Debora: Handlingskraft

Debora: Handlingskraft

Historien om Debora, profetinnan och domaren i Israel, är ett kraftfullt exempel på hur tro med handlingskraft fungerar!

4 min ·

Har du någonsin befunnit dig i en obehaglig situation? Kanske du visste att du måste säga eller göra något som inte var så lätt? Man kan ofta stelna i sådana situationer. Det kan vara en hel mängd saker som håller oss tillbaka: mindervärdeskomplex, rädsla för vad andra ska tänka om en, tvivel, lathet, eller till och med envis ovilja. Vår första situation är för det mesta att "krympa ihop" eller hitta ett sätt att slippa.

Gud har emellertid en mycket bättre plan och hopp för oss! Bara tänk på historien om Barak och Deborah:

En befallning från Herren

Debora var en ledare, domare, och en profetissa i Israel, en som Gud kunde avslöja sina hemligheter till. (Amos 3:7) Gud kommunicerade till Israels folk genom henne. Hela historien om henne kan du läsa i Domarboken 4-5.

När Debora fick instruktioner från Gud, handlade hon därefter. Hon satt inte och vägde fördelar mot nackdelar, tänkte på allt som kunde gå fel, eller tvivlade på sin förmåga att göra det han bad om. För henne räckte det att Gud behövde något gjort. Hennes tro på honom gav henne handlingskraft. Hon skulle få allt hon behövde för att uträtta hans vilja, av honom.

En dag fick Debora tydliga befallningar från Gud. Hon skulle sända efter en man vid namn Barak, och säga till honom att Gud beordrade honom att ta tiotusen män och gå till berget Tabor. Där skulle Gud hjälpa Barak och israeliterna att besegra Sisera, Kanaaniternas befälhavare vars armé hade förtryckt Israel i många år. Detta förtryck hade fått israeliterna att ropa till Gud om hjälp, och detta var Guds plan för att besegra honom, en gång för alla.

Herren är med dig: Är du villig?

Det faktum att Sisera hade 900 järnvagnar, betydde ingenting för Gud. Han var redo och villig till att ge Israel övertaget mot befälhavaren och hans armé. Barak däremot var mindre villig att leda Israels armé ensam. Han svarade Debora: "Om du går med mig så går jag, men om du inte går med mig så går inte heller jag."

Självklart gick Debora. Hon nitälskade för att Herrens vilja skulle utföras! På dagen för striden sa hon: "Bryt upp, för detta är den dag då Herren har gett Sisera i din hand. Se, Herren har dragit ut framför dig."

Tänk vilken inställning hon hade! Medan Barak var för rädd för att kämpa utan henne, var Debora full av tro på att Gud skulle ge segern till Israel. Hon trodde på Guds ord, och handlade efter det.

Tro leder till överlägsen seger!

Den dagen vann Israel en överlägsen seger mot fienden. Efter den rådde det fred i 40 år. Hur annorlunda allt hade varit om inte Debora hade varit villig att slåss! Guds vilja utfördes och Israel befriades tack vare hennes trofasthet och iver, hennes handlingskraft.

Dagens strid

Vi kan helt och fullt leva i Deboras anda och vara fulla av tro och iver för Gud! Alla de "järnvagnar" som vill hindra oss från att handla, som mindervärdeskomplex, rädsla för vad andra tänker om oss, tvivel, stolthet, lathet, till och med envis ovilja osv, är ingenting för Gud! Tar vi Gud på hans ord och stormar mot fienderna som vi ser i våra liv? Dessa fiender är inte hänsynslösa befälhavare. Gud vill befria oss från något helt annat i vår tid, nämligen sådant som avund, tröghet, tvivel, stolthet och orenhet. Gud vill befria oss från synden!

Läs även: Kan jag verkligen bli fri från synden?

Låt oss vara som Debora när vi ser vad som behöver göras i våra liv! Låt oss inte dra oss tillbaka när vi ser våra fiender, eller när vi hamnar i en svår situation! Låt oss fylla oss själva med trons ande som finns i Guds ord. Låt oss vara snabba till att utföra det Guds ord säger och det hans Ande verkar i oss. Då kommer vi också att segra.

"Men vi hör inte till dem som drar sig undan och går förlorade. Vi hör i stället till dem som tror och vinner sina själar." Hebr 10:39.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.