Dåligt samvete för att du blir frestad?

Dåligt samvete för att du blir frestad?

Man behöver inte känna skuld för att man blir frestad. Här kan du läsa varför …

Du är inte ond för att du frestas till att se orena saker.

Du är inte en hemsk mamma för att du frestas till att skrika till dina barn i otålighet och frustration.

Du är inte fördömd för att du frestas till att tvivla.

Du frestas för att …

Dessa frestelser kommer som ett resultat av synden i ditt kött, och du har inte synd i ditt kött för att något är fel på dig.

"Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta […]" 1 Kor 10:13.

Alla människor har dessa invändiga begär och lidelser som frestar oss till att synda, på grund av syndafallet.

Meningen är emellertid att vi ska härska över vårt kött, inte att det ska härska över oss! (1 Mos 4:7) Vi ska inte vara syndens slavar och ge efter för känslorna som den får oss att känna. Orena tankar, irritation, tvivel … Detta ska inte binda oss.

När du till exempel känner dig otålig, och du frestas till att skrika på dina barn, är det viktigt att veta att du ännu inte har syndat! Det kanske känns som att du har det, eftersom en frestelse kommer som en känsla att man vill göra något. Så länge du hatar den otåligheten och står emot frestelsen att skrika på dina barn, så länge du inte medvetet håller med om att låta otåligheten få styra dina handlingar och tillåter hårda ord och beteende att välla ut, förblir du segrande, även om känslan av otålighet håller i en stund.

Att göra mot frestelsen:

Det finns två saker som är viktigt att göra när du känner dessa starka frestelser.

  1. Använd Guds ord som ett svärd mot djävulen, som kommer för att försöka övertala dig till att ge efter. "Det kommer att kännas bra", säger han till dig. Eller: "De förtjänar det". I Edens lustgård sa han till Eva: "Har Gud verkligen sagt …?" och övertalade henne till att det egentligen inte var olydnad mot Gud det hon visste var fel. Men när Jesus, vår förebild och ledare, blev frestad i öknen, sa han: "Vik bak mig Satan! För det står skrivet …" Så använde han Guds ord till att få djävulen att försvinna.

För att kunna ha Guds ord i nödens stund, måste du vara förberedd redan innan du ens kommer till frestelsens stund. Du måste kunna hans ord. " Jag gömmer ditt ord i mitt hjärta för att jag inte ska synda mot dig", skrev psalmisten. Ps 119:11. Göm du också hans ord i ditt hjärta, så att du har det när du behöver det!

  1. Gå till nådens tron för barmhärtighet och nåd till hjälp i rätt tid. (Hebr 4:16) Rätt tid för dig är när du känner dig frestad. Då kan du be om hjälp till att besegra frestelsen. Hjälpen består inte av att frestelsen försvinner, eller att du inte längre känner dig otålig, utan snarare i att du får styrka och kraft till att stå emot frestelsen tills den är helt besegrad.

För mer läsning: Så får du hjälp när du behöver det som mest

Lära sig av frestelse

"Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar, har vi en som för vår talan inför Fadern: Jesus Kristus, den rättfärdige." 1 Joh 2:1.

Om du faller, kan du omvända dig och få förlåtelse. Nådens tron är även till för det. Men det är inte meningen att man ska falla gång på gång. Kom ihåg att du ska härska över synden! Om du faller, är det meningen att du lär dig av dina misstag, och gör det bättre nästa gång. Att du förbereder dig innan du frestas, så att du kan vara säker på att segra!

Det kan dröja innan du kommer till seger. Bara för att du erkänner sanningen om dig själv, som t ex att du har en tendens att bli otålig, och bestämmer dig för att övervinna den, betyder det inte att du på magiskt sätt helt plötsligt slutar att känna dig frestad till det. Det betyder däremot att du blir frestad, och att du kanske till och med faller innan du uppnår full seger. Om du fortsätter att kämpa, fast i tron, och söker hjälp i Guds ord och i bön, så kan du, steg för steg, tillslut uppnå full seger. Du förvandlas och förnyas så att otåligheten och frustrationen, som brukade vara en del av din natur, gradvis byts ut mot långmodighet och tålamod. Det är den otroliga nåd som vi har i Jesus Kristus.

Det är den tro som du måste hålla fast i när du fortfarande befinner dig i kampen om att övervinna det. "Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om ting som man inte ser." Hebr 11:1.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.