17 fantastiska citat som hjälp till att leva ett gudfruktigt liv

17 fantastiska citat som hjälp till att leva ett gudfruktigt liv

Några inspirerande förmaningar från BCC-konferenser.

Paulus skriver att vi inte ska överge våra sammankomster, utan förmana varandra och uppmuntra varandra till kärlek och goda gärningar.  (Hebr. 10:24-25). Våra konferenser och sammankomster är rika på Guds ord och uppmuntran till att leva ett gudfruktigt liv. Här följer några pärlor från vår- och ungdomskonferenserna, som nyligen arrangerades på Victory Conference Center i USA.

1. Nöd

"Sluta önska att prövningarna försvinner. Möt dem istället med glädje! Gläd er i nöden! De kommer inte av slumpen. Det är Gud som verkar i oss!"

2. Jesus gav alltid sitt liv

"När tvekade Jesus lite grann innan han fortsatte i kärlek? Det står ingenstans. Han nitälskade till de yttersta! Han gjorde aldrig annat än att ge sitt liv, ge sitt liv, ge sitt liv!"

3. Efterföljare av Gud och Jesus

"‘Bli Guds efterföljare, ni som är hans älskade barn. Och lev i kärlek, så som Kristus har älskat oss och utlämnat sig själv för oss …' Ef. 5:1-2. Vilken otrolig vers; Att efterfölja Gud! När upphörde Jesus någonsin att handla i kärlek? När blev han förnärmad? Nu är det vår tur. Vi måste efterfölja Gud och Jesus!"

4. Frihetens lag

"Gud sände sin Son efter sin egen fria vilja, och Jesus kom till jorden efter samma frihetslag. Nu handlar även vi efter denna lag: Vi kan välja att göra Guds vilja."

5. Inget hyckleri

"Jag ska stå till svars inför honom, och allt ligger naket och bart för honom, så varför skulle jag låtsas vara något som jag inte är?"

6. Bygg på klippan, så förblir det stående

"Jesus befaller oss att bygga på klippan, och han har lovat att det ska förbli stående när stormarna och regnet kommer."

7. Sök inte människors vittnesbörd

"Är det inte lov för mig att vara välbehaglig för Gud? Varför skulle jag behöva ett gott vittnesbörd av de andra? Tjäna snarare Gud i ödmjukhet, dag för dag, i det dolda där ingen ser."

8. Vantro är stolthet

"Om du inte tror på sanningen, som du sitter och hör här vecka ut och vecka in, så kommer Gud att stå dig emot. Håller du dig nära Gud, så håller han sig nära dig. Det är ödmjukhet."

9. Ropa till Gud om nitälskan

"Satan försöker med all sin kraft att ta ifrån mig det jag har, och om jag är medveten om detta kan jag vakna varje morgon med detta rop i mitt hjärta: ’Kära Gud, bevara mig och ge mig din nitälskan, så att jag kan segra!’"

10. Otrohet kostar dig dyrt

"Du kan tycka att det kostar mycket att vara kristen, men det kostar otroligt mycket mer att inte vara det! Varken du eller jag vill nog betala det priset."

11. Var ordets görare

"Tror du att du kanske förvandlas automatiskt med tiden? Nej, det fungerar inte så! Antingen gör du det eller så gör du det inte! Gud har öppnat en väg och för hans del står den öppen. Det är upp till dig och mig att vandra denna väg."

12. Likna Jesus!

"Om jag inte ber och kämpar som Jesus gjorde, kommer jag aldrig att segra!"

13. Var klok i din kamp

"Vi ska ut på slagmarken och Gud ska visa oss fienderna, synden inom oss, så att vi har möjlighet att döda dem. Vi måste leva på offensiven hela livet!"

14. Framgång kommer genom att göra Ordet

"Om det inte är ständig framgång i mitt liv, beror det på att arbetet inte blir utfört."

15. Ingen behöver synda

"De som faller i synd gör det inte av slumpen. Det hade varit helt orättfärdigt av Gud. De faller, för att Guds rustning har fallit av."

16. Stå fast i kampen!

"Vi upplever alla de onda dagarna, när vi bombarderas från alla kanter, men var en ungdom som lever i Anden och förblir stående på den onda dagen med flaggan upphöjd. När allt går emot dig, när ditt förnuft går emot dig, och när Satan själv kommer som ett rytande lejon, måste du gripa tag i det du måste gripa tag i för att segra! Sådana människor är nyttiga kärl i Guds rike."

17. Andlig krigsföring

"Till och med kungar, presidenter och världsledare faller för andarna som styr denna jord, men det är fullt möjligt att vara en ungdom som står i kampen och segrar över dessa andar!"

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.