Vilken funktion har den helige Ande?

Vilken funktion har den helige Ande?

Den helige Andens identitet kan väcka många frågor: Vem är den helige Ande? Varför behöver jag den? Vilken funktion har den helige Ande?

Den helige Andens identitet kan väcka många frågor: Vad är den helige Ande? Varför behöver jag den? Vilken funktion har den helige Ande?

Bibeln beskriver klart och tydligt vad den helige Ande är och vilken roll den kan spela i våra liv.

Den helige Ande talar till oss, speciellt genom Guds ord.

Då Jesus lämnade lärljungarna sa han att Gud skulle sända den helige Ande till dem. ”Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er.” (Joh 14:26). Lärljungarna behövde den helige Ande för att påminnas om allt som Jesus hade lärt dem. Idag talar den helige Ande till oss genom Bibeln precis på samma sätt. Därför är det så viktigt att läsa det som står skrivet. Den helige Ande hjälper oss att förstå det vi läser och påminner oss i olika situationer om vad som står skrivet..

Den helige Ande lär oss vem Jesus är i verkligheten

"Jag har ännu mycket att säga er, men ni kan inte bära det nu. Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen (…) Han skall förhärliga mig, ty av det som är mitt skall han ta och förkunna er." (Joh 16:12-14).

Då Jesus befann sig här på jorden genomgick han ett enormt frälsningsarbete inom sig. Han banade en ny och levande väg för oss. Han är vår överstepräst och föregångare, som förstår oss och hjälper oss i våra kamper. Detta kan du läsa mer om i Hebeerbrevet. Ta dig tid till att läsa detta och be om att den helige Ande talar till dig så att det du läser blir levande. Den helige Ande har mycket att säga till oss om vem Jesus är och vad det innebär för oss att han levde här på jorden som en människa, precis som vi.

Den helige Andens gärning: att ge oss styrka och hjälp i vår kamp mot synden

Innan Jesus lämnade jorden sa han: ”(…) ni skall bli döpta i den helige Ande (…) när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft.” (Apg 1:5-8). I vår mänskliga natur finns det krafter som är starkare än oss själva. Paulus sa: ”Vandra i Anden, så kommer ni inte att göra vad köttet begär (…) De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Om vi har liv genom Anden, låt oss då även följa Anden.” (Gal 5:16-25). Den helige Ande ger oss styrka, så att vi inte ger efter för begäret i köttet varje gång vi blir frestade.

"Bedröva inte Guds helige Ande (…)" Efesierbrevet 4:30

Den helige Ande vill leva i våra hjärtan och tala till oss genom Bibeln. Men vem läser Bibeln med uppriktig längtan? Den helige Ande vill leda oss, men vem vill använda kraften till att kämpa mot synden i köttet med alla dess lidelser och begär? Den helige Andes gärning är att hjälpa oss, så låt oss inte bedröva den utan lyssna och lyda.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.