Visste du att Jesu liv kan bli ditt liv?

Visste du att Jesu liv kan bli ditt liv?

Att vara lydig mot orden som Jesus talade leder oss till liv i överflöd.

Jesus är livet

"Jesus sade till honom: "Jag är vägen och sanningen och livet.  Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh 14:6.

"I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. […] I honom var liv, och livet var människornas ljus. […] Och Ordet blev kött och bodde bland oss" Joh 1:1,4,14.

"Det är Anden som ger liv, köttet är inte till någon nytta.  De ord som jag har talat till er är Ande och liv." Joh 6:63.

"Simon Petrus svarade honom: "Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord […]" Joh 6:68.

Håll hans bud

Om vi vill att det liv som var i Jesus även ska bli vårt liv, måste vi vara lydiga mot livets ord. Vi måste hålla hans bud. "Om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud." Joh 14:15.  Meningen med det liv som han levde och talade om, var att det också skulle bli vårt liv. Vi bör ta upp vårt kors varje dag och följa honom. (Luk 9:23) Det är det som leder oss till evigt liv.

"Ty dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans Sons bild, för att Sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder." Rom 8:29. Detta betyder att det ska vara mångasom håller hans bud för att formas efter hans bild. Det är något som vi väljer. Vi väljer att göra det goda, och det är det som ger liv och välsignelse. (5 Mos 30:15,19) Och för att göra detta måste vi känna till Ordet. "Fortsätt att föreläsa Skriften och att förmana och undervisa tills jag kommer. […] Tänk på detta och lev i detta […]" 1 Tim 4:13,15.

Kristi liv i oss

"[…] vandra i Anden, så kommer ni inte att göra vad köttet begär. […] Om vi har liv genom Anden, låt oss då även följa Anden." Gal 5:16,25. Här kan vi se vägen till livet. Lydnad mot Jesu bud leder till seger över köttets begär. "Kämpa trons goda kamp, sök att vinna det eviga livet som du blev kallad till och som du bekände dig till genom att inför många vittnen avlägga den goda bekännelsen. 1 Tim 6:12. För att kunna kämpa trons goda kamp ger Gud oss den helige Ande, både för att påpeka det som måste övervinnas, och för att ge oss makt till att övervinna det.

Då uppenbaras Kristi liv i oss. (2 Kor 4:10) Vi blir ambassadörer för hans liv och lever för att han ska förhärligas och för att vi ska vara rena och bli som honom när han uppenbaras! (1 Joh 3:1-3)

Lovad vare Jesus som kom ner till jorden för att visa oss hur vi ska leva för att få liv, ja liv i överflöd! (Joh 10:10) Att leva på detta sätt ger oss ett liv som är så mycket mer än allt vi kan uppleva på denna jord. Redan här börjar vi att smaka och uppleva evigt liv, Andens välsignade frukter.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.