10 citat för vardagen av Esther Smith

10 citat för vardagen av Esther Smith

Trosstyrkande citat från en troende kvinna.

Trosstyrkande citat från en troende kvinna.
Esther Smith var en gudfruktig kvinna som älskade Jesus av hela sitt hjärta. Hon var en pelare i Brunstad Christian Church och hade stor visdom och andlig kraft.

Denna kraft kom inte som en speciell gåva från Gud. Nej, hon var en ”vanlig kvinna” som helt enkelt älskade Jesus så mycket att hon inte ville göra något annat än att efterfölja Jesu fotspår i sitt dagliga liv. Hon använde de små situationerna i vardagen för att göra just det och bli fri från synden. På grund av detta blev hon en förebild och en välsignelse för många människor.
Dessa citat från Esther Smith kan hjälpa alla som önskar ett sådant liv. Det är möjligt att bli som Jesus, oavsett om du sitter vid ett skrivbord hela dagen, är hemma med barnen eller gör något annat.

Söka Gud i bön

Bön är ett tillstånd som man alltid bör befinna sig i, inte bara något som man gör några minuter emellanåt eller använder sig av när man befinner sig i extra stor nöd. Det är väldigt viktigt att Gud kan tala till oss när som helst.

Bekymra dig inte för något

”Gör er inga bekymmer,” står det och det är ett bud! Där tog jag upp en kamp och kämpade mig igenom och slapp att bekymra mig! Man kan oroa sig otroligt länge och plåga både sig själv och andra. Det är mycket bättre att kämpa sig igenom det en gång för alla när det dyker upp.

Be om kärlek

Vi måste förbli och utvecklas i kärlek och den måste vara drivkraften i vårt liv. Det är helt möjligt att ha kärlek till alla människor. När man känner att man lider brist på kärlek måste man helt enkelt be Gud om mer.

Avundets allvar

Avund gör människor ensamma och man får det själv väldigt dåligt. Avund är ett ohyggligt ämne i människans kött och en synd som man bör ta gravallvarligt.

Förbindelse med Jesus

Det är absolut nödvändigt att söka förbindelse med Jesus. Tänk att han lämnade himlen där han hade det så bra, bara för att vi led så mycket av vårt eget kött och att han frivilligt tog på sig detta lidande för att öppna en väg för oss! Vi måste också lida, men det är inte så tungt att lida när man älskar.

Be om visdom

Det är inte så svårt att erkänna att jag saknar visdom. När vi ber och söker Guds visdom med en längtan efter att fyllas mer av Kristi liv, ja, då ser vi ständigt något att sträcka oss efter.

Nöjd med hur Gud gör det

Det är gott att vara enig med Gud i allt, så att vi kan få nåd till att ta det på ett gudomligt sätt. Då är jag nöjd med hur Gud gör det för mig i livet. Är man nöjd så är man nöjd, oavsett om man är frisk, fri och aktiv eller om man på något sätt är bunden.

Barnuppfostran

Det krävs kärlek och självbehärskning när man ska uppfostra barn och därför behöver man, som mamma och pappa, be kraftigt till Gud om att frälsas för egen del, så att inte egen synd ska störa och stå i vägen för barnuppfostran. Tänk att vi kan bli frälsas från irritation och vrede! Barnen märker ju så lätt om föräldrarna blir irriterade och då är det även lätt för dem att opponera sig.

Anklagan

All anklagan är från djävulen varifrån den än kommer. Det är lika farligt att anklaga andra som det är att släppa lös Anklagaren i sitt eget liv. Anklagaren ger inte hopp. Gud kommer inte med anklagelser, utan med påminnelser som ger ljus och hopp.

Vara fattig i sig själv

Det är avgörande att man inser att man inte är någonting i sig själv. Man kan aldrig få något av Gud om man är rik och mätt i sig själv. Det är en ohygglig ande att möta i en människa, en ande som helt och hållet hindrar all andlig växt och utveckling.

Citaten är hämtade ur den norska boken ”Esther Smith – et liv i samfunn med Jesus og de hellige” 
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag, Norge | brunstad.org

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.