Vilken sorts överstepräst har du?

Vilken sorts överstepräst har du?

Det är din förståelse av vilken överstepräst du har, som ger dig det hopp som du bekänner.

Det är din förståelse av vilken överstepräst du har, som ger dig det hopp som du bekänner.

De flesta kristna i dag har en överstepräst som inte hade samma kött och blod som vi har. En som inte har blivit prövad på samma sätt som vi i allt. En som därför inte känner till våra svagheter och inte kan hjälpa oss när vi frestas. Därför har de även en förlöpare som har lämnat fotspår efter sig som vi inte kan vandra i. Därför kan de inte tala om Kristi lidande som vi ska ta del i, för att bli lik honom i hans död. De har ingen Jesu död att bära i kroppen, för att även Jesu liv ska uppenbaras i vår kropp. (Fil 3:10; 2 Kor 4:10-11)

Inte som oss?

De har en överstepräst som fick något sorts heligt kött, som t ex Adam hade före fallet. Ett som inte blir frestad på samma sätt som oss. (Jak 1;14) En som var Gud medan han vandrade här som människa, utan någon form av utveckling under sin tid här. En som fick våra synder på sig då han blev korsfäst på Golgata, som de kallar för Golgataverket. Han var lydig istället för oss. Han led och dog istället för oss. Det enda vi behöver göra är att ta emot frälsningen som en gåva, och så döljs vi av hans blod, så att Gud inte ser oss.

Med en sådan överstepräst har de självklart inte något hopp om att segra som han segrade, och därför förkunnar de det heller inte. Tvärtom så säger många att Jesus inte höll Bergspredikan för att vi skulle hålla den, utan för att vi skulle se att vi inte klarar av att hålla den och behöver nåd, dvs benådning. (Upp 3:21) Med en sådan överstepräst har de självklart ingen bas för att förkunna helgelse på och få del av gudomlig natur. De har inte den kunskapen om Jesus som ger dem sådana löften. (Hebr 2:14; 2 Petr 1:3-4)

Eller lik oss?

Aposteln säger emellertid att vi inte har en sådan överstepräst. Lovad vare Gud och Sonen för det! Vi har en överstepräst som "till sin mänskliga natur föddes av Davids släkt och som genom helighetens Ande blev med kraft bevisad vara Guds Son alltifrån uppståndelsen från de döda, evangelium om Jesus Kristus, vår Herre." Rom 1:3-4. Ja, en sådan har vi: "Eftersom nu barnen hade fått del av kött och blod, fick han på liknande sätt del av kött och blod, för att han genom sin död skulle göra den maktlös som hade döden i sitt våld, det vill säga djävulen." Hebr 2:14. På annat sätt kunde han alltså inte göra djävulen maktlös.

"Eftersom han själv har lidit och blivit frestad, kan han hjälpa dem som frestas." Hebr 2:18. Han kunde alltså inte hjälpa dem som blir frestade på annat sätt. Ja, vi har en överstepräst som kan ha medlidande för våra svagheter, "en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid." Hebr 4:15-16. Utan en sådan överstepräst hade vi inte kunnat gå fram till nådens tron med hopp om att få nåd till hjälp, så att även vi kan vara utan synd i prövningens stund. De som har en annan överstepräst går med frimodighet fram till nådens tron för att bli benådade för sina synder. Vi däremot är så frimodiga på grund av vår överstepräst, att vi ber om nåd till att segra som han, så att vi inte syndar i frestelsen. (1 Joh 2:1-6; 1 Joh 3:3)

Vi har en överstepräst som, medan han levde här i köttet, "lärde sig lydnad genom sitt lidande. Och när han hade fullkomnats, blev han upphovet till evig frälsning för alla som lyder honom." Hebr 5:8-9. Därför kan vi vandra i hans fotspår: "Han som inte hade begått någon synd." Han kunde genom döden göra den maktlös som hade dödens i sitt våld. Så kan även vi bära "Jesu död i vår kropp, för att också Jesu liv skall bli synligt i vår kropp." 2 Kor 4:10. "För att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten." 1 Petr 2:24. Den överstepräst som de flesta religiösa förkunnar, uppfyllde lagen istället för oss, medan den som apostlarna förkunnar uppfyllde lagen, så att "lagens krav skulle uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter Anden." Rom 8:3-4, 13.

Genom Jesu död på Golgata får alla som tror, försoningen med Gud som gåva. Med det verk som Gud gör med oss i Kristus, skapas vi till goda gärningar, som han lägger till rätta för oss. (Ef 2:8-10; Hebr 13:20-21)

Om vi har fått tron på den översteprästen som apostlarna förkunnade, har vi även den apostoliska förkunnelsen. (2 Tess 2:13-15)

Läs även Hebr 2:11-18; Hebr 4:14-16; Hebr 5:5-10; Hebr 6:18-20 och Hebr 10: 5-22.

Detta är en redigerad version av en artikel som publicerades i BCCs norska tidskrift "Skjulte Skatter"i april 1980.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.