"Vi såg hans stjärna i öst…"

"Vi såg hans stjärna i öst…"

Förstår vi att Gud alltid är väldigt nära oss? Varje dag i hela vårt liv? Att han har en plan med allt som händer i vårt liv. Julevangeliet kan verkligen öppna våra ögon för detta.

Förstår vi att Gud alltid är väldigt nära oss? Varje dag i hela vårt liv? Att han har en plan med allt som händer i vårt liv. Julevangeliet kan verkligen öppna våra ögon för detta.

Gud såg till att en stjärna plötsligt dök upp på himlen. Stjärnan visade de tre vise männen från öst den långa vägen till Betlehem. “Vi såg hans stjärna i öst”, sa de till kung Herodes.

Hundratals år tidigare hade Gud sagt till profeten Mika att Messias skulle födas i Betlehem. Därför fick kejsar Augustus i Rom idén om att alla hundratusentals av människor i hans imperium skulle skattskrivas precis innan Jesus födelse. Om han inte hade gjort det hade Jesus blivit född i Nasaret.

Himlen är nära

Det var nog inte många människor som förstod hur noggrannt Gud styrde allting

Det var nog inte många människor på den tiden som förstod hur noggrannt Gud styrde allting. Det var nog väldigt få människor som förstod att Gud, från himlen, hade ordnat det så att bebisen skulle födas den natten i ett stall i Betlehem. Den natten kunde man tydligt se hur nära himlen egentligen är när en änglaskara sjöng: “Ära vare Gud i höjden!” Men trots all sin bibelkunskap missade dåtidens skriftlärda detta stora ögonblick. Gud kunde däremot uppenbara det för några gudfruktiga människor, enkla herdar och vise män från öst.

Att få se Gud

Så nära himlen och sin himmelska Fader detta barn levde senare i livet, varje dag, hela livet! Och så noggrannt hans himmelska Fader styrde hans liv, varje dag, hela livet!

På jorden händer det även idag mycket varenda dag. Och det händer även väldigt mycket i din och min lilla värld varje dag.

Hur är det egentligen? Ser vi bara vår egna lilla värld?

Hur är det egentligen? Ser vi bara vår egna lilla värld eller kan Gud även visa oss “stjärnan i öst”, så vi får se Gud i himlen som är så nära? Han som så gärna vill att vi ska leva för honom och som vill styra och leda våra liv i minsta detalj.

Jul: ljusets fest

Jul: ljusets fest. Jul: födelsen av honom som sa: "Jag är världens ljus! Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.” (Johannesevangeliet 8:12).

Jul: ett budskap från himlen om att följa honom av hela vårt hjärta, varje dag i vårt liv. Han som vill vara livets ljus i ditt och mitt liv.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.