Älskar du Jesus så mycket att du delar denna artikel?

Älskar du Jesus så mycket att du delar denna artikel?

Det är enkelt att säga att man älskar Jesus, men är du villig att bevisa det?

4 min ·

"Dela detta inlägg om du älskar Jesus." "Gilla denna bild om du är tacksam för det Jesus har gjort för dig" "Tagga någon om Jesus har frälst dig!"

Internet är fullt av uttryck som dessa. De finns i annonser, inlägg på sociala medier och reklamkampanjer för olika hemsidor. Och de får kristna läsare att kommentera, dela och gilla för att sprida evangeliet om "kärlek" och "förlåtelse."

Personligen älskar jag Jesus. Jag älskar honom av hela mitt hjärta. Han har definitivt frälst mig och jag är djupt tacksam för det. Men utan att kunna sätta fingret på det, känns det som om det fattas något i denna sorts uppmaningar.

Håll mina bud

Jesus själv berättar faktiskt exakt vad vi måste göra för att bevisa att vi älskar honom. Och det har inget att göra med "dela" eller "gilla". Han säger; "Om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud." Joh 14:15.

Att hålla Jesu bud innebär att vara lydig mot hans ord. Att göra det han säger. När Jesus t ex säger "Döm inte" (Matt 7:1), så ska vi göra som han säger och upphöra med att döma! Vår kärlek till Kristus bevisas inte när vi låter bli att fälla ett par dömande kommentarer. Den bevisas när vi medvetet anstränger oss för att upphöra helt och hållet att döma andra i vårt hjärta och våra tankar.

Och när Jesus säger att vi måste hålla vårt hjärta helt rent (Matt 5:21-30) så måste vi göra som han säger! Vi kan inte vara halvhjärtade när det gäller sexuella begär, hat, dömande tankar eller något annat som skiljer oss från Gud. Vi måste kämpa för att hålla Jesu bud i våra egna liv. Det betyder att ett tydligt "Nej!" måste ljuda i våra hjärtan när vi dras mot något orent.

Inte alla kommer in i himlens rike

Jesus säger: "Inte skall var och en som säger ‘Herre, Herre' till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja." Matt 7:21.

Jag tänker på vad det innebär i dagens samhälle. På många sätt ser det ut som att kristendom har urvattnats. Många ropar "Herre, Herre!" De uppdaterar sin religiösa status på Facebook till kristen, abonnerar på dagens bibelvers och kanske till och med nämner Jesus ett par gånger i lunchpausen.

Men hur många människor har ett levande intresse av att göra Guds vilja i sitt liv? Hur många håller faktiskt hans bud? Vart är den äkta kärleken för Kristus. Den kärlek som offrar sitt eget?

Mer än ett "gilla"

Personligen tror jag att äkta kristendom och äkta kärlek för Kristus kräver något mycket större än erkännande av att Jesus var "en stor man." För sanningen är den att Jesus gav sitt liv för mig. Han lät sitt dyrbara blod flyta för att jag ska kunna frälsas från min egen synd. Man kan inte säga att man älskar Jesus om man struntar i hans ord och inte följer hans exempel i att offra sin egen vilja. Det hade varit hyckleri.
"Ja, detta är kärleken: att vi lever efter hans bud." 2 Joh 1:6.
Vi bevisar inte vår kärlek till Jesus genom att dubbelklicka på våra skärmar eller viska "ja" och "amen" till något uppbyggande. Vi bevisar vår kärlek till Kristus när vi håller hans bud och är lydiga mot hans ord och Ande i våra liv och dagliga situationer. Det är äkta kärlek och den enda dyrkan och kärlek som Jesus önskar.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.