtte vi som lever i vår samtid med alla valmöjligheter som vi har, välja rätt så att vi kan komma in i hans löften genom Abrahams tro, där det finns framtid och hopp.

"Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i, och vi jublar i hoppet om Guds härlighet." Rom 5:1-2.

Vi ser att vi endast får tillträde till den nåd som Jesus var full av genom denna dyrbara tro som Abraham hade, och som Jesus var upphovsman och fulländare av. Inte tro på din egen vilja eller kraft. Tro inte på köttets vilja, och heller inte på känslor och förnuft,. Tro på den levande Guden, och hans planer och framtid för dig. "Men utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Ty den som kommer till Gud måste tro att han är till och belönar dem som söker honom."Hebr 11:6. Detta måste vara helt medvetet för oss. Vi har att göra med en Gud som lever! Detta måste även synas i våra böner. Vi får tillträde till nådens tron genom tron på honom. (Hebr 4:16)

Där har vi framtid och hopp

Tillträde till nåden innebär tillträde till det vi behöver allra mest här i livet, nämligen hjälp och kraft i den helige Ande, så att vi kan segra över allt begär från köttet, och välja rätt i livets alla situationer. Här ligger vår framtid. Anden ska lära oss allt, och påminna oss om allt. Om vi är lydiga mot denna röst, får vi del av hans frid, inte som världen ger, utan den frid som Jesus kom med. Denna frid upprätthålls inte med kulor och krut, utan med den kraft som utstrålas från en som inte lever efter köttets begär, utan som vandrar i Anden och gör Guds vilja.

Låt oss använda oss av nådens tron flitigt. Här ligger vår framtid och hopp. I detta liv kan vi även jubla i hoppet om Guds härlighet, om gudomlig natur, som ska följa oss in i all framtid, för evigt. I denna kraft kan vi också jubla mitt i våra lidanden, för att vi vet att lidande ger tålamod, och tålamodet fasthet, och fasthet hopp. Från sådana människor känner vi frid, och de utstrålar framtid och hopp. Det som var Guds tankar för oss människor.


Detta är en redigerad version av den artikeln "Fremtid og håp" som har publicerats i BCCs norska tidskrift "Skjulte Skatter", i februari 2003.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.