Vad är Andens frukter?

Vad är Andens frukter?

Andens frukter är den gudomliga naturen (kärlek, tålamod, godhet, osv) som blir min natur när jag dör bort från synden.

3 min ·

Vad är Andens frukter?

Några av Andens frukter beskrivs i Gal 5:22-23, "Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning."

Andens frukter är i huvudsak motsatsen till synd och egoism. Andens frukter är Kristi liv. Det är det nya och uppfriskande livet som blir en del av min natur när jag låter mig rensas från synden och dör bort från den, i lydnad mot Anden. (Gal 5:16-26)

Läs mer om korset och dö bort från synden här.

Hur får vi Andens frukter?

"Amen, amen säger jag er: Om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn, men om det dör, bär det rik frukt."Joh 12:24.

För att detta vetekorn eller frukt ska växa, måste något dö. När det dör uppstår nytt liv. Ju mer vi dödar vår egen syndiga natur genom att lyda och vandra i Anden, desto mer av Andens frukter får vi.

Godhet till exempel är en frukt av Anden. Vi vill visa godhet mot vår familj, våra kolleger, och mot alla vi möter på vår väg, men så känner vi motsatsen till godhet när något inte går som vi hade tänkt oss, eller när någon säger något på ett särskilt sätt. Något avskyvärt vill komma ut. Detta är vår syndiga natur, eller "kött", och det är detta som måste dö för att vi ska få den dyrbara frukten godhet.

Läs mer om seger över synd här.

"Döda därför era begär som hör jorden till: otukt, orenhet, lidelse, lusta, och girigheten som är avgudadyrkan. […] Klä er därför som Guds utvalda, heliga och älskade, i innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha fördrag med varandra och förlåt varandra, […]" Kol 3:5,12-13.

Att fyllas med Andens frukter: En livslång process

Detta är en ständig process: Något i mig måste alltid dö för att göra plats åt mer gudomlig natur. Ju mer jag "dör", desto mer kan jag fyllas av goda tankar, ord och handlingar, och bli mer och mer rättfärdig och helig. (2 Petr 13-9)

Det samma gäller för kärlek, glädje, frid, tålamod och alla Andens andra frukter. Detta är ett livslångt arbete. Det finns alltid mer gudomlig natur att sträva efter. Denna längtan och önskan måste alltid brinna i våra hjärtan: "Jag måste få mer av Andens frukter, jag måste rensas mer och fyllas med gudomlig natur".

"Men nu, då ni befriats från synden och blivit Guds slavar, blir frukten att ni helgas och till slut får evigt liv." Rom 6:22.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.