Vill du ge ditt liv för kärlek?

Vill du ge ditt liv för kärlek?

Jesus sa att den största kärleken är att ge sitt liv för sina vänner. Vi kan vara hans vänner genom att ge vårt liv för honom!

"Ingen har större kärlek än att han ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner, om ni gör vad jag befaller er." 1 Joh 15:13-14.

Här beskriver Jesus hur man kan få tag i äkta kärlek. Äkta kärlek är att ge sitt eget liv, sin egen vilja, det som man håller kärt här i världen, för sina vänner. Anden godkänner just denna osjälviska och lydiga inställning. Andens sinne är liv och frid.

Att ge sitt liv för Jesus

"Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!" Matt 7:22-23.

Dessa människor hade blivit något genom Jesu namn, men hade inte uppnått det liv där de lärde känna Jesus. För att behålla den första kärleken till honom, den kärlek man hade när man först gav sitt liv för honom, måste man akta sig för tankar som handlar om en själv. Detta är nog det första steget bort från den innerliga kärleken till Gud, som är helt ren från egen ära osv.

Jesus frågade Petrus tre gånger: Älskar du mig mer än dessa? (Joh 21:15-17) Den frågan borde vi nog ställa oss själva många gånger i livets förhållanden. Mitt i all ens nitälskan för Gud, så ligger inte egoismen, att vara egenrådig, tanken på egen ära, osv, så långt borta från oss! Älskar vi honom högre än dessa saker? Då ger vi vårt liv för honom!

"Kärleken är tålig och mild, kärleken avundas inte, den skryter inte, den är inte uppblåst, den uppför sig inte illa, den söker inte sitt, den brusar inte upp, den tillräknar inte det onda.  Den gläder sig inte över orättfärdigheten men har sin glädje i sanningen." 1 Kor 13:4-6.

Anden visar oss vår synd och våra egoistiska drag, som måste dödas. Detta är ett mödosamt arbete, som kräver att vi erkänner sanningen om oss själva och älskar den av hela vårt hjärta. Det är denna ödmjukhet och ärlighet som leder oss till seger över synd och till att vi blir formade efter Kristi bild. (Rom 8:29) Om vi har andra avsikter i livet än det att få del i Kristi dygder, blir allt väldigt svårt.

Om vi t ex vill behålla vår egen ära, så är det omöjligt att vara tålmodig, långmodig osv. Att försöka hålla fast på egen ära håller oss tillbaka, så att dessa dygder inte kommer fram. "Hur skall ni kunna tro, ni som tar emot ära av varandra och inte söker den ära som kommer från den ende Guden?" Joh 5:44. Det är omöjligt att lida för Jesu namn skull, och samtidigt hålla fast vid sitt eget ego.

Den första kärleken till Jesus

Johannes skriver till ängeln i Efesos om det han hade emot honom:  "[…] du har övergivit din första kärlek." (Upp 2:4) Ängeln var fortfarande aktiv, men han blev mindre och mindre intresserad av att förnedra sig själv. Jesus är intresserad av att hans liv blir synligt genom våra gärningar, inte antalet gärningar. Hamnar man utanför förnedrandet smakar gärningarna alltmer beskt med tiden och blir allt mindre välbehagliga, eftersom fattigdomen i anden försvinner.

Våra gärningar ska mer och mer präglas av visdom och alla Kristi dygder. "Gör därför allt ni kan för att i er tro visa dygd, i dygden insikt […]" 2 Petr 1:5. Då bevaras vi i Kristi kärlek. "Ty om allt detta finns hos er och växer till, blir ni inte overksamma eller utan frukt när det gäller kunskapen om vår Herre Jesus Kristus." 2 Petr 1:8. Petrus beskriver tidigare den fantastiska utvecklingen till en som är fängslad av Kristus.

Gud hjälper oss så att vi bevaras i den första kärleken, fokuserade på vad vi måste föra in i Kristi död, och låter allt annat komma i andra hand. Herren svarade henne: "Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket.  Men bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen, och den skall inte tas ifrån henne." Luk 10:41-42. Allt det andra här i livet kommer förr eller senare att tas ifrån oss. "Så består nu tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken." 1 Kor 13:13.


Detta är en redigerad version av en artikel som först publicerades i BCCs norska tidsskrift "Skjulte Skatter" i december 2010 under titeln "Kjærlighet som drivkraft".
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.